Ga naar de inhoud

Mogelijk loonkartel supermarkten niet verder onderzocht door ACM na tekenen nieuwe cao

Een voorlopig onderzoek door de Autoriteit Consument & Markt toont aan dat supermarkten in februari mogelijk verboden afspraken hebben gemaakt om de cao-loonstijging te beperken. Toch laat de ACM het er verder bij zitten, ¨omdat werkgevers en werknemers [inmiddels] overeenstemming hebben bereikt over een nieuwe cao met terugwerkende kracht….¨

2 min leestijd

(door Rob Bleijerveld, supermacht, foto Denise Chan, Flickr CC2.0)

Na een voorlopig onderzoek constateerde de Autoriteit Consument & Markt (ACM) afgelopen week dat ¨er aanwijzingen zijn dat supermarkten in februari onderling afspraken hebben gemaakt over het doorvoeren van een beperkte loonsverhoging van 2,5% voor hun personeel¨.

In februari verhoogden de supermarktbedrijven Albert Heijn, Jumbo, Lidl en Aldi de lonen met 2,5 procent nadat eind januari de cao-onderhandelingen met de vakbonden waren afgebroken. Een duidelijke poging om de eis van 5% verhoging door de FNV te verzwakken.

Verboden afspraken gemaakt

Uit brieven en gesprekken met betrokkenen maakte de ACM op dat de supermarkten na het klappen van de cao-onderhandelingen eind januari via hun branchevereniging onderling afspraken maakten over de loonsverhoging. De ACM haalt als voorbeeld een brief aan waarin de Aldi zijn personeel schrijft dat ¨grote werkgevers in de supermarktbranche tot de verhoging hebben besloten.¨

Een woordvoerder van de ACM zei dat de instelling het nu niet meer opportuun vindt om verder onderzoek te plegen omdat er een cao-akkoord is gesloten, ¨We moeten simpelweg ook onze prioriteiten stellen.¨ En de grote supermarktbedrijven zijn blij met dit besluit, zo liet secretaris Verhoog van de Vereniging van Grootwinkelbedrijven in Levensmiddelen weten.

Mededingingswet geschonden zonder sanctie achteraf

Volgens de Mededingingswet mogen werkgevers onderling geen afspraken maken of afstemming zoeken over de lonen en arbeidsvoorwaarden, en mogen de brancheverenigingen geen advies uitbrengen over de hoogte van de lonen of arbeidsvoorwaarden. Reden: het zou de concurrentie beperken tussen werkgevers bij de werving en het behoud van werknemers. Desondanks besloot de ACM om af te zien van verder onderzoek (dat zou kunnen leiden tot boetes achteraf).

Ongestraft de wet overtreden kan waarschijnlijk alleen maar als je gezien wordt als belangrijke economische speler binnen de BV Nederland….

Meer lezen:
– ¨Maken de grote supermarkten zich schuldig aan kartelafspraken?,¨ NRC, 24 februari 2021.
– ¨Nieuwe cao voor supermarkten is rond,”Retail Trends, 12 november 2021.
– ¨Supermarkten proberen strijd voor betere cao te ondermijnen met voortijdige loonsverhoging,¨ Supermacht, 24 februari 2021.
– ¨Vakbondsleden in 7 supermarktbedrijven gaan strijd aan voor betere cao,¨ Supermacht, 26 oktober 2020.

Bronnen:
– ¨ACM beëindigt onderzoek naar mogelijk loonkartel supermarkten vanwege cao-akkoord,¨ ACM, 26 november 2021
– ¨ Toezichthouder: aanwijzingen voor loonkartel bij supermarkten,¨ NOS, 26 november 2021.