Ga naar de inhoud

Mobilisatie voor ‘Dag X’: Blockupy wil opening ECB verstoren

450 deelnemers aan internationale Blockupy actieconferentie in Frankfurt — Decentrale actiedagen in mei — Transnationalisatie van het verbond (Vertaling van persbericht over besluit tot verstoring opening nieuwe gebouw van de ECB in Frankfurt, komende herfst)

3 min leestijd

Middelpunt van de Blockupy-protesten komend jaar zal de opening van het nieuwe gebouw van de Europese Centrale Bank in Frankfurt am Main zijn. Dat hebben meer dan 450 deelnemers aan de internationale Blockupy actieconferentie afgelopen weekend besloten. “De ECB plant voor in het najaar van 2014 een ‘grote gebeurtenis’ – die gebeurtenis dat zullen wij zijn. Wij roepen al diegenen op die zich in Europa en daarbuiten tegen verarmingsbeleid verzetten, om in het najaar naar Frankfurt te komen. Er zal daar geen ongestoord openingsfeest plaatsvinden”, verklaarde de woordvoerder van Blockupy Christian Linden. Aangezien de datum van de openingsplechtigheid nog niet vaststaat, organiseert het verbond een mobilisering voor ‘Dag X’, zoals dat onder andere van de anti-atoomtransportbeweging bekend is.

“Onze strijd voor #Democratie, #Solidariteit en #commons richt zich ook expliciet tegen een rechts-populistische kritiek op Europa”, verklaart woordvoerder Hanno Bruchmann.

Aanvullend op de protesten tegen de opening van de nieuwe ECB zullen er in mei 2014 decentrale actiedagen zijn, waar initiatieven ter plekke het verband kunnen maken tussen hun lokale problemen en het Europese crisis-beleid, en de acties ook goed op elkaar kunnen afstemmen.

“Wij scheppen een coördinatiestructuur voor het plannen van gemeenschappelijke, decentrale acties. Daarmee ontstaat uit Blockupy het daadwerkelijke perspectief van een werkelijk transnationale beweging, en daarmee ook een nieuwe kwaliteit,” verklaarde Neva Cocchi van meltingpot.org uit Italië na afloop van de conferentie.

Het internationale Blockupy-verbond wordt gedragen door vele verschillende groepen, personen en organisaties uit heel Europa. Neva Cocchi en andere activisten en activistes uit heel Europa staan voor een duidelijke transnationalisatie van het Blockupy-proces.
De tweedaagse Blockupy-actieconferentie in Frankfurt maakt deel uit van een serie verschillende bijeenkomsten van Europese bewegingen, netwerken en organisaties in de herfst van dit jaar – in Barcelona, Amsterdam, Brussel en Rome. Naast concrete afspraken over Blockupy 2014 bood zij de deelnemers uit talloze Europese landen de gelegenheid om hun ervaringen met het groeiende, en in toenemende mate ongehoorzame verzet tegen de troikapolitik uit te wisselen. Er waren mensen aanwezig uit meer dan 15 landen, en van actieve sociale bewegingen uit Italië, Griekenland, Spanje, Bulgarije, de Benelux-landen en van de protesten rond het Taksim-plein in Istanboel.

Met een blokkade van de ECB, acties van burgerlijke ongehoorzaamheid in de hele stad en een grote en bonte demonstratie, hadden de Blockupy-activisten in afgelopen juni al voor de tweede keer een duidelijk teken gezet tegen het verarmingsbeleid van de troika. Daar tegenover stond de gewelddadige, en duidelijk politiek gemotiveerde uitholling van het recht op demonstratie door de politie.

Meer informatie:
Blockupy verbond: https://blockupy-frankfurt.org/
Programma Blockupy actieconferentie: https://blockupy-frankfurt.org/aktionskonferenz/programm/

Aanvulling Nederland:

In de komende tijd zullen er informatie-bijeenkomsten over de Blockupy-protesten (en aanverwante dossier zoals het TTIP vrijhandelsverdrag met de VS en migratiebeleid) in Nederland georganiseerd worden. Meer informatie, ook over eerdere protesten in Frankfurt, op https://www.globalinfo.nl