Ga naar de inhoud

Migratie- en integratieplannen in regeerakkoord ‘spijkerhard’

VluchtelingenWerk Nederland kwalificeert de plannen in het regeerakkoord rond migratie en integratie als spijkerhard. “Het ademt één en al afweren en uitsluiten”, zegt Dorine Manson, directeur van VluchtelingenWerk Nederland. Dat blijkt ook uit de aanpak van integratie. Van de doorgeschoten eigen verantwoordelijkheid van vluchtelingen slaan de plannen nu door naar volledige afhankelijkheid van gemeenten.

2 min leestijd

(Bron: website vluchtelingenwerk)

Vluchtelingen ontvangen vanaf nu de eerste twee jaar voorzieningen in natura en krijgen leefgeld. Ze mogen niet zelfstandig keuzes maken over de besteding van uitkeringen en toeslagen. Vluchtelingen kunnen hierdoor pas na twee jaar echt beginnen met het opbouwen van een zelfstandig bestaan. Bovendien ontstaat hierdoor het risico op willekeur door verschillen tussen gemeenten.

Rechtspositie

Met meer dubieuze migratiedeals wordt de verantwoordelijkheid vluchtelingen bescherming te bieden nog meer afgewenteld op landen buiten Europa. Ontwikkelingsgeld wordt besteed om vluchtelingen tegen te houden, zonder dat de mensenrechten gewaarborgd zijn. Ook de rechtspositie van vluchtelingen wordt verder uitgehold:  vluchtelingen die in aanmerking lijken te komen voor een status verliezen het basale recht op een advocaat. De onzekerheid voor vluchtelingen wordt vergroot doordat een extra toetsingsmoment wordt ingelast waarbij na drie jaar wordt gekeken of het herkomstland veilig is en de verblijfsvergunning kan worden ingetrokken. Ook komt er nog steeds geen rechtvaardig kinderpardon. Het blijft een regeling waar bijna niemand gebruik van kan maken. Hierdoor wordt kinderen van asielzoekers die al vaak jaren in Nederland zijn een kans op een goede toekomst ontnomen.

Hervestiging

Het is op zich een positieve ontwikkeling dat het aantal vluchtelingen dat wordt hervestigd stijgt van 500 naar 750. Maar gezien het grote aantal kwetsbare vluchtelingen wereldwijd (1,2 miljoen) is dit een druppel op de gloeiende plaat.

Kwetsbare vluchtelingen zijn mensen die zelfs nadat ze zijn gevlucht niet veilig zijn. Denk aan alleenstaande moeders, minderjarigen en LHBT’ers. VluchtelingenWerk pleit al jaren voor een stijging van het aantal op te vangen kwetsbare vluchtelingen van 500 naar 5.000 mensen.

Geen vertrouwen

Het nieuwe kabinet heeft vertrouwen in de toekomst, maar dit regeerakkoord biedt vluchtelingen geen vertrouwen in hún toekomst.