Ga naar de inhoud

Merhaba-tour di.14 in A’dam

Activisten uit verschillende landen in het Midden-Oosten (waaronder Israel, Palestina en Libanon) houden een sprekerstour om de heersende cliches van onderaf te doorbreken.

2 min leestijd
Placeholder image

Merhaba Europe

Informatie-avond op dinsdag 14 december in Vrankrijk, Spuistraat 216, Amsterdam, vanaf 21.00

De ‘clash of civilisations’-retoriek viert hoogtij. Het beeld van het Midden Oosten wordt beheerst
door niet bijster progressieve cliches uit de media; moslimfundamentalisme versus even
fundamentalistische joodse kolonisten. Dit beeld moet dringend doorbroken worden, als het niet
van bovenaf plaatsvindt, dan van onderop. Op 13 december wordt een initiatief vanuit het Midden
Oosten gepresenteerd.

Marhaba Europa wil met een sprekerstour deze retoriek doorbreken door progressieve
grassroots-stemmen aan het woord te laten. Het Midden Oosten krijgt zo een veel
genuanceerder gezicht vol diversiteit. Arabische en Joodse activisten vinden elkaar in
gezamenlijk verzet tegen oude en nieuwe vormen van onderdrukking, gaande van oorlog en
bezetting tot de onderdrukking van seksuele diversiteit. Met hun samenwerking doorbreken ze
de stereotiepe vijandsbeelden zonder aan radicaliteit in te boeten.

Een voorbeeld waarvan we hier in Europa ook wat kunnen leren?

Deelnemers aan de tour: Saif Abukesshek, Palestijnse vluchteling actief in de International
Solidarity Movement (ISM), Itay Greenstein, Israelische dienstweigeraar actief bij Women in
Black, Heidi Niggeman, Duitse activiste bij de ISM en betrokken bij de Duitse campagne tegen
de Muur, Sara Abu Gazal, Palestijnse woonachtig in Libanon en actief rond de situatie van
Palestijnse vluchtelingen, in de feministische en holebi-beweging en in Indymedia Beiroet.

De voertaal van de avond is Engels.

(Dit artikel was oorspronkelijk op GlobalInfo gepubliceerd door doet er niet toe.)