Ga naar de inhoud

Meldpunt slechte goede doelen van start

Wie twijfels of klachten heeft over een ‘goed doel’ in Nederland kan
voortaan terecht bij een meldpunt op het internet. Het meldpunt is een
initiatief van het Comite tegende GoededoelenGekte (CGG) en het Solidariteitsfonds
X-Y. Meldingen moeten betrekking hebben op een groep of organisatie in
Nederland, die in het buitenland een eigen project of programma tot ‘goed doel’
heeft uitgeroepen en daar in het openbaar geld voor vraagt.

 

2 min leestijd
Placeholder image

Dit
staat in het Manifest van het CGG, dat vandaag op de website van X-Y wordt
gepubliceerd. Klachten over het een of ander goed doel worden door het meldpunt
vertrouwelijk behandeld. Per geval zal worden beoordeeld, of enigerlei actie
mogelijk en/of gewenst is en welke stappen daarvoor hetmeest geschikt zijn. Dit
alles in samenspraak met degene die een beroep op het meldpunt heeft gedaan.

Het
meldadres voor klachten is cgg@xminy.nl

De
initiatiefnemers zijn van mening dat de Nederlandse charimarkt de laatste tijd
wordt overspoeld met goede doelen,met name in warme landen, en dat daarbij de
belangen van de aanbieders en hun donateurs de boventoon voeren. De Nederlandse
overheid doet volgens hen geen moeite om de wildgroei te beteugelen en zelfs de
media die zich op andere terreinen kritisch opstellen nemen doorgaans
klakkeloos aan dat een doel goed is als er ‘goed doel’ op staat. En het
Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) houdt in feite alleen de aanbieders van
producten op de charimarkt in Nederland in de gaten en biedt geen bescherming aan
mensen in het buitenland,die het slachtoffer zijn van de helpzucht van verre
‘weldoeners’.

Het meldpunt wil bevorderen dat het publiek door betere
informatie het kaf van het koren kan scheiden en inziet dat je je
verantwoordelijkheid als burger niet kunt afkopen met liefdadigheid. Het
meldpunt staat dan ook in het teken van de stelling die ons vanuit de warme
landen al jaren wordt voorgehouden: ‘Het gaat er niet om dat jullie ons meer
geven,maar dat jullie minder van ons afpakken.’