Ga naar de inhoud

Mei 2016: Tribunaal tegen Monsanto (Den Haag)

Aankondiging Tribunaal tegen Monsanto 2016 (mei 2016 in Den Haag).

Speech van René Lehnherr, tijdens de Mars tegen Monsanto op 23 mei 2015 in Den Haag

8 min leestijd

(overgenomen van Supermacht.nl)

¨Goedenmiddag allemaal,

Ik wil hier graag een oproep doen namens het comité dat in 2016 een internationaal Monsanto-Tribunaal gaat organiseren.

Het Monsanto Tribunaal zal in Den Haag plaatsvinden. Den Haag is natuurlijk symbolisch, omdat hier het Internationale Gerechtshof is gevestigd. Met dit tribunaal willen we Monsanto aanklagen wegens misdaden tegen de mensheid. Dat begon met de oorlog in Vietnam, waarvoor Monsanto het gif Agent Orange ontwikkelde en waardoor in Vietnam nu nog in de derde en vierde generatie zwaar misvormde baby’s ter wereld komen. En het gaat door tot en met de boeren in India, Colombia, Mali en vele andere landen die ook vandaag nog slachtoffer zijn van de praktijken van het bedrijf.

Eerst waren wij van plan een klacht in te dienen bij het Internationale Gerechtshof. Maar dat werkt alleen als de aangeklaagde fysiek aanwezig is. Omdat wij niet van plan zijn Monsanto managers gevangen te nemen en naar Den Haag te brengen, is dat dus geen optie. Maar er is nog een andere reden. De Verenigde Staten hebben zich onder president Bill Clinton begin 2000 als lid uit het Internationale Gerechtshof teruggetrokken. Ze zeiden dat het gerecht niet transparant is. En ze hebben een clausule in de statuten achtergelaten waarin staat dat, als een Amerikaanse burger ooit voor dit gerecht staat, de Amerikaanse president diegene middels een gewapende actie kan laten bevrijden. Leuk, toch?

De enige optie was dus ons eigen tribunaal te organiseren. Daarbij zullen enkele honderden mensen uit de hele wereld, die de afgelopen zestig jaar slachtoffer zijn geworden van Monsanto, getuigen. Nadat de rechters en juristen alle getuigen gehoord hebben, zullen ze een oordeel vellen. Als Monsanto schuldig wordt bevonden, dan moet het bedrijf uit Europa verbannen worden wegens de oprichting van een criminele vereniging. En dat moet dan ook in de verschillende Europese landen worden doorgezet, indien nodig met volksraadplegingen. Een belangrijk doel is natuurlijk ook dat dit een signaal uitzendt naar andere landen buiten Europa waar mensen zich tegen Monsanto verzetten.

Het tribunaal vindt plaats onder auspiciën van de Franse filmmaker en schrijfster Marie-Monique Robin. Zij maakte de films ¨The World According to Monsanto¨ en ¨How agroecology can feed the world¨ [1]. Verder zijn Vandana Shiva en haar instituut Vandanya (dat vele lokale zaadbanken heeft opgezet in India en dat strijdt voor voedsel- en zadensouvereiniteit) [2], Hans Rudolf Herren (alternatieve Nobelprijsdrager wegens de bevorderinmg van een veilige, zekere en duurzame mondiale voedselvoorziening) [3] en Olivier de Schutter (voormalig VN-rapporteur voor het recht op voedsel) [4] bij de voorbereiding betrokken, maar ook meerdere docenten van het International Institute of Social Studies hier in Den Haag [5]. Het Franse onderzoeksinstituut Criigen in Caen [6], een gerenommeerd instituut dat zich met onderzoek naar gentechnologie bezig houdt en waaraan de bekende wetenschapper Gilles-Eric Séralini is verbonden, is een van de mede-organisatoren. Een belangrijk aantal Europarlementariërs in Brussel ondersteunt het tribunaal ook. Met al die mensen zijn we dus in goed gezelschap.

Maar voor het welslagen van dit tribunaal is het nu ook heel belangrijk dat we veel steun krijgen van de lokale bevolking hier in Den Haag bij het verzorgen van onderdak voor de internationale delegaties, van transport, vertaling enzovoorts. Ik denk echt dat we enkele honderden mensen hier ter plekke nodig zullen hebben die ons ondersteunen. Natuurlijk hebben we ook geld nodig om dit allemaal te verwezenlijken, dus als je geen tijd hebt, kan je ons ook zó helpen. Daarvoor richten we binnenkort een stichting op, die het geld zal beheren.

Als jullie dus geïnteresseerd zijn om ons hiermee te helpen, kom dan even bij me langs voor meer details. Ik blijf hier even nog een uurtje in de buurt van het podium met een lijst waar zich mensen nu al kunnen inschrijven.

Verdere informatie kunnen jullie op onze website zien. www.monsanto-tribunal.org [7]. Tribunaal met een a, dus internationale versie.
Mailen kunnen jullie naar info@monsanto-tribunal.org

Alvast hartelijk bedankt voor jullie steun¨

Noten:
[1] http://en.wikipedia.org/wiki/Marie-Monique_Robin
[2] http://www.navdanya.org/
[3] http://www.zeit.de/wissen/2013-09/alternativer-nobelpreis-2013/seite-5
[4] http://www.srfood.org/
[5] http://www.iss.nl/
[6] http://www.criigen.org/About-us
[7] Onderaan op deze website is een bijgewerkte lijst van ondertekenaars te vinden. De Engelstalige initiatieftekst is hier te vinden: http://www.monsanto-tribunal.org/english/

————————————

Onderstaande tekst is binnenkort op de website te vinden:

Internationaal Tribunaal tegen Monsanto, wegens misdaden tegen de mensheid
Te houden in mei 2016, Den Haag

De Amerikaanse multinational Monsanto is wereldwijd marktleider op het gebied van biotechnologie en tegelijkertijd een van de meest omstreden ondernemingen van het moderne industriële tijdperk. Van de op dit moment verbouwde genetisch gemodificeerde gewassen, zoals soja, koolzaad en mais, is 90 procent afkomstig van dit bedrijf. Het lijkt erop dat Monsanto vroeg of laat de gehele voedselketen zal beheersen.

De activiteiten van Monsanto beperken zich echter bij lange na niet tot genetisch gemodificeerde gewassen. Zo is het bedrijf al sinds 1935 verantwoordelijk voor de wereldwijde verbreiding van pcb’s. Later verdiende het miljoenen aan het ontbladeringsmiddel Agent Orange en andere dioxine houdende producten. Monsanto is derhalve een van de grootste milieuvervuilers van de industriële geschiedenis.

De laatste tachtig jaar maakte Monsanto zich schuldig aan onder meer de volgende misdrijven:
– honderdduizenden mensen werden ziek of stierven na vergiftigd te zijn door producten van Monsanto;
– honderdduizenden boeren gingen failliet;
– in Vietnam worden in de vierde en vijfde generatie nog kinderen geboren met misvormingen die veroorzaakt worden door contact met Agent Orange, een ontbladeringsmiddel dat tijdens de Vietnamoorlog veelvuldig door de Amerikanen werd ingezet. Ook duizenden Amerikaanse oorlogsveteranen lijden aan ziektes die te wijten zijn aan dat middel.
– In Noord- en Zuid-Amerika zijn miljoenen hectaren land en enorme watervoorraden vervuild door het excessieve gebruik van onkruidverdelger Roundup.

Monsanto kon zijn meedogenloze bedrijfsvoering tot dusverre overwegend ongestraft verwezenlijken door een doelgerichte lobbystrategie en door infiltratie in het controleapparaat dat zich bezighoudt met de wetten en regels rond veiligheid, landbouw en gezondheid. Ook op het hoogste politieke niveau kan de multinational zijn macht doen gelden. In het boek De wereld volgens Monsanto en in de gelijknamige film, beide van de hand van de Franse documentairemaakster Marie-Monique Robin, wordt op indrukwekkende wijze getoond hoever de invloed van Monsanto reikt, vooral in Noord- en Zuid-Amerika, maar ook op andere continenten.

Tot nu toe is de invloed van het bedrijf in Europa beperkt, maar Monsanto probeert ook hier voet aan de grond te krijgen, bijvoorbeeld door een intensieve lobby tegen de regels die het verbouwen van genetisch gemodificeerde gewassen belemmeren. Het Transatlantic Trade and Investment Partnerschip (TTIP), een vrijhandelsverdrag tussen Europa, de Verenigde Staten en Canada, waarover op dit moment onderhandeld wordt, zou Monsanto heel goed van pas komen, net zoals Nafta dat deed, de North American Free Trade Agreement die in 1994 van kracht werd.

Hoe antidemocratisch Monsanto is, werd onlangs weer duidelijk in El Salvador. Het land kreeg bijna 300 miljoen dollar aan ontwikkelingshulp van de VS op voorwaarde dat de regering lokale maïssoorten van inheemse boeren zou vervangen door genetisch gemanipuleerde maïssoorten van Monsanto.

We moeten er alles aan doen te verhinderen dat Monsanto in Europa – en elders – nog meer invloed krijgt.

Een formele aanklacht tegen Monsanto bij het Internationale Gerechtshof in Den Haag, wegens misdaden tegen de mensheid en tegen het milieu (ecocide), is juridisch niet mogelijk. We moeten dus ons eigen tribunaal organiseren!

Aan het tribunaal zouden alle groeperingen moeten deelnemen die geconfronteerd worden met de criminele machinaties van Monsanto: boeren, artsen, journalisten, wetenschappers, politici, ambtenaren, juristen, et cetera. Zowel individuele personen als organisaties van deze groeperingen kunnen zich aansluiten.

Het tribunaal zou als volgt kunnen verlopen:

– In de aanloop naar het tribunaal zullen op een speciaal daarvoor gecreëerde website de aanklachten tegen Monsanto verzameld worden.
– De aanklachten worden ingedeeld naar land of naar Monsanto-product. Rond elk land of product wordt een panel samengesteld.
– De panels zullen de aanklachten drie dagen lang bespreken. Hierna zullen gedurende twee dagen de aanklachten gepresenteerd worden en zal het uiteindelijke oordeel geveld worden door een (nog samen te stellen jury.

De nagestreefde uitkomst is dat Monsanto een Europaverbod krijgt opgelegd. Dankzij omvangrijke berichtgeving in de media zal het tribunaal en zijn oordeel onder de aandacht komen van een breed publiek. Een veroordeling van Monsanto in Europa zal zeker ook een signalerende werking hebben op andere continenten.

Op dit moment zoeken wij personen en organisaties die deel willen uitmaken van ons ondersteunend comité.

Wij zouden heel blij zijn met uw steun en nodigen u uit hieronder te tekenen.

Met vriendelijke groet, namens het organiserend comité,

René Lehnherr

Onder auspiciën van Marie- Monique Robin

Amsterdam, februari 2015.

Voor meer informatie: emailadres monsanto-tribunal