Ga naar de inhoud

Massa-ontslag bij Gorillas in Berlijn na verhuizing hoofdkantoor naar Amsterdam.

Flitsbezorgbedrijf Gorillas is in Berlijn in hevig arbeidsconflict verwikkeld met z’n fietskoeriers. Om die reden heeft het bedrijf de boel gekompartimentaliseerd en het administratieve hoofdkantoor van Berlijn naar Amsterdam verplaatst

2 min leestijd

(Foto: eerdere actie bij hoofdkantoor Gorillas aan de Stadhouderskade in Amsterdam)

Nu heeft het bedrijf in Berlijn besloten om een van zijn vestigingen te sluiten en 87 medewerkers in een klap ontslagen. Onder hen bevinden zich drie mensen die gekozen waren om het personeel te vertegenwoordigen in een ondernemingsraad.

Het bedrijf heeft met alle mogelijk middelen proberen te voorkomen dat er een dergelijke ondernemingsraad ingesteld zou worden. Een van de middelen was een plotselinge verandering van de bedrijfsstructuur. Elk magazijn waar de koeriers hun bestellingen ophalen, was ineens als een apart bedrijf geregistreerd, (waardoor koeriers niet meer voor alle Gorrillas magazijnen in de stad telden, en de wetgeving over recht om een ondernemingsraad te vormen niet van toepassing zou zijn).

ook werd het administratieve hoofdkantoor verplaatst naar Amsterdam. Ook die stap werd door de zakenmedia ingeschat als een manier om de rechten van mensen die bij gorillas werken te ondermijnen.

Op 2 maart werden de koeriers die bij de vestiging Alex van Gorillas werken meegedeeld dat de vestiging gesloten zou worden en dat ze op straat zouden komen te staan (zie hierover bericht in dablad TAZ).

De fietskoeriers die ontslagen worden, werd meegedeeld dat ze kunnen solliciteren om bij een van de andere vestigingen aangenomen te worden. Doordat het bedrijf zijn structuur had gecompartimentaliseert in 19 afzonderlijke ‘bedrijven’ werden de fietskoeriers gedwongen om in plaats van een grote ondernemingsraad, 19 ‘kleine OR’s’ op te richten. Dit gebeurde nadat het bedrijf de vorming van een centrale OR had geprobeerd te verhinderen. Maar ze kregen daarover in november 2021 een negatief oordeel bij het arbeidsgerecht. De advokaat van de koeriers noemt de praktijk ‘union busting’ (vakbondbestrijding). Hij verdenkt het bedrijf ervan op deze manier kritische werknemers te willen lozen.

Een woordvoerder van Gorillas weerspreekt dat ze centraal besloten zouden hebben om de vestiging Alex te sluiten, maar verklaart ook dat ze geen zeggenschap hebben over het aannamebeleid bij de andere 18 franchises. Ze zouden desondanks willen proberen om voor alle ontslagen koeriers een oplossing te vinden.

De in de riders union verenigde koeriers hanteren ondertussen de leus”All Riders Stay” en kondigen acties aan, en hopen dat ze daarbij solidariteit in Amsterdam.