Ga naar de inhoud

Mars voor Onderwijs 2.0 – March for Education 2.0

28 september gaan we demonstreren vóór vrij en emancipatoir onderwijs, en in solidariteit met de docenten van WOinActie. (English version below)

2 min leestijd

(bron: aankondiging Humanities Rally)

Nog altijd wordt er bezuinigd, nog altijd worden opleidingen samengevoegd en is de werkdruk onder docenten te hoog. Keuzeruimte verdwijnt, docenten worden ontslagen en de medezeggenschap heeft nog steeds niet genoeg te zeggen.

Enige tijd geleden besloot Rutte III om beloofde investeringen in het onderwijs uit te stellen en een nieuwe ronde van bezuinigingen door te voeren in de vorm van zogenaamde doelmatigheidskortingen. Onlangs kondigde het Ministerie van Onderwijs, Cultuur, en Wetenschap zelfs een verhoging aan van de rente op studieschulden.

Laat het de regenten in Den Haag duidelijk zijn: docenten en studenten pikken dit niet meer!

Wij willen een universiteit waarbij studenten en docenten mee mogen beslissen over hun eigen onderwijs, waar werkgroepen niet door overspannen docenten worden gegeven aan veertig haastige studenten, waar specialisatie geen scheldwoord is en waar de drijfveer niet rendement maar kennis mag zijn!

28 september gaan we demonstreren vóór vrij en emancipatoir onderwijs, en in solidariteit met de docenten van WOinActie.

We verzamelen om 11.45u en vertrekken om 12.00u vanaf Binnengasthuisstraat (bij BG2, achter Oudemanhuispoort).

Doe mee, sluit aan, en laat je studie niet vergaan!

https://www.facebook.com/events/540910746356565/

There are still cutbacks, different studies are still being combined, and the workload among teachers is too high. Room for choice disappears, lecturers are being fired, and the representative advisory bodies can’t do anything about it.

Some time ago Rutte III decided to push through yet another round of cuts. Recently the Ministry of Education even announced an increase of the interest rate on studentloans.

Let it be known to our regents in The Hague: lecturers and students will not stand for this any longer!

We want a university where students and teachers have something to say about their own education, where classes are not taught by overworked teachers to forty rushed students, where specialization is not a term of abuse, and where we are not driven by financial return but by curiosity!

On the 28th of September we are going to march for free and emancipatory education, and in solidarity with WOinActie.
We will come together at 11.45h and depart at 12.00h from Binnengasthuisstraat (near BG2, behind Oudemanhuispoort).

Join in, come here, don’t let your study disappear!

https://www.facebook.com/events/540910746356565/