Ga naar de inhoud

March 2 Freedom 18 mei – 20 juni: Kom mee de grens oversteken!

Vanuit Nederland organiseert Freedom Not Frontex NL  een bustocht naar de Duitse plaats Kehl om deel te nemen aan de eerste grensoversteek van de March 2 Freedom, naar Strasbourg. De March 2 Freedom is een internationaal protest van vluchtelingen en supporters.
Uit Nederland doet een groep vluchtelingen mee van We Are Here aan deze eerste grensoversteek, maar ook sympathisanten en ondersteuners zijn van de partij. (English version at bottom)

11 min leestijd

Oproep 18 mei – 21 juni: MARCH 2 FREEDOM Durf jij zonder de juiste papieren een grens over te steken?
Heb je je wel eens afgevraagd wat mensen die dat doen bezielt? Vluchtelingen worden in Europa met een erg moeilijke situatie geconfronteerd – beroofd van basale rechten, zoals de vrijheid van beweging, de vrijheid om te werken, het recht op een waardig bestaan. Dit is waarom vluchtelingen en steungroepen van 18 mei tot 21 juni een 450 kilometer lange mars zullen houden van Strasbourg naar Brussel, gevolgd door een week van actie.

{vimeo}87532891{/vimeo}

Vluchtelingen in verzet

Sinds 2011 voeren vluchtelingen in zowel Nederland als andere Europes landen zoals Duitsland, Zwitserland, Frankrijk en België, actie voor hun verblijfsrecht (en verbetering van hun leefomstandigheden). In Nederland gebeurde dit in diverse tentactiekampen in o.a. Ter Apel, Den Haag en Amsterdam, bij de IND op de stoep in Den Bosch en Zwolle, en sinds december 2012 vanuit verschillende gekraakte kerken en kantoorgebouwen en een garage.
Deze acties hebben tot doel om de ontberingen van de vluchtelingen in Europa onder de publieke aandacht te brengen en het recht van bestaan voor vluchtelingen in Nederland te eisen. Het laat zien dat de situatie niet langer wordt genegeerd en dat de situatie dat mensen stil worden gehouden niet langer wordt geaccepteerd. Want: Wij zijn hier!

Verborgen oorlog tegen vluchtelingen

De Europese Raad en de Europese ministers van Buitenlandse Zaken voeren een kapitalistisch apartheidsbeleid beleid tegen vluchtelingen en migranten, en beschouwen migratie beleid als een kwestie van beveiliging. Dit leidt tot gemilitariseerde grenscontrole aan de buitengrenzen van Europa, met als gevolg dat een toenemend aantal mensen sterven in hun poging omm bescherming te zoeken.
In de Middellandse Zee verdrinken regelmatig vluchtelingen omdat de toegenomen Europese grensbewaking gecoördineerd door Frontex mensen dwingt om lange en gevaarlijke routes te nemen. Wanneer zij om hulp roepen veelal aan hun lot worden overgelaten, zelfs beschoten. Aan de grens tussen Marokko en Spanje vinden veel mensen de dood in hun pogingen om over het grenshek rond Mellila te klimmen. In februari stierven 15 mensen en bij de laatste grensoverschrijding in maart verloren minstens vier mensen hun leven.

Ondanks het groot aantal mensen dat elk jaar door de buitengrenzen van de Europese Unie wordt vermoord, wordt het Europese migratiebeleid verder gemilitariseeerd. In december 2013 werd overeenstemming bereikt over het Eurosur programma. Dit progamma financiert met een budget van 224 miljoen euro het gebruik van drones, hoge-resolutie camera’s en kustsensoren. De Europese Unie zet ook het proces van de externalisering van de grenzen voort, door mobiliteitspartnerschappen te sluiten waarin een terugname overeenkomst is opgenomen.

Op dit moment onderhandelt de Europese Unie met Marokko over een terugname overeenkomst. Dit betekent dat elke vluchteling die het Europees territorium via Marokko binnenkomt geen recht meer heeft om in Europa asiel aan te vragen. In januari 2014 heeft Marokko voor het eerst vluchtelingen het recht toegekend om asiel aan te vragen. In de laatste jaren is Marokko zelf zwaar bekritiseerd vanwege hun slechte bescherming en het gevaar dat vluchtelingen lopen in het land. Onder andere Artsen zonder Grenzen heeft verschillende rapporten gepubliceerd erover en is gestopt in het land te werken.

Eenmaal aangekomen in Europa, wacht vluchtelingen een onzeker en verborgen bestaan. Veel mensen raken verstrikt in de Zuidelijke landen van de Europese Unie, zoals Griekenland, Spanje, Italië, Bulgarije. Financiele crises in samenhang met toenemend racisme maakt het leven in deze landen, vooral Griekenland, een dagelijkse strijd om te overleven. Het Europese antwoord hierop is de financiering van detentiecentra. Als gevolg hiervan worden mensen die bescherming zoeken in feite in gevangenissen vastgehouden. In veel nieuw gebouwde detentiecentra zijn de omstandigheden slecht, en ze zijn overbevolkt. Ook in Noord Europa zijn detentiecentra in gebruik. De UNHCR is tegen het Europese beleid om mensen in detentiecentra te stoppen.
Als mensen erin slagen hieraan te ontsnappen of hun asiel aanvraag wordt geweigerd belanden ze in een situatie waarin ze worden uitgebuit, gedwongen worden op straat te leven, waarbij veel mensen omkomen door onbehandelde ziekte, kou, racistische aanvallen of zelfmoord.

route-1De handen ineen slaan

Dit jaar slaan de vluchtelingen internationaal de handen ineen en vragen daarbij om steun en solidariteit van ons allemaal. Van 18 mei tot en met 21 juni zullen vluchtelingen en steungroepen een mars houden die kort voor de Europese parlementsverkiezingen start in Kehl, niet ver van Strasbourg, en eindigt in Brussel voor een week van actie. In Brussel vindt aan het eind van die actieweek een Europese migratietop plaats: 26 en 27 juni.
Het doel van de mars is om te laten zien dat de migratiewetten van de EU landen, die mensen elke vrijheid van beweging ontnemen door hun vingerafdrukken te registreren en asielaanvragen in meer dan één land te verbieden, getrotseerd kunnen en moeten worden. Met deze mars willen we een einde eisen aan de inhumane en mensonterende behandeling van mensen aan de grenzen van de Europese Unie en de grenzen van de lidstaten.

Vluchtelingen zullen openlijk de grenzen tussen de landen Duitsland en Frankrijk, Frankrijk en Luxemburg, en Luxemburg en België oversteken. We vinden dat vooral mensen die het voorrecht hebben te beschikken over vrijheid van beweging een verantwoordelijkheid hebben om de inhumane migratiepolitiek van ‘hun’ regeringen te beëindigen. We kunnen niet langer toestaan dat deze politiek van migratiecontrole en deportaties in onze naam wordt uitgevoerd.

Doe mee!

We willen je uitnodigen om deel te nemen aan de grensoverschrijding! Om onze solidariteit volledig te tonen vragen we je te overwegen om je papieren thuis te laten, zodat vluchtelingen niet opnieuw als enigen de grenzen moeten oversteken zonder papieren. Het wordt tijd dat mensen zich verenigen om hun woede te tonen over een migratiebeleid dat de levens van een toenemend aantal vluchtelingen beëindigt of verwoest.

Vanuit Nederland

Vanuit Nederland wordt tweemaal vervoer georganiseerd. Op 18 mei kun je mee naar Kehl om deel te nemen aan de eerste grensoversteek naar Strasbourg. We blijven die dag in Strasbourg en overnachten er. Op 19 mei doen we mee aan acties in Strasbourg en gaan dan ‘s avonds weer terug. Je kunt mee terug, of blijven en (een deel van) de mars meelopen.
Tijdens de actieweek in Brussel wordt opnieuw vervoer georganiseerd. De definitieve datum hiervan moet nog worden vastgesteld.

De eisen van de mars zijn:

Vrijheid van beweging en vestiging voor alle vluchtelingen
Stop de valstrik van het Dublin akkoord en het gedwongen verblijf in kampen overal in Europa
Permanente verblijfsvergunningen zonder voorwaarden (niet afhankelijk van arbeidscontracten of individuele vervolging)
Stop het gevangen zetten en deporteren van migranten
Dezelfde arbeidsomstandigheden voor iedereen
Dezelfde politieke, sociale en culturele rechten voor iedereen: het recht om te werken en te studeren
Stop het Europese imperialistische beleid: een einde aan vrije handelsverdragen en NAVO oorlogen
Afschaffing van Frontex, Eurosur en ander anti-migratie beleid en maatregelen

Deze eisen kunnen ook hier gevonden worden (in het Engels)

Donaties

We hebben veel geld nodig voor vervoer van de vluchtelingen naar de grensoverschrijdende actie en de week in Brussel. Ook voor goede begeleiding door legal teams en medics, voor actiematerialen en mobilisatieflyers maken we kosten. We rekenen daarbij op jouw bijdrage om dit te verwezenlijken! Alle donaties, groot of klein, zijn welkom en kunnen naar IBAN: NL75 INGB 0004 2530 90. Op naam van: Ithaka, Utrecht. Onder vermelding van: Freedom Not Frontex NL Alvast heel erg bedankt!

Freedom Not Frontex NL

Freedom Not Frontex NL is een initiatief van:
We Are Here
No Border Network
Alignment for Dignity

Heb je vragen, opmerkingen, suggesties?
Mail naar: freedomnotfrontexnl@gmail.com

We zijn op zoek naar een bredere coalitie. Doe mee!
mail naar: freedomnotfrontexnl@gmail.com
o.v.v. ‘deelname’

Wil je je vast aanmelden om mee te rijden op 18 mei of in de actieweek,
mail naar: freedomnotfrontexnl@gmail.com
o.v.v. ‘aanmelden’

================================

(Bron: noborders.nl)

Er zijn nog plaatsen in de bus en je kunt je o.v.v. ‘aanmelden bus naar Kehl’ aanmelden om mee te gaan op freedomnotfrontexnl@gmail.com

Vertrek: Zaterdag 17 mei
Voorverzamelen: Zaterdag 17 mei, 22.30 uur Ten Katestraat 49, Amsterdam. Hier vindt de voorbespreking plaats en daarna lopen we gezamelijk naar de bus.
Meenemen: tent, slaapspullen, eten en drinken voor tijdens de reis, spandoeken.
Reisduur: ongeveer 9 en half uur.
Aankomst in Kehl: in de loop van de ochtend van 18 mei.

Start in Kehl: Zondag 18 mei, 13 uur.
We lopen naar Strasbourg en steken daarbij de grens Duitsland – Frankrijk over, met of zonder papieren en met of zonder toestemming. In Strasbourg is die dag een muziekconcert.

Strasbourg: Maandag 19 mei vinden er acties plaats, waaraan we willen deelnemen.
Terugreis: geplande rond 22 uur. Deze tijd kan afhankelijk van de gebeurtenissen veranderen.
Terug in Nederland, Amsterdam: Dinsdagmorgen 20 mei vroeg in de morgen.
Wie wil blijven om verder mee te lopen in de mars vanaf 21 mei, kan dat natuurlijk doen. Terugreis is dan voor eigen verantwoordelijkheid. Wie de mars uitloopt ziet ons weer in Brussel op 20 juni.

Er wordt voorzien in juridische ondersteuning op het thuisfront, waarmee contact wordt gehouden.
Als het lukt, gaat er ook wat pers mee. Dit zal dan gaan om schrijvende en/of fotograferende en/of filmende verslaggevers, van reguliere en/of eigen media.

Kosten:
Vluchtelingen: gratis.
Supporters: we vragen een donatie om de kosten te helpen dekkken. Richtprijs: 25 euro. Heb je minder maar wil je wel graag mee, dan kan dat. Kun je meer missen, dan is dat zeer welkom.

Meer vervoer bij meer deelnemers?
Indien zich meer mensen aanmelden dan er in de bus passen, hebben we extra vervoer nodig. Kun je vervoer aanbieden, mail ons dan.

Wie zich aanmeldt, sturen we in de loop van de komende weken extra informatie over waar rekening mee te houden en wat te overwegen. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen en de plaatsen waaruit mensen zich aanmelden, bekijken we of we een stop inlassen om nog wat mensen buiten Amsterdam elders in het land op te pikken. Ook deze informatie wordt per e-mail verzonden.
Heb je eerder al vragen, mail dan ook naar freedomnotfrontexnl@gmail.com.

[ENGLISH] March 2 Freedom May 18 – 19: Join us to cross the border!

From the Netherlands Freedom Not Frontex NL (http://freedomnotfrontex.nl) organizes a bus trip to the German city Kehl, to take part in the first border crossing of the March 2 Freedom, to Strasbourg. The March 2 Freedom is an international protest of refugees and supporters.
From the Netherlands a group of refugees from We Are Here joins this first border crossing, but also sympathizers and supporters will take part.

no-human-being-illegal-wall

There are still places in the bus and you can sign up for the bus by mailing, subject: sign up, to freedomnotfrontexnl@gmail.com

We leave: Saturday May 17
Get together: Saturday May 17, 22.30 hrs. (10.30 PM), Ten Katestraat 49, Amsterdam. Here we have a meeting to discuss a few things, after which we will walk to the bus.
Bring: tent, sleeping gear, food and drink for the trip, banners.
Duration of the trip: about 9 and half hour.
Arrival in Kehl: sometime in the morning of May 18.

Start in Kehl: Sunday May 18, 13 hrs (1 PM).
We walk to Strasbourg and by doing so we cross the border Germany – France, with or without papers and with or without permission in advance. In Strasbourg there will be a music concert that day.

Strasbourg: Monday May 19 there will be actions, in which we will participate.
Travel back: we plan to leave around 22 hrs. (10 PM). This can change, depending on events that day.
Back in the Netherlands, Amsterdam: Tuesday early morning May 20.
If you want to stay and walk the march that continues May 21, you can of course do that. But the way back is your own responsibility then. Those who walk the whole march will see us again in Brussels on June 20.

Legal support on the home front will be organized, with whom we will stay in touch.
If all goes well, there will also be press joining us. This will be writing and/or photographing and/or filming press, of regular and/or our own independent media.

Costs:
Refugees: for free.
Supporters: we ask a donation to help cover the costs. Indicative price: 25 euro. Do you have less but do you want to come, that’s okay. If you can spare more, it is very welcome.

More transportation when there are more participants?

If more people sign up that can fit in the bus, we need extra transportation. If you can offer such, mail us.

Those who sign up, will receive extra information sometime the next few weeks about things to take into account and to consider. Depending on the number of entries and the places from where people sign up, we will see if we make an extra stop elsewhere in the country, to pick up people from outside of Amsterdam.This information will also be sent by mail.
If you have any questions already, also mail us to freedomnotfrontexnl@gmail.com.