Ga naar de inhoud

Manifest voor Essentiële Staking op 8 maart

Wij zijn de vrouwen die van essentieel belang zijn om de hele wereld van de pandemie te genezen. Wij doen essentieel werk en toch bevinden wij ons in ellendige omstandigheden: ons werk wordt onderbetaald en ondergewaardeerd; wij zijn overwerkt of werkloos; wij zijn gedwongen op overbevolkte plaatsen te wonen en voortdurend onze verblijfsvergunningen te verlengen. We strijden dagelijks tegen mannelijk geweld, thuis en op het werk. We hebben genoeg van deze gewelddadige en uitbuitende omstandigheden en weigeren te zwijgen! We zijn ons samen gaan organiseren in een netwerk dat strijdende vrouwen, migranten en arbeiders in Centraal-, Oost- en West-Europa met elkaar verbindt: dit is Essential Autonomous Struggles Transnational (EAST). Op 8 maart roepen we iedereen die strijdt tegen kapitalistisch, patriarchaal en racistisch geweld op om mee te doen aan onze staking!

9 min leestijd

(Door EAST (Essential Autonomous Struggles Transnational), Bron: Transnational Social Strike Platform, vertaling door globalinfo.nl)

Op 8 maart staken we tegen de uitbuiting van onze productieve en reproductieve arbeid. Met ons onmisbare werk als verpleegsters, schoonmakers, leraren, winkelpersoneel, logistieke en seizoensarbeiders, betaalde en onbetaalde huishoudelijke hulpen en verzorgers van kinderen, ouderen en zieken, houden wij de samenleving overeind. Vooral nu scholen en kleuterscholen gesloten zijn, rust de last van de kinderopvang en het huishoudelijk werk op onze schouders. Tijdens de pandemie zijn velen van ons hun baan kwijtgeraakt, onder meer omdat we thuis kinderen moesten opvangen en huishoudelijk werk moesten doen. Ons werk is essentieel, thuis en op de werkvloer, en toch wordt het niet gewaardeerd.

Op 8 maart staken wij tegen de verscherping van het patriarchale geweld! Nationale regeringen gebruiken de pandemie als een kans om de greep van het patriarchaat te versterken: in Polen, met de poging om de vrijheid van abortus verder in te perken; in Turkije, met het voorstel om zich terug te trekken uit het Verdrag van Istanbul; in Hongarije, met de inperking van transgenderrechten en een anti-LGBTQ agenda. Terwijl ons werd gezegd “blijf thuis, blijf veilig”, hebben velen van ons helemaal geen huis. En voor vele anderen is hun huis allesbehalve een veilige ruimte, omdat ze samenleven met partners die hen mishandelen en moeten vechten tegen het toegenomen huiselijk geweld tijdens de lockdowns. Er is een openlijke aanval ingezet om ons in de rol van lijfeigenen van de samenleving te laten blijven, thuis ondergeschikt en in de buitenwereld uitgebuit.

Op 8 maart staken we tegen de racistische en uitbuitende regimes van mobiliteit! Als zorg- en seizoensarbeiders uit Oost-Europa is het ons “toegestaan” om Westerse landen te bereiken om hier essentiële arbeid te verrichten, maar we hebben dat op eigen risico moeten doen, zonder enige bescherming of sociale zekerheid. Ons werk houdt de (gezondheids)zorg in het Westen in stand, terwijl in het Oosten de zorgstelsels instorten over de ruggen van overwerkte en onvoldoende uitgeruste arbeiders. Migranten en vluchtelingen van binnen en buiten de EU leven in overvolle slaapzalen en kampen en werken in onveilige omgevingen, terwijl ze nooit recht hebben op dezelfde geldelijke hulp die de plaatselijke bevolking wel krijgt. Op de ongelijk verdeelde landkaart van Europa betalen migranten de hoogste prijs voor de pandemie, zoals zij gewoonlijk de hoogste prijs betalen als het gaat om uitbuiting.

Op 8 maart staken we omdat we weigeren om alleen maar als essentieel beschouwd te worden om te worden uitgebuit en onderdrukt!

We weigeren om als essentieel beschouwd te worden, alleen om uitgebuit en onderdrukt te worden! Geïnspireerd door vroegere en nu lopende strijden, bouwen we voort op de ervaringen van de wereldwijde vrouwenstaking, de Poolse vrouwenstaking en de feministische strijd in Argentinië voor het recht op abortus. We kijken op naar de protesten en stakingen van verpleegsters, dokters, (kinder)verzorgers, logistieke en seizoensarbeiders in Bulgarije, Georgië, Oostenrijk, Roemenië, het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Italië, Duitsland en Frankrijk. We leren van de strijd tegen de Roemeense wet die de discussie over ‘gender’ in het onderwijs verbiedt, de transnationale mobilisaties van migranten en de demonstraties voor ‘black lives’. Voortbouwend op deze collectieve ervaringen van strijd en hun kracht om de status quo uit te dagen, roepen we vrouwen, arbeiders, migranten en LGBTQI+ mensen op om samen met ons deel te nemen aan een essentiële staking op 8 maart. Met onze staking willen we de huidige omstandigheden van onze onderdrukking ontwrichten en ons een stem toe-eigenen in de voorwaarden van de wederopbouw.

Met onze staking strijden we voor de volgende eisen:

Bevrijding van patriarchaal geweld in al zijn vormen! Wij zien geweld tegen vrouwen niet als een op zichzelf staande gebeurtenis, maar als onderdeel van het hele patriarchale systeem dat ons in de rol van verzorger wil doen blijven hangen. Wij weigeren de last te dragen van het essentiële werk dat ons door geweld en pesterijen wordt opgelegd. Wij verzetten ons tegen de aanvallen van ultraconservatieve regeringen en eisen veilige, legale en gratis abortus en voorbehoedsmiddelen in elk land. Wij eisen een onmiddellijke stopzetting van de politieke en wetgevende aanvallen op LGBTQI+ gemeenschappen.

Hogere lonen voor iedereen! Onze feministische strijd om lonen is niet alleen gericht tegen de loonkloof tussen mannen en vrouwen, maar ook tegen de kapitalistische omstandigheden die zoveel meer loonhiërarchieën tussen seksen en etnische groepen, nationaliteiten en hele regio’s voortbrengen en reproduceren. Terwijl de rijken de pandemie hebben aangegrepen om meer rijkdom te vergaren, worden wij achtergelaten om de last van de bezuinigingen te dragen. Genoeg! Wij eisen niet alleen gelijke lonen voor mannen en vrouwen, maar hogere lonen voor alle werknemers! Wij eisen de transnationale herverdeling van rijkdom! Laten we beginnen terug te nemen wat van ons is!

Goed gefinancierde en inclusieve transnationale welvaartsvoorzieningen! Wij weigeren wederopbouwplannen die de kosten van decennialange bezuinigingen op welzijn blijven afwentelen op vrouwen en migranten. We willen transnationale verbindingen tot stand brengen tussen de strijd voor welzijn, steun en sociale zekerheid. Hoewel de sociale voorzieningen van land tot land verschillen, zijn ze gebaseerd op de seksistische en racistische arbeidsverdeling en loonverschillen die hiërarchieën creëren tussen vrouwen van verschillende nationaliteiten. Wij willen deze hiërarchieën omzetten in een gemeenschappelijke strijd tegen de patriarchale welzijnszorg op transnationaal niveau!

Onvoorwaardelijke Europese verblijfsvergunning voor alle migranten, vluchtelingen en asielzoekers! Wij verwerpen de manier waarop regeringen en bazen migranten chanteren door onmogelijke economische en institutionele eisen te stellen die nodig zijn om verblijfsvergunningen te verkrijgen en te verlengen. Dit dwingt migranten, vooral van buiten de EU, tot anderszins onaanvaardbare arbeidsomstandigheden.

Veilige en betere huisvesting voor iedereen! In maart 2020 bevonden we ons al in een diepe huisvestingscrisis. Door de pandemie zijn onze huizen nog meer gepolitiseerd geraakt dan wij aankunnen en willen! Wij eisen adequate en financieel toegankelijke huisvesting voor iedereen, vrij van overbewoning en onzekere omstandigheden! Wij eisen de onmiddellijke herhuisvesting van personen die te maken hebben gehad met huiselijk geweld!

Met onze essentiële staking willen wij laten zien dat ons leven en onze strijd van essentieel belang zijn! Daarom moeten we over de grenzen heen onze krachten bundelen. Op 8 maart willen we iedereen oproepen om de kracht van essentiële arbeid zichtbaar te maken en te gebruiken als wapen om onze voorwaarden voor de post-pandemische wederopbouw op te leggen!

Wij roepen iedereen op om stakingen te organiseren op de werkplekken en daarbuiten, demonstraties, optochten, bijeenkomsten, flashmobs, symbolische acties, pañuelazos (potten-en-pannen concerten), ruidazos (joelende manifestaties)! Laten we druk uitoefenen op de vakbonden om de vrouwenstaking te steunen! Laten we samen nadenken over manieren om onze verschillende strijden zichtbaar te maken en ze over de grenzen heen met elkaar te verbinden.

Wij roepen alle vrouwen, migranten en arbeiders die onze visie en eisen delen op om zich op 21 februari bij ons aan te sluiten voor een openbare vergadering waar we de horizonten van onze essentiële staking zullen bespreken!

Ons werk is essentieel, ons leven is essentieel, onze staking is essentieel!

We nodigen iedereen die zich herkent in dit manifest uit om het te ondertekenen, op grote schaal te delen of het te vertalen in zijn of haar taal, zodat het meer vrouwen, migranten en arbeiders kan bereiken.

Eerste ondertekenaars (niet vertaald):

CLARA Collective, Czech Republic
Quantic Association, Romania
The Other Balkan, Balkan
a szem, Romania
zine fem, Romania
Editura Pagini Libere, Romania
LevFem, Bulgaria
Arthisteria, Czech Republic
Kırkyama Kadın Dayanışması, Turkey
Perempuan Mahardhika, Indonesia
KASZ, Hungary
Filaret 16, Romania
Leneșx Radio, Romania
One World Berlin Human Rights Film Festival, Germany
Colectiva Urzica, Romania
Romania – Țara muncii ieftine, Romania & EU
DREPT pentru îngrijire, Austria + Romania
New Course for Socialist Democracy (Yeniyol), Turkey
Precarious Disconnections, Italy
სოლიდარობის ქსელი / Solidarity Network, Georgia
Center for Women’s Studies, Serbia
Fractalia Press, Romania
Common Front for Housing Rights, Romania
Gazeta de Arta Politica – Political Art Gazette, Romania
Collectif Sans Papiers 75, France
Red Initiative, Serbia
WilPF magyar szekció, Hungary
Mossawat, Marocco
Assemblea delle Donne del Coordinamento Migranti, Italy
NEM!, Hungary
CUTRA, Romania
Laboratorio Smaschieramenti, Italy
B-Side Pride, Italy
Colectiva Autonomă Macaz, Romania,
Allt åt alla Kvinnofront Stockholm, Sweden
OV 05, Romania

Websites die het manifest hebben ge-herpubliceerd:

[EN]
a szem (Romania):  https://aszem.info/2021/01/a-nelkulozhetetlen-sztrajk-marcius-8-i-manifesztuma/2/
The Barricade (Eastern-Europe): https://thebarricade.online/essential-strike-manifesto-8th-march/
Editura Pagini Libere (Romania): https://pagini-libere.ro/en/essential-strike-manifesto-for-the-8th-of-march-e-a-s-t/
LeftEast (international): https://www.criticatac.ro/lefteast/essential-strike-manifesto-for-the-8th-of-march/
Gender and its Discontents Blog (The New School For Social Research, NY, USA): http://tns-gssi.newschool.org/2021/02/02/essential-strike-manifesto-for-the-8th-of-march/?fbclid=IwAR0mKOZLqf4WXh-LJaVkpnEIVinXr9e6_Cacyy9dWb5Z0JRpX6t04DNVoHQ

[HU]
a szem (Romania):  https://aszem.info/2021/01/a-nelkulozhetetlen-sztrajk-marcius-8-i-manifesztuma
Editura Pagini Libere (Romania): https://pagini-libere.ro/en/essential-strike-manifesto-for-the-8th-of-march-e-a-s-t/ 
Gazeta de Artă Politică (Romania): http://artapolitica.ro/2021/01/25/a-nelkulozhetetlen-sztrajk-marcius-8-i-manifesztuma/
Mérce (Hungary):  https://merce.hu/2021/01/26/nemzetkozi-sztrajkra-hivnak-a-nelkulozhetetlen-dolgozok-marcius-8-an/

[RO]
a szem (Romania):  https://aszem.info/2021/01/a-nelkulozhetetlen-sztrajk-marcius-8-i-manifesztuma/3/
Baricada (Romania): https://ro.baricada.org/manifestul-grevei-esentiale-de-8-martie/
Editura Pagini Libere (Romania): https://pagini-libere.ro/en/essential-strike-manifesto-for-the-8th-of-march-e-a-s-t/ 
Gazeta de Artă Politică (Romania): http://artapolitica.ro/2021/01/25/manifestul-grevei-esentiale-de-8-martie/
Spectrul (Romania): https://spectrul.ro/2021/02/01/manifestul-grevei-esentiale-de-8-martie/?fbclid=IwAR1fYD1tJoM0zx9K3vrIPuZecBzOZ6kYNIbhmJ1UTnL7CPc5LvwmbCgR2hg
Cutra (Romania): https://cutra.ro/manifestul-grevei-esentiale-de-8-martie/
Platzforma (Moldova): https://www.platzforma.md/arhive/389631

[BG]
LevFem (Bulgaria): https://levfem.org/blog/2021/01/25/manifesto-2021/
Baricada (Bulgaria): https://baricada.org/2021/01/26/stachka-8mart/

[IT]
Conessioni Precarie (Italy): http://www.connessioniprecarie.org/2021/01/25/manifesto-per-lo-sciopero-essenziale-dell8-marzo/
Laboratorio Smaschieramenti (Italy): https://smaschieramenti.noblogs.org/post/2021/02/03/manifesto-per-lo-sciopero-essenziale-dell8-marzo/
Coordinamento Migranti (Italy): https://www.coordinamentomigranti.org/2021/02/08/manifesto-per-lo-sciopero-essenziale-dell8-marzo/

[SR]
Masina (Serbia): https://www.masina.rs/?p=16015

[TK]
Imdat Fren! (Turkey): http://imdatfreni.org/8-mart-icin-hayati-grev-manifestosu-e-a-s-t/

Blijf met ons in contact via facebook  (EAST – Essential Autonomous Struggles Transnational) of email via: essentialstruggles@gmail.com.