Ga naar de inhoud

ma 7 sept: Avond over beweging rond economische groei

‘ontgroeiing’, nu ook in Nederland?

3 min leestijd
Placeholder image

Maandagavond 7 september, 20.00 – 22.00 uur
Plantage Doklaan 10-12 Amsterdam
(Vlakbij Artis, tram 9/14 metro Waterlooplein)
voertaal: Engels, indien gewenst vertaling naar Nederlands

———————

Een van de meest prominente onderdelen van het neoliberale geloof, is die van de noodzaak van permanente economische groei. Het zou pas goed gaan met de economie, en elk onderdeel daarvan, als die zo hard mogelijk groeit. Maar iedereen weet dat grondstoffen en energievoorraden van de aarde uitgeput raken en dat mensen massaal uitgebuit worden om die groei te bewerkstelligen. Om de ecologische en sociale problemen op de planeet op te lossen, zijn niet groei en uitbuiting, maar krimp en herverdeling de antwoorden.
De weerstand tegen het ‘groeidenken’ neemt in snel tempo toe, mede door de economische crisis. In Frankrijk is een omvangrijke beweging ontstaan, ook wel ‘décroissance’ genoemd, of ‘objecteurs de croissance’, met duizenden actieve leden, tientallen lokale afdelingen en een landelijk maadblad dat in alle kiosken verkrijgbaar is.

 
Francois Schneider is een van de gangmakers van deze beweging. Hij zal vertellen over de achtergronden en de huidige ontwikkelingen van de Franse en internationale beweging. Hij zal in het Engels praten.

In Nederland is onder andere het Platform voor Duurzame en Solidaire Economie (Platform DSE) met de materie actief. Vanuit dit netwerk is onder meer de Verklaring van Tilburg gelanceerd, en werden meerdere conferenties en expertmeetings gehouden, waarbij de kritiek op onbeperkte economische groei centraal stond. In januari 2010 zal de derde conferentie gehouden worden, wederom in Tilburg. Ook hierover zal meer informatie gegeven worden.

Voor meer informatie: info@globalinfo.nl

websites: www.decroissance.org
www.economischegroei.net
www.aseed.net
Verklaring van Tilburg: link
Nederlandstalige artikel over Franse ‘groei’beweging.
Internationale Top Barcelona maart 2010.
filmpje over economische groei.

—————–
Summary in English:

 One of the most prominent elements of the neoliberal ‘belief’ is that of the need of permanent economical growth. But we all know that the resources of the planet are being used up and people are being massively exploited to achieve such growth. What we need is not growth and exploitation, but degrowth and redistribution.
Resistance against ‘growth dogmatism’ is growing fast. Especially in France, where a movement developped with thousands of active members, many local groups and a monthly magazine that is available in every kiosk. Francois Schneider is one of the pacesetters of this movement. He will give information on the background and development of this movement.

In the Netherlands one of the networks that is active on this area is Platform DSE, who organised some conferences and expert-meetings and launched the ‘declaration of Tilburg’, denouncing the idea of unlimited economical growth. A third conference will be held in Tilburg in January 2010.

The evening on September 7 will be in English, with translation to Dutch if needed.

more info: see list of websites…