Ga naar de inhoud

(ma 28 okt) Faalt de EU (in voorkomen volgende ’too big to fail’)?

Real World Economics – Schieten de recente pogingen van de EU tekort om de financiële industrie te reguleren? Sprekers Jasper Blom en Myriam van der Stichele. Gespreksleider: Rodrigo Fernandez. (English version at bottom)

4 min leestijd

Tussen 2008 en 2010 hebben Europese regeringen meer dan 4.5 biljoen euro (*), geld van belastingbetalers, uitgegeven om inheemse financiële instellingen op de been te houden die als “van systemisch belang” beschouwd werden (’too big to fail’) – dat is een hoeveelheid geld die bijna even groot is als 40 procent van het BBP van de EU, en het dubbele van het jaarlijkse BBP van Duitsland.

Er was toen, direct na het uitvoeren van deze ‘bailouts’, weinig te zien van verenigde actie op EU-niveau om de financiële sector beter te reguleren. Alle s was daarentegen gericht op het opleggen van verstrekkende bezuinigingsprogramma’s. Sindsdien is het onderwerp op zijn best voorzichtig aangepakt, en werd er weinig meer bereikt dan wat verbeterde transparantie. Dit wordt nu geacht te veranderen met de voorgestelde Bankenunie, als we de Europese Commissie mogen geloven.

Deze sessie van Real World Economics ontleedt de recente pogingen van de EU om de financiële industrieën te reguleren kritisch en bespreekt de belangrijkste onderdelen van de voorgestelde EU Bankenunie en andere wetsvoorstellen en initiatieven die banken pogen te reguleren.

Op deze avond, zal ook kritisch gekeken worden naar vooruitzichten om oplossingen te vinden voor de voornaamste oorzaken van de financiële instabiliteit, omvallende banken en het riskante gedrag van de bankiers.

Sprekers zijn Jasper Blom (voormalig medewerker bij de Europese Centrale Bank en nu wetenschappelijk directeur van Bureau de helling, Groen Links). Hij is gespecialiseerd in de Basel regelgeving en de financiële regulering van de EU in het algemeen. En Myriam van der Stichele (Senior Researcher bij SOMO, Amsterdam) die gespecialiseerd is in de politieke economie van financiele markten en vele jaren ervaring heeft in het voeren van campagnes voor strengere financiele regelgeving door de EU.

(*) Een biljoen is 1000 miljard, 12 nullen….

===============================

CREA theater Nieuwe Achtergracht 170 Amsterdam
studenten gratis, overigen €5

Spreektaal: Engels

Crea http://www.crea.uva.nl/agenda.php?agenda_id=1473

real world economics: https://www.globalinfo.nl/tag/281-real-world-economics

FB: https://www.facebook.com/groups/114545731955565/

====================================

is the EU failing?

Real World Economics – Are recent efforts by the EU to regulate financial industries failing?. Speakers: Jasper Blom, Myriam van der Stichele. Moderator: Rodrigo Fernandez.

Between 2008 and 2010, EU governments spent more than 4.5 trillion euro of taxpayer’s money to bail out domestic financial institutions considered of systemic importance (‘too big to fail’) – an amount equivalent of almost 40 percent of the EU’s GDP and double the annual GDP of Germany.

In the immediate aftermath of these bailouts, little concerted action at EU level to regulate the financial sector could be witnessed. All efforts instead centered on imposing far-reaching austerity policies. Ever since, regulating the financial sector has been cautious at best, accomplishing little more than enhancing transparency. This is supposed to change with the proposed Banking Union if we are to believe the European Commission.

This Real World Economics session critically unpacks recent efforts by the EU to regulate financial industries and discusses key components of the proposed EU Banking Union and other legislative proposals and initiatives that aim to regulate banks.

During this evening, prospects for tackling the root causes of financial instability, bank insolvencies and risk taking will be problematized.

Invited guest speakers are Jasper Blom (former ECB employee and now scientific director of the Bureau de Helling, Groen Links), who is an expert on the Basle rules and EU financial regulations more generally, and Myriam van der Stichele (Senior Researcher at SOMO, Amsterdam), who is specialized in the political economy of financial markets and has many years of experience in advocating for stricter EU financial regulation.

CREA theater Nieuwe Achtergracht 170 Amsterdam
Free for students, others €5

English spoken

Crea http://www.crea.uva.nl/agenda.php?agenda_id=1473

real world economics: https://www.globalinfo.nl/tag/281-real-world-economics

FB: https://www.facebook.com/groups/114545731955565/