Ga naar de inhoud

Ma 27 mei blokkade Gasunie Groningen door Code Rood

Op maandag 27 mei zal Code Rood Groningen vanaf 08.00 uur – en zo lang als redelijkerwijs mogelijk is – middels een zitblokkade de toegang tot de Gasunie blokkeren en zodoende hun dagelijkse gang van zaken ontwrichten, in solidariteit met de Groningers wier levens door de gasbevingen ontwricht zijn.

3 min leestijd

(Bron: persbericht Code Rood)

De blokkade van de Gasunie is een directe reactie op de aardbeving in Westerwijtwerd van afgelopen woensdag, die met een kracht van 3.4 in de top 3 komt van zwaarste bevingen in de provincie Groningen. Deze aardbeving heeft voor Groningers het gevoel van onveiligheid vergroot, en versterkt de heersende verontwaardiging over de versterkingsoperatie, schadeafhandelingen, en het afbouwen van de gaswinning. Elyne, woordvoerder van Code Rood Groningen zegt: ‘Gezien het gebrek aan politieke daadkracht, is nú het moment voor Groningen om een duidelijk signaal af te geven dat de gaskraan nu écht dicht moet.’

Historisch gezien was de onvrede van Groningers vooral gericht tegen de NAM, die vorig jaar in Farmsum ook het target was van de door de landelijke Code Rood beweging georganiseerde massale actie. Echter, sinds woensdagochtend zijn de frustraties en woede in de provincie zichtbaar en overtuigend omgeslagen naar de Nederlandse Staat. Uitspraken van o.a. Minister Wiebes (“bevinkje”) en Oud-VVD-Kamerlid Ton Elias (“Shit happens. Ik zou daar weggaan”) maken voor Groningers eens te meer duidelijk dat de landelijke politiek verbluffend weinig begrip heeft voor de geleefde realiteit in Groningen. Dat daarnaast de gasbaten nooit ten goede zijn gekomen aan de regio – terwijl gedupeerden van het kastje naar de muur worden gestuurd met hun schademeldingen – toont aan hoe sociaal en procedureel onrechtvaardig de situatie in Groningen is. ‘Medeleven en excuses lossen niets op, en dit kan níet langer zo doorgaan. Het is tijd voor daden!’ aldus Elyne.

Ze vervolgt: ‘De Gasunie is 100% in handen van de Nederlandse Staat en valt onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De Gasunie is belast met het transport en de opslag van gas, en is daarmee onderdeel van de gaswinnende bureaucratie. Hun nieuwe stikstoffabriek mag er dan wel voor zorgen dat we meer hoogcalorisch gas uit het buitenland kunnen importeren, maar dat is een verplaatsing van het probleem en draagt níet bij aan een duurzame energietransitie. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat is duidelijk vooral een Ministerie van Economische Zaken, die winstbelang boven welzijn stelt. Wij willen de Nederlandse Staat daarom in haar portemonnee raken, aangezien zij weigert de portemonnee te trekken voor Groningers.’

Code Rood Groningen roept iedereen die deel wil nemen aan de actie via Facebook op om morgenavond naar een gezamenlijke voorbereiding te komen. De groep geeft aan dat de zitblokkade niet is gericht tegen medewerkers van de Gasunie en niet uit te zijn op provocatie of escalatie. ‘Wij willen dat er een eerlijk transitiefonds komt voor medewerkers van de gasindustrie, zodat zij aan de slag kunnen in een andere (duurzame) sector’.