Ga naar de inhoud

ma. 25: De troebele herkomst van de WTO (Amsterdam)

Een cyclus van drie avonden om te begrijpen hoe de ecenomie wereldwijd functioneert, begint maandag 25 september met een verhaal over de geschiedenis van de WTO

2 min leestijd
Placeholder image

Maandag 25 september
1e avond over armoede en de wereldeconomie:
De herkomst van de WTO Broeinest, Plantage Doklaan 10-12 Amsterdam
20.00 uur (zaal open 19.30)
toegang gratis, donaties welkom
website broeinest

Het wekelijkse broeinest-programma in Amsterdam start ism. XminY Solidariteitsfonds een cyclus van drie avonden over de internationale economische ontwikkelingen. De Wereld Handelsorganisatie (WTO) is onlangs tamelijk spectaculair in een crisis geraakt. Door vertegenwoordigers van de Nederlandse regering en gematigde ngo’s als Novib, werd verklaard dat dat nadelig zou zijn voor arme landen en hun bewoners. Maar radicalere pressiegroepen en boerenorganisaties als Via Campesina stonden juist te juichen en zagen er een kans in voor een koerswijziging die de armen en het milieu werkelijk ten goede zou kunnen komen. Tijd dus om informatie te bieden en bespreken: Hoe zit de wereld werkelijk in elkaar? Waar komt de WTO vandaan? Wat zijn de werkelijke oorzaken van armoede en
milieuvernietiging? En welke strategieen kunnen echte verandering opleveren? Daarover gaan de drie avonden.

Op de eerste avond op 25 september gaat het vooral over de recente geschiedenis en de ontwikkeling van de WTO. Want er worden al heel lang pogingen gedaan om afspraken te maken over internationale handel. De WTO
is nog maar jong, en heeft natuurlijk voorgangers, zoals de UNCTAD. Die hadden vaak een heel andere agenda en werden opzijgeschoven of dermate bewerkt dat de WTO in hun plaats kon komen. Hoe dat in zijn werk ging, wat
het effect daarvan was, en of het ook anders had kunnen zijn komt Rodrigo Fernandez vertellen. (zie achtergrondartikel). Ook wordt er kort wat informatie gegeven over de huidige situatie van de WTO en bilaterale
handelsverdragen.

De 2e avond (op 30 oktober) gaat over de werkelijke oorzaken van armoede en milieuvernietiging. Gasten zullen dan zijn Lou Keune (Universiteit Tilburg en project Vóór de Verandering) en Theo Ruyter (oa. schrijver van het boekje ‘Requiem voor de Ontwikkelingshulp’).

De 3e avond (op 27 november) behandelt alternatieven en werkzame tegenstrategieën. Wat zet nu zoden aan de dijk als het gaat om het bereiken van een eerlijk wereldhandelssysteem en werkelijke armoedebestrijding? Helpt ontwikkelingshulp? Fair Trade? Regionalisering
(deglobalisering)? Een wereldwijd stelsel van sociale zekerheid? Economische krimp? Weest voorbereid op het vinden van antwoorden op deze vragen!

Maandag 25 september
1e avond over armoede en de wereldeconomie:
De herkomst van de WTO
Broeinest, Plantage Doklaan 10-12 Amsterdam
20.00 uur (zaal open 19.30)
toegang gratis, donaties welkom
website broeinest

(Dit artikel was oorspronkelijk op GlobalInfo gepubliceerd door Broeinest.)