Ga naar de inhoud

Ma 18.00 Museumplein vredesactie

Maandag 9 mei houden we om 18.00 uur voor de 10e keer een vredesactie op het Museumplein, bij het Russisch Handelsagentschap. Peer de Rijk van Milieudefensie zal spreken over het verband tussen de oorlog en kernenergie/kernwapens. Wendela de Vries van Stop Wapenhandel praat ons bij over de oorlog en de wapens.

5 min leestijd

Met dichters, sprekers en muzikanten uiten we onze zorgen over de brute inval in Oekraïne en over de dreiging van kernwapens. Het Vredeskoor Amsterdam-West zingt ‘Dona nobis pacem’: Geef ons vrede!

Museumplein 13, Amsterdam, van 18 tot 19h.

Hieronder, overgenomen van solidariteit:

Stop de oorlog en de nieuwe wapenwedloop

Guido van Leemput

De onverwachte stap van Rusland naar een onvervalste vorm van imperialistisch landjepik heeft tot veel ontzetting geleid en verwarring over het voeren van de juiste koers. De oorlog kan nog verschillende kanten op, lang duren en escalatie ligt op de loer. Het gebruik van kernwapens wordt openlijk overwogen door Rusland. De veelgeroemde afschrikkingstheorie schrikt kennelijk Rusland niet langer af. Het gebruik van kernwapens is dus niet langer een theoretische kwestie. Bovendien leidt het tot het opjagen van de defensiebegrotingen van de landen in Europa.

Met een aantal activisten (voor de gelegenheid Stop de oorlog genoemd) komen we elk maandagavond samen voor de deur van de Russische Handelsdelegatie op het Museumplein in Amsterdam. (1) Dat wordt maandag 9 mei de tiende keer. (Komt allen.) We gaan net zo lang door tot de oorlog afgelopen is. We hebben ons verenigd op drie eisen.

  1. Staakt-het-vuren nu en een definitief einde aan de oorlog.
  2. Rusland moet zich terugtrekken van Oekraïense bodem.
  3. Europa moet als de wiedeweerga kernwapenvrij worden.

Defensiebegroting

Er wordt gezongen (“Donna nobis pacem” – Schenk ons vrede), er zijn iedere keer actuele kakelverse gedichten, er is twee minuten stilte voor dode Oekraïense burgers en dode soldaten aan beide kanten. Tevens nodigen we iedere maandag iemand uit linkse kring uit om zijn of haar visie te geven.

Zo sprak Kitty Jong, vicevoorzitter van de FNV, op maandag 25 april. (2) Hoewel zij binnen de drie eisen bleef, riep zij discussie op onder de organisatoren. Zij sloot zich aan bij de solidariteit van de Oekraïense bevolking en alle militaire zaken die ze nodig hebben. Maar hier begon de discussie. Waarom aansluiten bij de verhoging van de Defensiebegroting? Ten slotte zullen ook leden van de FNV vroeg of laat de rekening betalen. Die discussie zal in de komende maand op volle kracht gevoerd moeten worden.

NAVO

De oorlog in Oekraïne heeft na ruim twee maanden het hele internationale en nationale politieke spectrum veranderd. De Russen hebben er letterlijk en figuurlijk een smerig zootje van gemaakt en zijn nog niet klaar, ook niet op dit moment van schrijven. Goede kans dat Oekraïne een belangrijk (vruchtbaar) stuk van zijn grondgebied kwijtraakt en door de oorlog in grote economische ellende wordt gestort.

De politieke strategie van de NAVO als reactie lijkt duidelijk. Versterking van Oost-Europa met de bekende voorwaartse verdediging; bewapening in West-Europa; de militarisering van de Europese Unie. En tevens de centralisatie van de EU-defensiepolitiek; de inlijving van heel Noord-Europa in de NAVO en een einde aan economische samenwerking met Rusland. De ‘Ostpolitik’ die sinds 1970 werd gevoerd in het toen verdeelde Duitsland is afgeschaft, en ook de Zweedse neutraliteit lijkt voorbij. Tot zover de naoorlogse sociaaldemocratische buitenlandpolitiek. Neutraliteit zelf lijkt voorbij. In het meest neutrale, maar enorm kapitalistische Zwitserland, wordt openlijk gediscussieerd over lidmaatschap van de NAVO.

Defensie uitgaven sociale belangen

Een zo grote bewapeningsgolf wordt over Nederland en alle EU- en NAVO-landen uitgestort dat er spanningen in de hele begroting optreden. Dat inzicht bestaat ook in de Nederlandse regering. Daarom zal met de Voorjaarsnota, in juni, een nieuw regeringsprogramma worden opgesteld met nieuwe ‘lange termijn-begrotingsplannen’. Wie gaat de verhoogde Defensiebegroting betalen?
De bewapening, hoe onduidelijk op dit moment ook nog georganiseerd, zal enorme gevolgen hebben voor de sociale begrotingsposten. Het perspectief op een Rijnlands model of een herstel van de naoorlogse welvaartsstaat, is helemaal weg. Dat was al zo, maar nu mag je alle hoop erop laten varen. Er is, hoe dan ook onder deze nieuwe omstandigheden, een heroriëntering op linkse politiek nodig. Dreigt het gevaar dat we door deze oorlog en de ermee gepaard gaande bewapeningsgolf blijvend worden overdonderd?

De oorlog in Oekraïne leidt daarmee tot verdere versnelling van deze wereldwijde wapenwedloop. De oorlog en de bewapening stellen alles wat links is of de arbeidersklasse in de ruime zin van het woord, voor grote vraagstukken. Veel tijd om een antwoord te formuleren op deze vraagstukken is er niet.
De vakbond en alle linkse organisaties moeten zich afvragen wat het meeste voordeel voor alle leden oplevert. Een enorme verhoging van defensie-uitgaven of de sociale belangen van alle burgers van Nederland. Het onmiddellijk stoppen van de gewelddadigheden in Oekraïne is van het allergrootste belang. Als er één kapitaalsgroep is die de winsten opstrijkt is het wapenindustrie.

(1) Voor meer informatie over de wekelijkse vredesbijeenkomst: stopdeoorlogamsterdam.nl
(2) Zie voor de toespraak van Kitty Jong; stopdeoorlogamsterdam.nl: FNV voor duurzame vrede.
Zie ook: SIPRI: World military expenditure passes $2 trillion for first time, 25 april 2022: sipri.org – SIPRI: Stockholm International Peace Research Institute. Via de link kunnen de cijfers van afzonderlijke landen worden gevonden.