Ga naar de inhoud

(Ma 12/11) Back to the Future: Herovering van het Gemeengoed

(English translation at bottom) Het hedendaagse neoliberale kapitalisme heeft bijna alle aspecten van het sociale leven ‘gecommercialiseerd’ (er een prijs op geplakt) en goederen die eerder publiek waren geprivatiseerd. Tegelijkertijd wordt de roep om een alternatieve manier van het organiseren van economische goederen en productie ook weer steeds luider, met name door de aanhoudende economische crisis. Een van die alternatieve manieren behelst het terugwinnen en versterken van ’the commons’.

3 min leestijd
commons

Het gemeenschappelijk beheren van natuurlijke hulpbronnen kent een lange geschiedenis. Overal op de wereld hebben dorpsgemeenschappen weidegebieden, water en ecosystemen gedeeld. Verschillende vormen van gedeelde bronnen en activiteiten bestaan ook nu nog, hoewel vaak alleen nog in de marges. Dit roept de vraag op of zo’n oude praktijk die eeuwenlang goed gefunctioneerd heeft, ook nu nog kan werken, en zo ja: hoe? Hoe ziet een economie met gemeenschappelijk gebruik en misschien uitbreiding van gezamenlijke bronnen en activiteiten eruit? En hoe ver reikt het spectrum van wat ‘in gemeenschap’ kan worden gehouden? Werkt het ook voor huizen en consumptiegoederen, of universiteiten, bibliotheken, musea, politieke instellingen en productieplekken? Hoe kan de ’tragedie van de reformistische projecten’ vermeden worden, waarin coöperaties die waren gebouwd op een basis van gemeenschappelijk bezit, zich omvormen in ‘normale’ kapitalistische bedrijven? Kan het terugveroveren van the commons een weg openen naar een toekomstige grotere transformatie van het economische systeem, of is het gedoemd tot verblijf in een hoekje van de maatschappij?

 

Sprekers op deze real World Economics avond zullen zijn: Alex Beunders (masterstudent economie Universiteit Utrecht, Kritische Studenten Utrecht), Miguel Laborda-Pemán (PhD candidate in economic and social history, Utrecht University) en Elke Uitentuis and Ernst van den Hemel (initiatiefnemers van project De Meent). Gespreksleiding Kees Hudig (Real World Economics).

Locatie: CREA Theater. Nieuwe Achtergracht 170 Amsterdam
Toegang: gratis voor students/ AUV pas, anderen € 5,-.

Spreektaal: Engels

reserveren niet mogelijk

http://www.crea.uva.nl/agenda.php?agenda_id=1219

 

Real World Economics.

————————————-

Real World Economics: Back to the Future: Reclaiming the Commons

Under current conditions of neoliberal capitalism, almost all aspects of social life have become ‘commodified’ (attached with a price label) and previously public goods privatized. At the same time, calls for an alternative organization of economic goods and production have also become louder, particularly in the wake of the current crisis. One of these alternatives concerns to reclaim and to strengthen ‘the commons’.

 

To have commonly shared basic resources goes way back in history. All over the world, village communes shared pastures, water and ecosystems. Various forms of collective usage of common resources and activities live on to date, however frequently only at the margins. This raises the question of whether such an ancient practice that worked well for many ages would also work today, and if so: how? How does an economy with a collective usage and maybe extension of common resources and activities look like? And how far does the spectrum of what could be ‘held in common’ reach? Does it also work for houses and consumer goods, or universities, libraries, museums, political institutions and importantly, production sites? How can the ’tragedy’ of reformist projects in which cooperations based on communal ownership structures transform themselves into ‘normal’ capitalist enterprises be avoided? Can reclaiming the commons be a viable avenue for a wider future transformation of the economic system, or is it doomed to be a societal niche practice?

 

Speakers of this Real World Economics evening will be: Alex Beunders (masterstudent economics Universiteit Utrecht, Kritische Studenten Utrecht), Miguel Laborda-Pemán (PhD candidate in economic and social history, Utrecht University) and Elke Uitentuis and Ernst van den Hemel (members of pilot project De Meent). Moderated by Kees Hudig (Real World Economics).

Language: English

Location: CREA Theater. Nieuwe Achtergracht 170 Amsterdam
Admission: free for students/ AUV pass, others € 5,-.
No reservations.

http://www.crea.uva.nl/agenda.php?agenda_id=1219

 

Real World Economics.