Ga naar de inhoud

Lege stoelen en lege woorden op top in Parijs

Lege stoelen en lege woorden op top in Parijs laten schuldigen van fossiele brandstoffen vrijuit gaan

3 min leestijd

(Foto Mark Dixon. Flickr CC2.0: Climate Strike in Pittsburg 2021)

In een reactie op de slotverklaring van de top zeiden deskundigen van Oil Change International:

Over de algemene resultaten zei Bronwen Tucker, Global Public Finance co-lead bij Oil Change International:

“Wereldleiders op de top in Parijs hebben een cruciale kans gemist om de biljoenen afkomstig van van fossiele brandstoffen, schulden en de ultrarijken te gebruiken om de klimaatcrisis aan te pakken. De leiders van rijke landen met zowel een buitenmaatse controle over onze wereldwijde financiële regels en instellingen als een buitenmaatse verantwoordelijkheid voor onze wereldwijde crises waren grotendeels afwezig. Degenen die wel aanwezig waren, grepen terug op oude “we kunnen het niet betalen”-excuses, haalden mislukte benaderingen van de particuliere sector naar voren en lieten de schuldigen uit de fossiele brandstoffen-sector vrijuit gaan. De leiders van de rijke landen moeten luisteren naar het advies dat meer dan 150 economen aan het begin van deze top gaven: het belasten van extreme rijkdom, het kwijtschelden van de buitenlandse schulden van de overheid in landen met een laag inkomen, het stopzetten van de subsidies voor fossiele brandstoffen en in plaats daarvan de bedrijven laten betalen voor hun schade, zou meer dan $ 3 biljoen per jaar opbrengen om de klimaatcrisis te vertragen. Vooruitkijkend naar COP28 is het goede nieuws dat een groeiend aantal leiders uit het Zuiden de weg vooruit aanwijst door betaalbare hernieuwbare energie te bouwen en hun noordelijke collega’s te wijzen op hun verantwoordelijkheid om hun deel te betalen.

Over multilaterale ontwikkelingsbanken zei Claire O’Manique, Global Public Finance Analyst bij Oil Change International:

“De Wereldbankgroep stond deze week in de schijnwerpers vanwege haar rapport waarin landen worden opgeroepen een einde te maken aan schadelijke subsidies voor fossiele brandstoffen en deze fondsen te herbestemmen voor klimaatoplossingen. De Bank moet haar eigen advies opvolgen – op dit moment verstrekt zij meer overheidsfinanciering voor fossiele brandstoffen dan enige andere multilaterale ontwikkelingsbank, en zij stimuleert nog steeds nieuwe subsidies voor fossiele brandstoffen via de financiering van ontwikkelingsbeleid. Zolang de Wereldbankgroep en andere multilaterale ontwikkelingsbanken (MDB’s) meer brandstof op het vuur blijven gooien, kunnen we er niet op vertrouwen dat ze de oplossingen leveren die nodig zijn om de klimaatcrisis aan te pakken.”

Noten: 

  • Brief: Meer dan 150 economen en beleidsexperts, waaronder Yanis Varoufakis, Jason Hickel, Olúfémi O. Táíwò, Nader Habibi en Isabelle Ferreras, roepen de leiders van het Noorden op om meer dan 3 biljoen dollar per jaar te onttrekken aan fossiele brandstoffen, schulden en de 1% om wereldwijde crises aan te pakken. (persbericht met citaten van deskundigen) (Engelstalige persverklaring met citaten van experts)
  • Briefing van Big Shift Global coalitie met details over hoe de Wereldbank Groep meer fossiele brandstoffen subsidieert dan haar collega’s
  • Factsheet van de Big Shift Global coalitie over hoe de voortdurende steun van MDB’s aan fossiele brandstoffen hen ervan weerhoudt om effectieve instrumenten te zijn voor de transformatie van het mondiale financiële systeem.
  • Research van Oil Change International waarin gedetailleerd wordt beschreven dat, terwijl veel landen in het Noorden hun belofte van Glasgow nakomen om een einde te maken aan de internationale overheidsfinanciering voor fossiele brandstoffen, een klein aantal landen, waaronder Duitsland, de Verenigde Staten en Italië, achterblijft en een bedreiging vormt voor deze broodnodige vooruitgang in de richting van fossielvrije overheidsfinanciering als wereldwijde norm.