Ga naar de inhoud

Lawaaiprotest in plaats van demonstraties tegen huisvestingscrisis

Zaterdag 28 maart was eigenlijk de dag voor internationale actie tegen huisvestingswaanzin. In meer dan 40 steden in Europa zouden demonstraties zijn, waaronder Amsterdam. maar dat werd allemaal afgelast. In Duitsland wordt nog wel opgeroepen om op zaterdagavond, om 18.00 uur potten-en-pannen te rammelen om het protest toch nog soort van te laten plaatsvinden. De vertaling van de verklaring daarover hieronder. (Deutsche tekst unten).

5 min leestijd

(Vertaling: globalinfo.nl)

(Zie de oorspronkelijk oproep voor de 28e Maart)

Bron Actiecoalitie tegen Verdrijving en Huurwaanzin (Aktionsbündnis gegen Verdrängung und Mietenwahnsinn) persbericht 27 maart 2020

Tegen de achtergrond van de Corona-pandemie heeft de Actiecoalitie tegen verdrijving en huur waanzin de geplande grootschalige demonstraties voor de Dag van de Huisvestingsactie op 28 maart uitgesteld. In plaats van op straat te staan met tienduizenden mensen in heel Europa tegen hoge huurprijzen, gedwongen uitzettingen en dakloosheid en voor een solidaire en ecologische stadsontwikkeling, heeft de Alliantie opgeroepen tot een raam- en online demonstratie (zie bijlage).

“De Corona-crisis verergert de huisvestingscrisis. Onze solidariteit en onze strijd voor het recht op een stad waarin iedereen goed en veilig kan leven is belangrijker dan ooit”, zegt Kalle Gerigk uit Keulen – een van de woordvoerders van de landelijke Coalitie tegen Huurwaanzin. “We kunnen niet met veel mensen de straat op vanwege de corona-epidemie. Daarom roepen we op om het protest zichtbaar en hoorbaar in de buurt, in de stad en in de wereld te brengen vanuit onze eigen huizen”.

De actiecoalitie roept op om op 28 maart posters en spandoeken voor of uit de ramen te hangen en om met potten en pandeksels of op een andere manier vanaf 18.00 uur gedurende 10 minuten lawaai te maken.

“Samen met onze Europese bondgenoten zullen we op de Dag van de Huisvestingsactie lawaai maken en onze eisen en onze solidariteit met degenen die bijzonder hard zijn getroffen door de Corona-crisis benadrukken”, kondigt Christina Zeh van Aktionsbündnis gegen Verdrängung und Mietenwahnsinn aan. “De huisvestingskwestie is existentieel. Mensen zonder vaste verblijfplaats hebben nu snel een dak boven hun hoofd nodig en toegang tot sanitaire voorzieningen om zich tegen het virus te beschermen. De leegstaande hotels en appartementen zijn hier een goede optie. We hebben huisvesting voor iedereen nodig en de onmiddellijke opheffing van noodkampementen “ankerplaatsen” of andere kampen! Gedwongen uitzettingen moeten geheel worden afgeschaft! “

“Huurder*s die hun bron van inkomsten zijn kwijtgeraakt, mogen niet met hun huurschulden blijven zitten. Dit zou ook geen probleem zijn, als huisvesting geen handelswaar was. De door de federale regering geplande bescherming tegen ontslag zal de huurders voorlopig helpen, maar de staat is er niet om de winsten van de vastgoedbedrijven te garanderen. In plaats daarvan zou het tijd zijn om de grote woningbedrijven te socialiseren”, zegt Kalle Gerigk.

In plaats van op de straat en openbare plaatsen, gaat de actiecoalitie nu online demonstreren. De activisten roepen op om de vele kleine acties te fotograferen, te filmen en in sociale media te plaatsen onder de hashtags: #HousingActionDay2020, #Mietenwahnsinn en #togetheragainstcorona.
——————– 

Aktionsbündnis gegen Verdrängung und Mietenwahnsinn

P r e s s e m i t t e i l u n g

27. März 2020

Sehr geehrte Damen und Herren,

das Aktionsbündnis gegen Verdrängung und Mietenwahnsinn hat auf dem Hintergrund der Corona-Pandemie die geplanten Großdemonstrationen zum Housing Action Day am 28. März verschoben. Statt mit zehntausenden Menschen europaweit gegen hohe Mieten, Zwangsräumungen und Wohnungslosigkeit und für eine solidarische und ökologische Stadtentwicklung auf der Straße zu sein, hat das Bündnis zu einer Fenster- und Online-Demonstration aufgerufen (siehe Anlage).

„Die Corona-Krise verschärft die Wohnungskrise. Unsere Solidarität und unser Kampf für das Recht auf eine Stadt, in der alle gut und sicher wohnen können, sind wichtiger denn je,“ sagt Kalle Gerigk aus Köln – einer der Sprecher*innen des bundesweiten Mietenwahnsinnbündnisses „Wir können wegen der Corona-Epidemie nicht mit vielen Menschen auf die Straße gehen. Deshalb rufen wir auf, von der eigenen Wohnung aus den Protest sichtbar und hörbar in die Nachbarschaft, in die Stadt und in die Welt zu tragen.“

Das Aktionsbündnis ruft dazu auf, am 28. März  Plakate und Transparente vor die Fenster zu hängen und ab 18 Uhr für 10 Minuten mit Töpfen und Deckeln zu scheppern oder auf andere Art Lärm zu machen.

„Zusammen mit unseren europäischen Bündnispartner*innen werden wir am Housing Action Day Krach schlagen und unseren Forderungen und unserer Solidarität mit den von der Corona-Krise besonders Gebeutelten Nachdruck verleihen“, kündigt Christina Zeh vom Aktionsbündnis gegen Verdrängung und Mietenwahnsinn an . “Das Wohnungsthema ist existenziell. Menschen ohne festen Wohnsitz brauchen jetzt schnell ein Dach über dem Kopf und Zugang zu Sanitäranlagen, um sich vor dem Virus schützen zu können. Hier bieten sich leerstehende Hotels und Wohnungen an. Wir brauchen Wohnungen für alle und die sofortige Auflösung von Sammelunterkünften, „Ankerzentren“ oder sonstigen Lagern! Zwangsräumungen müssen abgeschafft werden! ”

“Mieter*innen, denen ihre Einkommensquelle weggebrochen ist, sollen nicht auf ihren Mietschulden sitzen bleiben. Das wäre auch kein Problem, wenn Wohnen keine Ware wäre. Der von der Bundesregierung geplante Kündigungsschutz wird den Mieter*innen zwar erst mal helfen, der Staat ist jedoch nicht dafür da, die Gewinne von Immobilienkonzernen zu garantieren. Stattdessen wäre es an der Zeit, die Wohnungskonzerne zu vergesellschaften”, so Kalle Gerigk.

Statt auf die Straße und öffentliche Plätze geht das Bündnis nun online demonstrieren. Die Aktivist*innen rufen dazu auf, die vielen kleinen Aktionen zu fotografieren, zu filmen und in den sozialen Medien zu posten unter den Hashtags: #HousingActionDay2020, #Mietenwahnsinn und #togetheragainstcorona.