Ga naar de inhoud

Laten we praten over een nieuw Europa (internet-enquete CSOs)

Let’s talk about the societies we want to build in Europe – SURVEY

Een aantal maatschappelijke organisaties in Europa die zich inzet voor de opbouw van een betere maatschappij in Europa, is een internet-enquête gestart. Ze zijn op zoek naar ¨een nieuwe manier om over Europa te praten¨ en nodigen uit tot het delen van ideeën, kennis, tijd en creativiteit.

3 min leestijd
(The) Europe we want - new stories

(door een groep Europese CSOs (*))

Op de enquête-website staat dit te lezen:

¨De oude manieren om over Europa te praten – over groeieconomieën, sociaal liberalisme, eenheid en vooruitgang – zijn niet langer een basis voor hoop in de toekomst. Ze hebben nu plaats gemaakt voor opkomende narratieven over nationalisme, haat, anti-immigratie en bezuinigingsbeleid.

Maar er is ruimte in de chaos voor nieuwe manieren om te praten over het soort leven dat we willen leven en over het soort Europese maatschappij(en) die willen opbouwen.

Wij denken dat er behoefte is aan verandering en dat het vinden van nieuwe narratieven een belangrijk stukje is van de puzzel.

Net zoals verhalen betekenis hebben voor individuen en groepen, zo kunnen narratieven betekenis geven aan hele maatschappijen. Door deze narratieven te begrijpen en door ze aan te passen, kunnen we nieuwe werelden laten ontstaan.

Maar dat kunnen we niet alleen.

We zoeken inbreng van anderen: ideeën, kennis, tijd en creativiteit.

Onze enquête is bedoeld om bestaande denkkaders, nieuwe ideeën, voorbeelden van communicatie en framing, gegevens, onderzoek en ervaringen te verzamelen. We zijn vooral op zoek naar ideeën die de verschillende kwesties kunnen verbinden en die door uiteenlopende maatschapelijke groepen in heel Europa kunnen worden gebruikt. Ze moeten uitgaan van het verbinden van gedeelde waarden en een gevoel van hoop – en ze moeten ook stimuleren tot gesprek.

We verzamelen en analyseren alle inbreng en gebruiken die om een beperkt aantal nieuwe narratieven samen te stellen. Die narratieven zullen we dan testen om te zien welke het meest effectief zijn om steun te verwerven voor een meer duurzame, rechtvaardige, inclusieve en democratische maatschappij.

We hopen dat jullie ons willen helpen! In ruil voor je inbreng in deze enquête delen wij de uitkomst met je. We hopen dat jullie en jullie organisaties de uitkomsten ook kunnen gebruiken en dat we samen deel gaan uitmaken van stimulerende gesprekken die kunnen leiden tot een beter, vriendelijker en hoopvoller Europa.¨

* Je hoeft niet alle enquêtevragen te beantwoorden: elke bijdrage is welkom;
* Voel je vrij om als groep te antwoorden of verzamel antwoorden vanuit je organisatie;
* Desgewenst kunnen we een telefoon- of live gesprek regelen als je dat liever hebt (email dan naar dit adres: new.narratives@protonmail.com).
* Je kunt je bijdrage ook sturen in een andere taal dan het Engels. Als je dat wilt doen, laat ons dat dan weten via new.narratives@protonmail.com
  ook als je een vertaling wilt van deze oproep.

* We vragen om kort en bondig te antwoorden om de verwerking van de input te vergemakkelijken. Beperk elk antwoord tot 300 woorden.
* De enquête is geopend tot maandag 10 september.

Bedankt.¨

(*) Friends of the Earth Europe, Fair Trade Advocacy Office, European Trade Unions Confederation, European Women’s Lobby, European Youth Forum, World Vision, CONCORD – European NGO confederation for Relief and Development, RIPESS EU – Solidarity Economy Europe, Public Interest Research Centre.