Ga naar de inhoud

Laat Corendon Airlines weten dat je wilt dat ze stoppen met het deporteren van vluchtelingen

Deze tekst is een vertaling van een aan Duitse activisten gericht bericht. Uiteraard geldt de oproep ook voor mensen in Nederland en België. (English version at bottom)

3 min leestijd

(Bron: website doorbraak, vertaling globalinfo.nl)

Deze luchtvaartmaatschappij is een nieuwkomer op de charter deportatie markt sinds 2020 – in het midden van de Corona pandemie – en is sindsdien uitgegroeid tot een van de top profiteurs. In 2021 was Corendon airlines verantwoordelijk voor 25 massadeportatievluchten met hun chartervliegtuigen.

Corendon Airlines heeft kantoren in Turkije en Malta, maar het is de Nederlandse divisie die verantwoordelijk is voor de deportaties. Hier is de lijst van landen waarnaar zij in 2021 hebben gedeporteerd: Albanië, Kosovo, Tunesië, Guinee, Servië, Noord-Macedonië, Ghana, Oekraïne, Moldavië, Armenië, Gambia, Bulgarije, Roemenië.

Elke deportatie op welk moment dan ook is reden tot verontwaardiging. Laten we nooit vergeten dat tijdens de winter van 2020/2021, toen Europa in een pandemie-gerelateerde lockdown zat, Corendon Airlines veruit de meest gebruikte maatschappij was voor deportaties. Toen niemand nog in groepen bijeen mocht komen in Duitsland, voerde Corendon wekelijks massadeportaties uit.

De mensen die verantwoordelijk zijn voor dit werk bevinden zich in Nederland. Wij kunnen hen bereiken via e-mail, telefoon en hun sociale media. Zij verzorgen ook gemeenschappelijke vakantievluchten vanuit Amsterdam. Website: https://www.corendonairlines.com/de/ (en https://www.corendonairlines.com/nl.

Sociale media: Instagram, Twitter, Facebook. Ze zijn aanwezig in Duitsland als een van de sponsors van de voetbalclub 1. FC Nürnberg.

Deportatieprofiteurs horen niet thuis in de sport en 1. FC Nürnberg kan onder druk worden gezet om de samenwerking met Corendon Airlines te stoppen. FC Nürnberg’s Twitter, Facebook en Instagram.

Lees meer op Deportation Alarm

Let Corendon Airlines know you want them to stop deporting refugees

Geplaatst op

This airline has been a new entry into the charter deportation market since 2020 – in the middle of the Corona pandemic – and has since then become one of its top profiteers. In 2021, Corendon airlines was responsible for 25 mass deportation flights with their charter-planes. Corendon Airlines has offices in Turkey and Malta, but it is the Dutch division that is responsible for deportations. Here is the list of countries where they have deported to in 2021: Albania, Kosovo, Tunisia, Guinea, Serbia, North-Macedonia, Ghana, Ukraine, Moldova, Armenia, Gambia, Bulgaria, Romania. Every deportation at any time is reason for outrage. Let us never forget that during the winter of 2020/2021, while Europe was in pandemic-related lockdown, Corendon Airlines was by far the company most used for deportations. When no one was allowed to gather in groups in Germany, Corendon carried out mass deportations on a weekly basis. The people responsible for this work are in the Netherlands. We can reach them over email, telephone and their social media. Also, they operate common holiday flights from Amsterdam. Website: https://www.corendonairlines.com/de/. Social Media: Instagram, Twitter, Facebook. They are present in Germany as being one of the sponsors of the football club 1. FC Nürnberg. Deportation profiteers have no place in sport and 1. FC Nürnberg can be pressured to stop collaborating with Corendon Airlines. FC Nürnberg’s Twitter, Facebook and Instagram.

Read more on Deportation Alarm