Ga naar de inhoud

Klokkenluider: Albert Heijn voert eenzijdig Coronaboete-clausule in voor zijn leveranciers

Het Financieele Dagblad kreeg anoniem een document doorgestuurd waaruit blijkt dat Albert Heijn per 1 januari jl. de contractvoorwaarden voor zijn leveranciers heeft aangescherpt. De retailreus legt leveranciers een boete op (tot 80% van de orderwaarde) als zij door epidemie, pandemie, arbeidsonrust of staking minder leveren dan is afgesproken. Zij kunnen zich dan niet beroepen op overmacht.

4 min leestijd

(door Rob Bleijerveld, oorspronkelijk verschenen bij Supermacht.nl foto: van website SP Zaanstreek)

Elk jaar worden de levervoorwaarden door de supermarktketens opnieuw bekeken en ´waar nodig´ worden ze aangepast. Volgens een anonieme klokkenluider voerde Albert Heijn dit jaar een eenzijdige aanscherping door, waarbij het bedrijf leveranciers een boete oplegt als zij minder leveren dan besteld. (Het document waarin dat staat is te vinden via het FD-bronartikel).

Volgens de nieuwe voorwaarden moet een leverancier elke week tenminste 98% van alle bestelde producten binnen een bepaalde productcategorie leveren (Service Level Agreement SLA) en mag er hooguit sprake zijn van 1% niet-leverbare producten (Temporary-out-of-stock TUS). Bij het niet halen van een weekdoel, wordt overlegd over te nemen maatregelen om deze SLA- en TUS-niveaus alsnog te bereiken.

´Coronaboete´

Elke 6 weken volgt een evaluatie van de weekleveranties. Een leverancier die gedurende een 6 wekenperiode niet de afgesproken productaantallen leverde, blijft volgens AH ¨van rechtswege¨ in gebreke en krijgt dan van de retailer boete ter hoogte van maximaal 80% van de waarde van de te leveren producten.

Bovendien sluit Albert Heijn daarbij een aantal gronden voor overmacht uit, waaronder:
* het niet (voldoende) leveren aan de leverancier door zijn eigen leveranciers;
* stakingen of arbeidsgeschillen;
* epidemiën, pandemiën en beperkingen door maatregelen die autoriteiten op dat gebied hebben genomen.

´Misbruik marktmacht´

De LTO (Land- en Tuinbouw Organisatie) maakte desgevraagd de associatie met oneerlijke handelspraktijken en betitelde dit als misbruik van marktmacht.

De FNLI (Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie) gaf aan dat leden hun ¨zorgen¨ hebben geuit over deze stap van Albert Heijn. Volgens FD-journalist Vasco van der Boon zijn sommige leden zelfs ´gepikeerd´.

Argumentatie Albert Heijn

AH ontkent niet dat het een nieuwe boeteclausule heeft ingesteld. Het document dat de FD ontving zou dienen als startpunt voor de jaarlijkse onderhandelingen en leveringsgaranties zijn volgens de retailer een zeer gebruikelijk onderdeel van de jaarlijkse afspraken.

Een AH-woordvoerder: ¨De leveringsketen is zeer nauw is afgestemd. Als er vandaag iets niet geleverd wordt, hebben we morgen lege schappen¨ en ¨Albert Heijn is juist zeer coulant bij leveringsproblemen vanwege corona¨.

Klant is koning

Volgens FD-journalist Vasco van der Boon wil AH zeker zijn dat zijn klanten altijd al hun boodschappen in de AH-winkels kunnen vinden. Met de nieuwe voorwaarden wordt gesuggereerd dat het tijdens de Corona-periode is voorgekomen dat leveranciers aan de concurrent hebben geleverd, waardoor er tekorten in de winkels optraden. In hoeverre dit zich verhoudt tot tekorten door spontane hamsteracties (zoals in maart 2020) werd niet duidelijk gemaakt.

Kwetsbaarheid

Van der Boon vertelde BNR Radio, dat kleinere leveranciers zich mogelijk voor het blok gesteld zullen voelen (¨tekenen bij het kruisje¨). De grotere leveranciers zijn minder kwetsbaar en het is niet uitgesloten dat de nieuwe voorwaarden leiden tot conflicten zoals met Peijnenburg (vs Albert Heijn) of Coco-Cola (vs Colruyt).

Het is overigens niet bekend of andere ketens ook dit soort voorwaarden hebben ingevoerd.

Meer lezen:
– ¨Rechter stelt Peijnenburg in gelijk in koekoorlog,¨ Volkskrant, 10 februari 2005.
– ¨Albert Heijn wil meer korting leveranciers,¨ NU.nl, 11 september 2012.
– ¨LTO-voorzitter witheet op Jumbo,¨ Distrifood, 20 maart 2013.
– ¨Supermarkt Plus wil margeverlies bij fabrikanten neerleggen,¨ VMT, 25 september 2013.
– ¨Jumbo na Hak nu in clinch met Aviko,¨ Distrifood, 1 maart 2016.
– ¨Colruyt bant Coca-Cola door prijzenconflict,¨ De Tijd, 10 februari 2020.
– ¨Wet tegen oneerlijke handelspraktijken aangenomen,¨ LTO, 11 februari 2021.

Bronnen:
– ¨Leveranciers Albert Heijn hangt ‘coronaboete’ boven het hoofd,¨ Het Financieele Dagblad, 22 februari 2021.
– ¨Albert Heijn legt leveranciers coronaboete op,¨ BNR Radio, 23 februari 2021.
– ¨Albert Heijn geeft leveranciers coronaboete bij niet leveren,¨ Logistiek, 23 februari 2021.