Ga naar de inhoud

Klimaatcrisis en crisisklimaat: op naar Blockupy!

Op naar Frankfurt naar de Blockupy-protesten! Sociale en ecologische strijden samen voeren!

5 min leestijd

Op 18 maart 2015 wil de Europese Centrale Bank (ECB) in Frankfurt am Main zijn nieuwe hoofdkantoor officieel openen – duizenden mensen zullen op deze dat in de stad en in de straten aanwezig zijn, blokkeren en demonstreren en zeggen: „er valt niets te vieren aan crisispolitiek“. De klimaatbeweging is er ook bij – Blockupy is de start van een jaar dat bruist van massale acties in heel Europa, voor herverdeling en mondiale klimaatrechtvaardigheid: in Frankfurt, in Elmau, in het bruinkoolgebied in Nordrhein-Westfalen, in Parijs – en nog verder!

Klimaatcrisis en crisisklimaat

De klimaatverandering is een van de vele crisismomenten van dit economische systeem, en is altijd al een door en door ecologisch en sociaal probleem tegelijk geweest. De kosten van de crisis zijn onbarmhartig ge-externaliseerd. De strategie is om de armere lagen van de bevolking wereldwijd op te laten draaien voor het toenemende ecologische en economische onvermogen van de heersende orde. Dat gebeurt duidelijk door werkloosheid en afschaffing van sociale vangnetten, meer verdekt door privatisering van publieke diensten, toenemende belasting van gezondheid en uiteindelijk de vernietiging van bestaansmiddelen. De crisis kan niet onderverdeeld worden in een klimaatcrisis en een Euro-, schulden- of bankencrisis. Zij is veel meer een fundamentele crisis van al onze levensvoorwaarden: Het heersende economische systeem omvat een structureel bepaalde dwang tot concurrentie en permanente expansie (wat bagatelliserend “groei” wordt genoemd) en vernietigt zo volledig en in snel tempo de natuurlijke grondslagen van het leven.

Tegen valse oplossingen voor de crisis

Degenen die een fundamentele transformatie van de dominante politieke en economische machtsstructuren vooral zien als een aanval op hun bevoorrechte positie, bedenken weinig verrassend niet veel meer dan te proberen om de klimaatverandering op te lossen op basis van marktmechanismen. Er is een markt voor CO2 ontstaan, vervuilingsrechten kunnen gekocht worden, lucht en bossen worden vercommercialiseerd en in de markt opgenomen. Deze instrumenten leiden niet tot vermindering van uitstoot en zijn er ook niet op gericht om fossiele grondstoffen in de grond te laten zitten. Ze dienen er veel meer toe om allereerst de winsten van energiebedrijven en ondernemingen zeker te stellen en veroorzaken negatieve sociale effecten voor veel mensen. Bij pleitbezorgers van de Green New Deal gooit de mythe van de ontkoppeling hoge ogen, de bewering dat technische efficiëntie voor economische groei zou kunnen zorgen zonder negatieve invloed op het klimaat.

Kritische economen stellen echter duidelijk: Verhoging van de efficiëntie betekent volgens de geldende regels allerminst een verlaging van het energieverbruik en CO2-uitstoot, zolang er niet minder geproduceerd wordt. Zonder een fundamentele verschuiving van het paradigma van de oneindige groei, zal de klimaatverandering geen pas op de plaats maken.

Tegenmodellen

Een radicale transitie moet zo snel mogelijk beginnen. Er kan niet gewacht worden tot het eigen systeem van behoud van de planeet dusdanig permanent beschadigd is, dat omwentelingen automatisch in werking zullen treden. Het klimaatprobleem consequent het hoofd bieden, biedt ook de kans op een samenleving die een Goed Leven voor allen kan garanderen. Want zonder een fundamentele mondiale herverdeling, zonder de democratisering van alle belangrijke gebieden van het leven, zonder mondiale rechtvaardige arbeidsomstandigheden, zal ook het klimaatprobleem niet opgelost kunnen worden.

Ecologische vervoer en daarop aangesloten energie-efficiënte huisvesting voor iedereen, de (her)verovering van de commons, de schadebetalingen door het mondiale Noorden aan de meest door de klimaatverandering getroffen mensen, een energieproductie die in de handen is van lokale coöperaties, ontwikkeling van klimaatvriendelijke sectoren, zoals onderwijs en zorg, terwijl de uitstoot-intensieve sectoren ingekrompen worden en vele andere maatregelen zullen zowel de sociale rechtvaardigheid brengen, alsook de uitstoot van broeikasgassen doen verminderen.

Daarvoor moeten we wel eerst afscheid nemen van een economisch model dat alleen kan functioneren bij voortdurend toenemende consumptie van grondstoffen, toenemende milieuvervuiling en uitbuiting van mensen.

Dus laten we de paraplu’s vast klaarzetten om naar Frankfurt mee te nemen! In 2015 zal klimaat als thema weer sterker in de openbaarheid present zijn: In New York demonstreerden afgelopen september meer dan 300.000 mensen, bij de G7-top begin juni in Schloss Elmau in Beieren staat klimaatverandering op de agenda, bij de klimaatconferentie in Parijs komende winter (COP 21) wordt een nieuw verdrag verwacht en in Nordrhein-Westfalen staan besluiten op de agenda over de toekomst van het bruinkoolbeleid.

Als activisten/s in ecologische bewegingen zijn we veel van plan dit jaar: op 15 augustus willen we met een ongehoorzame actie in het bruinkoolgebied van Rheinland een duidelijk teken maken tegen gebruik van kolen, klimaatverandering en kapitalisme. (Binnekort is meer daarover hier te vinden: www.ende-gelände.org)En in december komen wij met vrienden uit de hele wereld bijeen in Parijs, om nee tegen de klimaattop te zeggen. Wij beschouwen ons daarmee als onderdeel van een grensoverschrijdende beweging tegen de heersende economische orde, tegen kapitalisme. Frankfurt is een plek, waar we deze verbanden voelbaar en zichtbaar zullen maken. Laten we ons actiejaar daarom al op 18 maart beginnen, en laten we paraplu’s meenemen!

Hiertoe roepen op:

Attac AG Energie, Klima, Umwelt

ausgeCO2hlt

Arbeitskreis Umwelt (AKU) Wiesbaden

Bund Naturschutz, Ortsgruppe Weiden in der Oberpfalz

Cafe 2 Grad/Frankfurt

Für eine linke Strömung – FelS

gegenstrom Berlin

Gegenstrom Hamburg

Interventionistische Linke (IL)

Klima Aktion Mainz

Klimagerechtigkeit Leipzig

100 Pro Energiewende Mannheim e.V.

Robin Wood Berlin

Organisatorisch:
Informatie over bussen en de speciale trein naar Frankfurt is hier te vinden: https://blockupy.org/18m/anreise/

Over verdere reismogelijkheden, overnachtingsplekken, basisgroepen etc. op basis van zelforganisatie. Er zijn deze keer geen thematische vingers gepland Meer informatie voor net aankomende activisten ook te verkrijgen op het Aktionsplenum avond voorafgaand (17. maart; 20:00, DGB-Haus) en op https://blockupy.org/