Ga naar de inhoud

Klimaatbeweging solidair met havenvakbonden

Een coalitie van klimaat- en milieuorganisaties, burgerbewegingen en dierenrechtenorganisaties* hebben met een delegatie in de vroege ochtend (woensdagmorgen 29 januari, van 6u tot 9u) voor de derde maal het stakerspiket van de werknemers van Ineos Phenol in de Antwerpse haven versterkt.

4 min leestijd

(Door Make noise for climate, oorspronkelijk verschenen op DeWereldMorgen)

De actievoerders steunen de staking die intussen 20 dagen aan de gang is en pleiten samen met havenarbeiders en vakbonden voor “veilige, zekere en duurzame jobs in een sociaal rechtvaardige haven van de toekomst”.

“Ineos negeert nog steeds de eisen van de werknemers en met deze uiting van krachtdadige solidariteit willen zij aan Ineos, maar ook aan lokale en regionale beleidsmakers, aantonen dat klimaatrechtvaardigheid en sociale rechtvaardigheid onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn!”, aldus de coalitie.

“Met onze aanwezigheid willen wij tonen dat een gezamenlijk front van bezorgde burgers en havenarbeiders de vlotte transitie naar een dynamische circulaire en klimaatneutrale haven van de toekomst sterkt. Dergelijk front kan enkel met het nodige respect voor de werkomgeving en verzuchtingen van de werknemers. De klimaatbeweging is immers een sociale beweging en indien wij het hebben over een leefbare, veilige en duurzame toekomst voor allen, is het niet meer dan normaal dat wij dit ook komen bepleiten voor de havenarbeiders!”, aldus Toon Lambrecht (Youth For Climate).

Vakbondsstaking bij Ineos Phenol

Na een carrière van 27 jaar in het bedrijf, werd een afgevaardigde van de liberale vakbond ACLVB en tevens secretaris van de ondernemingsraad, ontslagen door de directie van Ineos Phenol omwille van het aankaarten van onveilige situaties. De vakbonden eisen dat de ontslagen vakbondsafgevaardigde opnieuw in dienst kan treden, of bijkomende compensaties krijgt tot de datum van zijn wettelijke pensioenleeftijd. Zij ijveren bovendien voor een aangepaste managementstijl en een beter sociaal beleid in de fabriek, bovenop het vertrek van de vorig jaar aangestelde directeur van de vestiging, Hugo Piot. Volgens de vakbond ervaren veel mensen zijn beleid als een schrikbewind. Men verwacht dat het de komende dagen – of zelfs weken – hard tegen hard zal blijven gaan.

Ineos’ asociale bedrijfscultuur

In 2009 besliste het Gentse Arbeidshof nog in het voordeel van de nu ontslagen werknemer nadat deze een rechtszaak startte omwille van het niet uitbetalen van het correct aantal wettelijke feestdagen en werd Ineos Phenol veroordeeld tot het betalen van een compensatie voor alle werknemers voor een totaalbedrag van 2,6 miljoen euro. In 2011 diende de Raad van State in te grijpen om het stakingsrecht van de arbeiders van Ineos Feluy te beschermen. In 2013 dreigde CEO Jim Ratcliffe de volledige Grangemouth-vestiging in het VK te sluiten, indien werknemers en vakbonden niet akkoord gingen met het bevriezen van de lonen en een compleet stakingsverbod over een periode van 3 jaar.

“Dit is het risicovolle winstbejag en asociale beleid waar Ineos voor staat. Het is moeilijk te begrijpen wat de meerwaarde voor Antwerpen zou zijn en waarom verder geïnvesteerd zou worden in dergelijke bedrijfswaarden”, redeneert Thomas Goorden (Antwerpen Schaliegasvrij), die hiermee verwijst naar de plannen van Ineos voor de bouw van het zogenaamde ‘Project One’, een nieuwe ethaankraker en PDH-unit voor de productie van plastic pellets, met een verwachte extra CO2-uitstoot tussen 0,8 en 1,5 megaton en een verwachte jaarlijkse spill van 20.000 ton plastic pellets in de Antwerpse wateren.

Klimaatactivisten ondersteunen vakbondsstrijd

“Het lamentabele sociaal en milieubeleid van Ineos en de geplande investering met grote impact op de Vlaamse en Belgische klimaatdoelstellingen, heeft inderdaad vele organisaties wakker geschud. Plant Manager bij Ineos Phenol, Hugo Piot, neemt aldus een ondoordachte beslissing aan de vooravond van de bouw van het reeds fel bekritiseerde ‘Project One’ van Ineos.” vervolgt Roeland Ghys (Make Noise For Climate). “Wij constateren dat bestuursleden van Ineos hun werknemers – onze medeburgers – willen afstraffen voor het uiten van hun bezorgdheden. Laat het duidelijk zijn: dit is slechts het begin van een nieuwe realiteit, waar de klimaat- en milieubeweging de sociale beweging binnen de haven komt versterken! De haven van de toekomst is er een met veilige, zekere en duurzame jobs; of investeerders in dergelijke verontreinigende en uitstoot-genererende megaprojecten het nu willen of niet.”

Aanwezige delegatie : *Make Noise For Climate, Extinction Rebellion, Workers For Climate, Teachers For Climate, Grootouders voor het Klimaat, Youth For Climate, Students For Climate, Climate Express, Antwerpen Schaliegasvrij en Straten-Generaal, Climaxi