Ga naar de inhoud

Klimaatbeschermers bezetten kolenoverslag Rotterdamse haven

(NB: Onderaan actuele aanvullingen) Maasvlakte, 09 maart 2018 – Tientallen klimaatbeschermers van Wij Stoppen Steenkool hebben vanochtend de kolenoverslag EMO in de Rotterdamse haven bezet. Het Europees Massagoed Overslagbedrijf kreeg onlangs zonder ingrijpen van de gemeente Rotterdam eenzijdig een 25 jarige contractverlenging tot 2043. De deelnemers aan het protest vinden dat het tijd wordt om de macht van de fossiele industrie in de haven te breken. Zij geven aan niet weg te gaan totdat het vernieuwde contract van de EMO openbaar gemaakt en vernietigd is . Internationaal is er  grote verontwaardiging over het openblijven van de grootste kolenhaven van Europa.

9 min leestijd

Persbericht Wij Stoppen Steenkool)

Als Nederland haar verantwoordelijkheid wilt nemen om de opwarming van het klimaat te beperken tot 1.5 C°, dan moet het Rotterdamse havenbedrijf zo snel mogelijk stoppen met het faciliteren van fossiele brandstoffen. “Het Havenbedrijf en wethouder Visser zijn schuldig aan klimaatverwoesting. Door niet de verantwoordelijkheid te nemen wat betreft het leasecontract van de EMO overslag, zijn ze medeverantwoordelijk voor de vernietiging van onze aarde. Mensen in het globale zuiden en onze kinderen draaien hierdoor op voor de kosten van de verwoesting van EMO”, aldus woordvoerder Maria Rietberg. “Het is Code Rood voor het klimaat. Rotterdam is de grootste kolendealer van Europa. Als de politiek niet ingrijpt dan is het aan ons.”

De haven van Rotterdam is een cruciaal knooppunt in de globale fossielenbrandstoffenhandel. “Fossiele brandstoffen behoren tot een verleden waarin te weinig aandacht was voor het overleven van onze planeet. Als wij nu niet ingrijpen, glijden onze aarde en haar bewoners af naar een onleefbare wereld”, zegt Rietberg. ‘Stijgende zeespiegel, smeltende ijskappen, miljoenen mensen op de vlucht door honger door mislukte oogsten: de oorzaak hiervan ligt mede in Rotterdam’.

In de gemeenteraad van Rotterdam heerst een breed gedragen weerzin en onbegrip voor de opstelling van de verantwoordelijke D66-wethouder Adriaan Visser. Veel lokale politieke partijen hebben hun kiezers opgeroepen mee te lopen in de Klimaatmars voor een kolenvrij Rotterdam. Die mars is georganiseerd door het Rotterdams Klimaatinitiatief en vertrekt vanmiddag om 13.00 uur vanaf het stadhuis richting het havenbedrijf.

In de Rotterdamse haven wordt jaarlijks meer dan 28 miljoen ton steenkool overgeslagen. De verbranding hiervan staat gelijk aan 47% van de totale Nederlandse CO2-uitstoot. Het overgrote deel wordt per trein en binnenvaartschepen geëxporteerd naar Duitsland. Honderden Nederlanders deden in november voorafgaand aan de klimaattop van Bonn al mee aan de massale Ende Gelände-protesten. Vierduizend mensen deden mee aan de actie tegen de RWE-bruinkoolmijnen. Zij dwongen RWE zijn vernietigende werkzaamheden te stoppen.
De OBA kolenoverslag in Amsterdam, na Rotterdam de grootste van Europa, is afgelopen zomer bezet door massale burgerlijke ongehoorzaamheidsbeweging Code Rood.

Duitse verontwaardiging

De passieve opstelling van het Rotterdams gemeentebestuur heeft ook internationaal, zowel in Duitsland als Engeland, gevoelens van ontzetting veroorzaakt. In een open brief riepen internationale milieuorganisaties burgemeester Ahmed Aboutaleb, havenbedrijf-directeur Allard Castelein en de gemeenteraad op om de kolenoverslag uit te faseren. “De internationale actiebereidheid om naar de Rotterdamse haven te komen voor grootschalige acties is enorm toegenomen,” zegt woordvoerder Mischa Vos. “Internationale anti-steenkoolcoalities stellen dat Nederland haar verantwoordelijkheid ontloopt. Met dit onverstandige besluit gaat het college van B&W in tegen de afspraken van het klimaatakkoord van Parijs.”

Rechtvaardige transitie havenarbeiders

Wij Stoppen Steenkool is voor een rechtvaardige transitie. De havenarbeiders die in hun inkomen afhankelijk zijn van de kolenoverslag moeten bij de onmiddellijke uitfasering van steenkool geholpen worden in een eerlijke overgang. Daarom steunt de actiegroep de oproep van het FNV voor een Kolenfonds voor personeel in de kolenbranche. Wij vinden het noodzakelijk dat de aandeelhouders wat terugdoen voor de arbeiders; ze hebben immers jarenlang aan hun arbeid verdiend’, stelt Vos.  “Hernieuwbare energie biedt volop perspectieven voor een nieuwe toekomst voor de haven. De kans op een slechte transitie bij falend overheidsbeleid is levensgroot. Daarom staan wij nu op om op te komen voor het klimaat en eisen klimaatrechtvaardigheid voor iedereen”, aldus Rietberg.

http://www.wijstoppensteenkool.nl/

—————–

Aanvulling

BraTra haalt Klimaatbeschermers Wij Stoppen Steenkool uit de haven
Klimaatbeschermers gaan pas weg uit haven als contract vernietigd is

Rotterdam, 8 maart 2018 – De klimaatbeschermers van Wij Stoppen Steenkool zitten nog steeds in de kolenoverslag EMO in de Rotterdamse haven. Ze gaan pas weg als de bobos van het havenbedrijf het contract openbaar maken en vernietigd hebben.  Uiteenlopende mensen doen mee – vanuit Rotterdam en de rest van Nederland, en ook enkele mensen uit het buitenland, die eisen dat Rotterdam moreel leiderschap toont in het klimaatvraagstuk. Verschillende mensen hebben zich vastgeketend en kunnen niet makkelijk weggehaald worden. De Brand en Traangaseenheid is ondertussen gearriveerd.

Sinds vanochtend ligt een deel van de werkzaamheden op het terrein stil. De klimaatbeschermers van Wij Stoppen Steenkool zetten door. “Kou houdt ons niet tegen’, zegt Maria Rietberg. “De fossiele industrie laat zich ook niet tegenhouden door wetgeving, klimaatakkoorden, of de gevaren voor de toekomst van onze kinderen hier, en in het Globale Zuiden nu. Als de gemeente en de politiek hun rug niet recht kunnen houden, dan doen wij het wel”. De videobeelden staan ondertussen online en geven een overzicht van de redenen tot protest. Het Europees Massagoed Overslagbedrijf kreeg onlangs eenzijdig een 25-jarige contractverlenging tot 2043 – zonder ingrijpen van de gemeente.

Wij Stoppen Steenkool vindt dat het tijd wordt om de macht van de fossiele industrie in de haven te breken. Zij geven aan niet weg te gaan totdat het vernieuwde contract van de EMO vernietigd is. Enkele klimaatbeschermers hebben zichzelf vastgeketend om hun boodschap kracht bij te zetten. “Wanneer het contract van de baan is en openbaar gemaakt heffen wij onze blokkade op – geen probleem”, zegt woordvoerder Mischa Vos.

Vanmiddag 13:00 is onafhankelijk van deze actie ook een klimaatmars van het stadhuis naar het hoofdkantoor van het havenbedrijf georganiseerd door het Rotterdams Klimaat Initiatief. Dit toont aan dat velen dit thema urgent vinden, en willen dat verantwoordelijk wethouder Adriaan Visser (D66) een einde maakt aan het faciliteren van klimaatdestructie. Verschillende klimaatorganisaties, waaronder Code Rood, hebben hun solidariteit en waardering over deze actie uitgesproken.

Internationale kolenketen

Rotterdam is de grootste kolenoverslag van Europa en daarmee een cruciale schakel in de internationale kolenketen. Een uitfasering van kolen in de Rotterdamse haven zou daarom een sterke prikkel zijn om de meest vervuilende energiecentrales in Europa te sluiten. De Amsterdamse haven, Europa’s tweede grootste kolenhaven, heeft vorig jaar kenbaar gemaakt om in ieder geval voor 2030 te stoppen met het overslaan van kolen. Meer dan 80% van de kolen heeft Duitsland als bestemming. Om die reden doet een groep klimaatbeschermers uit Duitsland mee aan de actie. “’Kohleausstieg ist Handarbeit’ zeggen wij in Duitsland”, aldus Hanz Immerath die voor deze actie naar Rotterdam is gekomen. ‘Door een groeiende klimaatbeweging, bezettingen van bruinkoolmijnen en blokkades van energiecentrales staat de Kohleausstieg [kolenuitfasering] nu op de politieke agenda. Sluiting van de Rotterdamse kolenoverslag zal heel Europa helpen om van haar kolenverslaving af te komen.’

Bij de winning van veel van de steenkool die in Rotterdam wordt overgeslagen, vindt grove mensenrechtenschendingen plaats in de regio’s. Tegen de 30% van de steenkool die op de EMO wordt overgeslagen komt uit Colombia. De twee grote mijnbouwbedrijven Drummond en Prodeco/Glencore daar hebben jarenlang opdracht gegeven aan paramilitairen om lokale gemeenschappen te onderdrukken, met meer dan 3000 moorden en 55000 ontheemden als gevolg. “Nog steeds bedreigen paramilitairen in Colombia mensen die zich uitspreken tegen de kolenindustrie. Er liggen hier bergen van die bloedkolen”, zegt Mischa Vos. “Het importeren van bloedkolen moet worden stopgezet.”

Situatie in de kolenoverslag nu

De klimaatbeschermers zeggen niet weg te gaan. “Alles staat nu stil, dus wij kunnen eten, drinken en een beetje zingen.” aldus Micha Vos. “De sfeer zit er goed in hier. Wij zijn moeilijk weg te halen.”
Van verantwoordelijk D66-wethouder Adriaan Visser, de havenbedrijf-directeur Allard Castelein en burgemeester Aboutaleb ontbreekt reactie.

———–

Beeld: https://www.indymedia.nl/indyfiles/videos/WijStoppenSteenkool-bezet-kolen-overslag-EMO-short.mp4

Meer updates bij indymedia

——————

Grof geschut is ingezet om de blokkade van de klimaatbeschermers bij de Rotterdamse kolenoverslag op te heffen. Een persoon lijkt bewusteloos te zijn weggedragen. Pepperspray is ingezet tegen mensen en er is gedreigd met tasers. Op deze manier zijn de vreedzame klimaatbeschermers van Wij Stoppen Steenkool verwijderd van het bloedkolenterrein. Havendirecteur Allard Castelein liet zich niet zien bij de actie, ook niet toen de gelijktijdig plaatsvindende klimaatmars bij het Havenkantoor aankwam. “Het is treurig dat de politie gedwongen wordt door de politiek om in te grijpen en daarmee deze klimaatverwoesting te faciliteren – en net als de bedrijven die hier hun kool opslaan gaan ze daarmee alle grenzen over. Pepperspray, dreiging met tasers, en hardhandig mensen op de grond drukken”, aldus geschrokken woordvoerder Maria Rietberg. Al eerder liet verantwoordelijk burgemeester Aboutaleb in 2016 zo’n 200 vreedzame demonstranten oppakken, waarvan achteraf bleek dat dit onterecht was. Aan het begin van de ontruiming zat de stemming er goed in. “Of ik nu vanavond in de cel slaap, of in mijn eigen bed, in tegenstelling tot Castelein en Visser slaap ik met een schoon geweten”, aldus een opgewekte Mischa Vos. Toen de pers van het terrein verwijderd was, is iemand bewusteloos van het terrein weggedragen in een ambulance die al vanaf het begin van de actie op het terrein klaar stond. Het Europees Massagoed Overslagbedrijf kreeg onlangs zonder ingrijpen van de gemeente Rotterdam eenzijdig een 25 jarige contractverlenging tot 2043. Met dit contract wordt de huidige klimaatproblematiek alleen maar in stand gehouden. Rotterdam is de grootste kolenhaven van Europa en een cruciale schakel in de internationale fossiele brandstof industrie. Bij de winning van veel van de steenkool die in Rotterdam wordt overgeslagen, vinden grove mensenrechtenschendingen plaats. Zo’n 30 procent van de steenkool die op de EMO wordt overgeslagen komt uit Colombia. De twee grote mijnbouwbedrijven Drummond en Prodeco/Glencore hebben daar jarenlang opdracht gegeven aan paramilitairen om lokale gemeenschappen te onderdrukken, met meer dan 3000 moorden en 55.000 ontheemden als gevolg. Bovendien staat de verbranding van de in Rotterdam jaarlijks 28 miljoen ton overgeslagen steenkool gelijk aan 47 procent van de totale Nederlandse CO2-uitstoot. Om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden celsius zoals in Parijs is afgesproken, is de sluiting van de EMO in Rotterdam absoluut noodzakelijk en urgent. Dit laat de politiek schaamteloos gebeuren en het verzet hiertegen wordt de kop ingedrukt.

Peter in Pepperspray ingezet op klimaatbeschermers Rotterdamse Kolenoverslag (Wijstoppensteenkool)