Ga naar de inhoud

Kafka en Orwell in Gezi Park: vrijheid voor Osman Kavala

Een progressieve uitgever in Turkije zit nog steeds vast op beschuldiging dat hij achter de Gezi-Park opstand van 2013 zou zitten. Elke bewijsvoering daarvoor ontbreekt. De campagne voor zijn vrijlating heeft nu een kleine opera over de zaak gemaakt.

4 min leestijd

(Door Kees Stad, globalinfo, foto: A bulldozer later nicknamed POMA was hijacked by Çarşı members (fans van voetbalclub Besiktas, vert.) and used against police forces’ TOMA vehicles, door Gezginrocker/wikipedia CC BY-SA 3.0)

Herrinnert u zich nog de Gezi-park opstand in Turkije in 2013? Plannen om het populaire park te slopen en vol te bouwen werden gestopt door het park te bezetten en er een trentenkamp in op te ricchten. Het park is een van de weinige groene plekken in het centrum van Istanbul, gelegen naast Taksim Plein, waar veel linkse demonstraties beginnen. Pogingen tot ontruiming leverden massale steun aan de bezetters op, en rellen die wekenlang aanhielden, en zich door de hele stad verspreidden. Behalve in Istanbul zelf, waren in tenminste 90 andere steden in Turkije felle protesten. In totaal hebben – volgens gegevens van de overheid, minsten 2,5 miljoen mensen aan de protsten deelgenomen. Het protest werd tot een algehele opstand tegen het reaktionaire bewind van Erdogan, en er werd aan deelgenomen door een ongekend breed spectrum van de bevolking. (zie wikipedia-lemma).

Gezi park encampment map

(Plattegrond Gezi -Kamp door anoniem, GFDL, wikimedia By Anonymous – This Cc-by-nc-sa licensed image has been taken from here & minor modifications have been made., GFDL).
 
Uiteraard was er zware repressie (er vielen meerdere doden onder de demonstranten doordat ze door politie-projectielen geraakt werden) en werden er lange juridische procedures tegen demonstranten gevoerd. Een van de beschuldigden, en daar gaat dit bericht over, zit nog steeds vast.
Op 18 february besloot een rechtbank tot vrijspraak bij een massaproces tegen 16 mensen die als ‘leiders van het Gezi-protest’ werden bestempeld. Alle beschuldigden werden vervolgens vrijgelaten. Maar een van hen, de progressieve uitgever Osman Kavala werd dezelfde dag weer gearresteerd en zit nog steeds vast. De Turkse regering, voorop Erdogan, wil lastige oppositiestemmen als die van Kavala zo uitschakelen. Het is al de derde keer dat Kavala gearresteerd wordt.

Er is een grote solidariteitscampagne voor Vrijlating van Osman Kavala.
Die heeft onder meer dit filmpje uitgebracht: Who Is Osman Kavala

{youtube}GnFMBzL7Zjs{/youtube}

De Nederlandse kunstenaar en schrijver Simon(e) van Saarloos heeft een indringend verslag van de rechtszaak gemaakt (in het Engels)

Osman Kavala wordt nu vastgehouden op grond van het schimmige wetsartikel  328 (“het veiligstellen van informatie die, vanwege de aard ervan, vertrouwelijk moet worden gehouden om redenen van veiligheid of binnenlandse of buitenlandse politieke belangen van de staat, met het oog op politieke of militaire spionage”). Eerder werd hij voor een ander artikel (309) vastgehouden, maar vrijgesproken, dus werd deze nieuwe uit de hoed getoverd. Vertaald van wikipedia:

Op 9 maart 2020 werd Kavala gearresteerd op grond van artikel 328 (“het veiligstellen van informatie die, vanwege de aard ervan, vertrouwelijk moet worden gehouden om redenen van veiligheid of binnenlandse of buitenlandse politieke belangen van de staat, met het oog op politieke of militaire spionage”). (zie noten in wikipedia-lemma) Deze arrestatie gebeurde slechts één dag voordat de uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens over Kavala’s voorlopige hechtenis op 10 maart definitief werd. In deze uitspraak werd gesteld dat er onvoldoende bewijs was om de beschuldigingen tegen Kavala te staven en dat “de houding van het openbaar ministerie kan worden beschouwd als een bevestiging van de bewering van de verzoeker dat de tegen hem genomen maatregelen een bijbedoeling hadden, namelijk om hem als NGO-activist en verdediger van de mensenrechten het zwijgen op te leggen, om andere personen ervan te weerhouden zich met dergelijke activiteiten bezig te houden en om het maatschappelijk middenveld in het land te verlammen”. Zij verzocht de Turkse regering tevens “alle maatregelen te nemen om een einde te maken aan de detentie van de verzoeker en zijn onmiddellijke vrijlating te bewerkstelligen”.

Osman Kavala zit sinds 1 november 2017 in de gevangenis van Silivri. Na de uitspraak van de rechtbank van 20 maart is hij 3 keer gearresteerd, en 2 keer vrijgesproken van hetzelfde misdrijf in verband met artikel 309. Human Rights Watch Executive Director Kenneth Roth verklaarde dat “De onmiddellijke herarrestatie van Osman Kavala in een ander vals onderzoek na zijn vrijspraak op grond van een verzonnen aanklacht voor de protesten van het Gezi Park laat zien hoe het Turkse strafrechtsysteem politiek gemanipuleerd is, met detentie en vervolging die worden nagestreefd naar aanleiding van de politieke willekeur van de president”[35].

Een jongste bericht over de gevangenschap van Osman Kavala heeft de vorm van een kleine opera die vrienden voor hem en over hem hebben gemaakt:
{youtube}IjV-9eMr8oE{/youtube}