Ga naar de inhoud

Journalisten Berlijn vervolgd wegens steun aan Indymedia

Einde vorig jaar riepen drie journalisten, Peter Nowak, Achim Schill en Detlef Georgia Schulze auteurs op om teksten weer openbaar toegankelijk te maken, die op het voormalige platform  Linksunten.indymedia waren verschenen. Nu hebben zij zelf te maken met staatsrepressie. (Deutsche version unten)

4 min leestijd

(Bron: rhogberlin  vertaling: globalinfo, wordt u ook donateur?)

Ze ontvingen een aanklacht van de Openbaar Ministerie wegens het feit dat ze de symbolen van een verboden organisatie zouden hebben gebruikt en hun verdere activiteiten ondersteunden. Ze dreigen nu voor de rechter te moeten komen in de rechtbank van Berlijn.

Het verbod van Linkunten.indymedia in 2017 (na de confrontaties rond de G20 in Hamburg, vert.) was een belangrijke en pijnlijke ingreep. Hier werden geen afzonderlijke teksten vervolgd, maar werd een heel medium verboden en de linkse beweging van een platform voor uitwisseling beroofd. op dat platform publiceerden allerlei soorten stromingen hun oproepen, inzichten, ervaringen en kritische discussies. En precies dit veelzijdige spreekbuis willen de drie journalisten graag terugzien:

“Linksunten was en moet opnieuw worden: een portaal van de – met name buitenparlementair links in alle diversiteit.” en “We willen linksunten in al zijn pluraliteit – van links-militant tot pacifistisch – sociaal bewogen – terug hebben.”

Het verbod van linksunten en de vervolging van solidariteitsverklaringen staan in de context van de verhevigde vervolging van heel links. Onlangs heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken indirect ook gedreigd Rote Hilfe te verbieden. “Het verbodsbevel tegen Indymedia staat zwak. Daarom hebben de repressieve autoriteiten alle reden om openbare kritiek te vrezen”, legt Alex Schneider van de lokale afdeling van de Rote Hilfe Berlin uit.

“We verklaren onze solidariteit met de aangeklaagde journalisten en roepen alle kameraden op deel te nemen aan publieke evenementen om  ze te steunen. Let op aankondigingen in de komende weken.” Daarnaast heeft de Rote Hilfe Ortsgruppe Berlin een donatie-bankrekening opgezet om de getroffenen te ondersteunen.

Rote Hilfe e.V.
GLS-Bank
IBAN: DE55 4306 0967 4007 2383 17
BIC: GENODEM1GLS
Trefwoord: Indymediasolidarität Berlin

Solidariteit kan niet verboden worden!

Anklage gegen drei Berliner Journalisten wegen Indymedia-Solidarität

Ende letzten Jahres riefen die Journalisten Peter Nowak, Achim Schill und Detlef Georgia Schulze Autor*innen dazu auf, Texte wieder öffentlich zugänglich zu machen, die auf der ehemaligen Plattform Linksunten.indymedia erschienen waren. Nun sind sie selbst mit staatlicher Repression konfrontiert: …. erhielten sie eine Anklageschrift der Staatsanwaltschaft mit dem Vorwurf, Kennzeichen eines verbotenen Vereins verwendet und dessen weitere Betätigung unterstützt zu haben. Ihnen droht ein Prozess vor dem Landgericht Berlin.

Das Verbot von Linkunten.indymedia 2017 markierte einen wichtigen und schmerzhaften Einschnitt. Hier wurden nicht einzelne Texte verfolgt, sondern ein gesamtes Medium verboten und der linken Bewegung eine Plattform zum Austausch geraubt. Hier publizierten alle möglichen Strömungen ihre Aufrufe, Erkenntnisse, Erfahrungen und kritischen Auseinandersetzungen. Und genau dieses diverse Sprachrohr wünschen sich die drei Journalisten wieder:

„linksunten war und muß wieder werden: Ein Portal der – v.a. außerparlamentarischen – Linken in ihrer ganzen Vielfalt.“ und „Wir möchten […] linksunten in seiner ganzen Pluralität – von links-militant bis pazifistisch-sozial-bewegt – wieder haben.“

Das Verbot von linksunten und die Verfolgung von Solidaritätsbekundungen stehen im Kontext einer verstärkten Verfolgung der gesamten Linken. Zuletzt hatte das Innenministerium indirekt auch mit dem Verbot der Roten Hilfe gedroht. „Die Verbotsverfügung gegen Indymedia steht auf schwachen Füßen. Deshalb haben die Repressionsbehörden allen Grund öffentliche Kritik zu fürchten“, erklärt Alex Schneider von der Roten Hilfe Ortsgruppe Berlin. „Wir erklären unsere Solidarität mit den angeklagten Journalisten und rufen alle Genossinnen und Genossen auf, sich an öffentlichen Veranstaltungen zu ihrer Unterstützung zu beteiligen. Achtet auf Ankündigungen in den kommenden Wochen.“ Außerdem hat die Rote Hilfe Ortsgruppe Berlin ein Spendenkonto zur Unterstützung der Betroffenen eingerichtet.

Rote Hilfe e.V.
GLS-Bank
IBAN: DE55 4306 0967 4007 2383 17
BIC: GENODEM1GLS
Stichwort: Indymediasolidarität Berlin

Solidarität lässt sich nicht verbieten!