Ga naar de inhoud

Jacques Giele Symposium vrijdag 22 april 14-17 uur (IISG)

Tien jaar na zijn overlijden en ter gelegenheid van het verschijnen van het zevende en laatste deel van de verzamelde artikelen van de historicus Jacques Giele (1942-2012) organiseert Kelderuitgeverij in samenwerking met het IISG het Jacques Giele Symposium.

1 min leestijd

(Bron: aankondiging Kelder Uitgeverij)

Jacques Giele Symposium vrijdag 22 april 14-17 uur

U bent van harte uitgenodigd voor deze bijeenkomst

Het programma ligt nog niet geheel vast maar zal gewijd zijn aan Jacques Gieles leven en werk als historicus en daarnaast afgezet tegen hoe sociaal historici vandaag de dag onderzoek doen.

Dagvoorzitster prof. dr. Susan Legêne, dean of the Faculty of Humanities – professor of Political History, Vrije Universiteit Amsterdam

Nadere informatie over het definitieve programma en de sprekers volgt.

Presentatie van: Dertig jaar Jacques Giele in artikelen: tegendraads en scherpzinnig.

Inleiding en redactie, Marten Buschman.

Biografische schets, Bob Reinalda.

De tekst van de artikelen is zoals deze destijds gepubliceerd is. Wel is de spelling aangepast, behalve in de citaten, en zijn druk- en zetfouten stilzwijgend gecorrigeerd.

Dertig jaar Jacques Giele in artikelen is het zevende deel van de verzamelde artikelen van Jacques J. Giele.

ISBN/EAN 978-90-79395-53-8

NUR-code 686

NUR-omschrijving: Moderne geschiedenis (1870 – heden)

€ 17,50

Datum: vrijdag 22 april 14-17 uur

Graag tevoren aanmelden bij Kelderuitgeverij@xs4all.nl

Plaats Max Nettlau zaal van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis

Cruquiusweg 31
1019 AT Amsterdam

——–

Aanvulling globalinfo: zie over Jacques Giele ook zijn biografie bij BWSA