Ga naar de inhoud

Interview: Wakker Dier over kritiek supermarkten op campagnes dierenwelzijn

(7 augustus 2017) Supermacht vroeg Wakker Dier naar een reactie op de kritiek van een aantal supermarktbedrijven op campagnes voor dierenwelzijn. Een aantal retailers blijkt veel moeite te hebben met aantijgingen als ´kiloknallerkampioen´ of ´verkoper van onrechtmatig geproduceerd vlees´ door Wakker Dier en Varkens in Nood. Ze vinden dat ze hun leven gebeterd hebben en de actiegroepen zouden niet met hun tijd meegaan maar juist de ontwikkeling bij de supers afremmen. Campagne- en beleidsmedewerker Anne Hilhorst van Wakker Dier beantwoordde de interviewvragen.

8 min leestijd

Interview met Anne Hilhorst, campagne- en beleidsmedewerker bij Wakker Dierred.: Rob Bleijerveld

Emté

Emté-woordvoerder Wilco Jansen [1] vertelde Distrifood dat groeperingen als Varkens in Nood in het verleden ¨wezenlijk hebben bijgedragen aan de verbetering van het dierenwelzijn¨ en dat hun campagnes ¨Nederland anders hebben leren kijken naar veehouderij en de vleesketen¨. Volgens hem hebben supermarkten dierenwelzijn inmiddels geïntegreerd bij hun keuze voor een duurzaam assortiment en is hun ¨duurzaamheidsscope¨ verbreed.

Ook suggereerde hij dat de ontwikkeling bij de supermarkten is doorgegaan en dat nu voor een andere, bredere visie of een andere route wordt gekozen, terwijl Wakker Dier en Varkens in Nood nog steeds uitgaan van een strakke definitie van dierenwelzijn. Volgens Jansen is het ¨Natuurvlees¨ van Emté zo´n andere route: ¨zeer diervriendelijk maar zonder Beter Leven-ster¨.

Supermacht: ¨Anne, wat vindt Varkens in Nood van deze kritiek?¨

Anne Hilhorst: ¨Wakker Dier wil beter dierenwelzijn. Dat hoeft niet perse het Beter Leven Keurmerk [2] te zijn, maar het moet wel een onafhankelijk keurmerk zijn met aanzienlijke welzijnsverbeteringen. Natuurvlees van Emté is dat niet.¨

Jansen van Emté Supermarkten voegde toe dat de actiegroepen ook elke vooruitgang bij de supermarkten claimen als het resultaat van hun eigen acties. En dat ze de ontwikkelingen in de sector juist meer afremmen dan versnellen door steeds weer met wat nieuws te komen of door tussendoor de regels te veranderen. Volgens de Emté-man worden de retailers daar steeds meer immuun voor en kiezen zij – samen met de consument en leverancier – eigen wegen naar meer duurzaamheid.

Supermacht: ¨Herkennen jullie je in het beeld van de rem en onterechte claims?¨

A. H..: ¨Het komt voor dat supermarkten uit zichzelf stappen zetten, zoals Plus die de verse scharreleieren uit het schap verving door vrije uitloopeieren. Zulke successen rekenen wij niet onszelf toe, maar we vinden het wel belangrijk om te laten zien dat wij blij zijn met die stap. Bijvoorbeeld met een positieve radiospot. En natuurlijk blijven we scherp kijken naar de supermarkten. Er worden stappen gezet, maar het gaat traag en de stappen zijn klein. Juist door dat goed in de gaten te houden, blijven supermarken gestimuleerd om te bewegen. Dit remt niet, dit versnelt juist!¨

Hoogvliet

Hoogvliet-woordvoerder Denise Smit gaf aan dat de retailer ¨geen mening heeft over ngo’s als Wakker Dier en Varkens in Nood¨ en dat diervriendelijkheid een zeer belangrijke rol speelt in het beleid. Gevraagd naar de campagne tegen kiloknallers die Wakker Dier in februari dit jaar tegen Hoogvliet startte, zei ze dat de keten grote moeite heeft met de definitie die Wakker Dier hanteert voor kiloknallers. De organisatie noemt iedere aanbieding zonder keurmerk – inclusief Hoogvliet´s kip met Pluimgarantie (en Irish Beef) een kiloknaller.

Albert Heijn

Albert Heijn – in de persoon van woordvoerder Els van Dijk – uitte zich in soortgelijke bewoording als Jansen van de Emté. De campagnes van Varkens in Nood en Wakker Dier zouden ¨niet altijd een eerlijk beeld schetsen¨. En om de actiegroepen te laten zien dat hun beeld ver af staat van de werkelijkheid nodigt de super hen regelmatig uit voor een toelichting op het gevoerde beleid, de werking van de keten en de uitdagingen waar het bedrijf voor staat.

Van Dijk benadrukte ook de stappen die zijn gezet op het gebied van dierenwelzijn. Zo is al het varkensvlees en de varkensvleeswaren uit Nederland in de schappen van Albert Heijn nu voorzien van tenminste één Beter Leven-ster van de Dierenbescherming. En sinds 2016 wordt alleen vlees van de Nieuwe Kip verkocht, een kip die bij leven kon rekenen op meer leefruimte en betere leefomstandigheden.

Supermacht: ¨Albert Heijn suggereert dus dat Varkens in Nood en Wakker Dier geen eerljk beeld schetsen ondanks het bijpraten over beleid en ketenwerking. Wat is jullie reactie?¨

A.H.: ¨Wakker Dier is inderdaad goed op de hoogte van het beleid en ketenwerking van de meeste supermarkten. Het verschil zit hem in de mening hierover. Vaak vinden supermarkten dat ze niet kunnen bewegen of al goed bezig zijn. Wij zien echter dat men elkaar in de houdgreep heeft en er nog een wereld te winnen is. Iemand moet als eerste zijn of haar nek uitsteken. Dat vragen wij van supermarkten en daar zijn zij het niet altijd mee eens.¨

Jumbo

Jumbo kiest op zijn beurt voor de maatschappelijke dialoog. Het erbij betrekken van ngo´s als milieuorganisaties en dierenwelzijnsorganisaties is essentieel en door samenwerking bereik je de beste resultaten. De belangen en routebepaling liggen soms op één lijn, soms zijn ze aanvullend maar soms ook zijn ze tegenstrijdig. Den Boer: ¨Dit maakt het voor ons wel eens lastig om beslissingen te nemen. Wij zetten ons er daarom voor in steeds met ngo’s in dialoog te blijven en gezamenlijk onze route te bepalen.

Supermacht: ¨Hoe zien jullie deze dialoog met Jumbo en leverde dat iets wezenlijks op?¨

A.H.: ¨De dialoog met Jumbo heeft op bepaalde momenten wezenlijk iets opgeleverd. Zo heeft de basiskip van Jumbo het hoogste dierenwelzijn. Ze zijn daarin echt verder gegaan dan andere ketens.¨

Spar en Coop

Spar en Coop – net als Emté leden van de inkooporganisatie Superunie – zien dit anders. Xandra Eijkemans van Spar vertelde Distrifood dat organisaties als Varkens in Nood en Wakker Dier bijdragen aan het vergroten van het maatschappelijke bewustzijn waar het gaat om dieren en welzijn. Het helpt Spar om voortdurend na te gaan waar zich nog kansen voordoen om verbeteringen aan te brengen¨. Op gebied van duurzaamheid en dus dierenwelzijn voelt de formule zich overigens gesteund door de activiteiten van de Superunie. Ook Coop is van mening dat de inzet van de actiegroepen de verduurzaming binnen de branche versnelt.

Supermacht: ¨Spar en Coop lijken dus positief over de maatschappelijke betekenis van de campagnes van Wakker Dier en Varkens in Nood. Zijn jullie ook tevreden over hoe beide retailers omgaan met dierenwelzijn?¨

A.H..: ¨Wakker Dier is blij als supermarkten beter dierenwelzijn zien als hun verantwoordelijkheid en als een kans, zoals Spar en Coop.¨


Overige supers

Supermacht: ¨Wil je nog iets toevoegen over andere supermarktbedrijven die niet in het Distrifood-artikel zijn genoemd?¨

A.H.: ¨Nee, wij hebben niets toe te voegen.¨

Meer lezen:
– ¨Supermarkt Coop vanaf 1 juni plofkip-vrij,¨ Wakker Dier, 3 mei 2016.
– ¨Veel supers schrappen konijn wegens dierenleed,¨ Wakker Dier, 14 december 2016.
– ¨Meer kiloknallers bij Albert Heijn en Jumbo in 2016,¨ Wakker Dier, 26 januari 2017.
– ¨Wakker Dier start campagne tegen gekiloknal van Hoogvliet,¨ Wakker Dier, 21 februari 2017.
– ¨Hoogvliet woedend op Wakker Dier,¨ Distrifood,¨ 21 februari 2017.
– ¨Verbeterde Varkensvleesmonitor en rectificatie cijfers Aldi en Coop,¨ Varkens in Nood, 8 maart 2017.
– ¨Meer beter leven varkensvlees bij Jumbo en Plus,¨ Varkens in Nood, 4 mei 2017.
– ¨Emté: Wakker Dier verliest geloofwaardigheid,¨ Levensmiddelenkrant, 17 mei 2017.
– ¨Supers blijven stunten met dierenleed,¨ Wakker Dier, 2 juni 2017.
– ¨Supermarkt Plus koploper diervriendelijkere vleesaanbiedingen,¨ Wakker Dier, 9 juni 2017.
– ¨Nederlanders kopen steeds meer biologisch vlees,¨ Varkens in Nood, 19 juni 2017.
– ¨Reactie Varkens in Nood op vonnis rechtszaak tegen Dirk,¨ Varkens in Nood, 5 juli 2017.
– ¨Aandeel Beter Leven varkensvlees bij Hoogvliet gestegen met 22%,¨ Varkens in Nood, 7 juli 2017.
– ¨Supermarkt Emté doelwit van tv-acties Wakker Dier,¨ Pig Business, 24 juli 2017.

Meer lezen (Supermacht):
– ¨BBFAW-rapport: ´Dierenwelzijn steeds belangrijker in beleid voedingsbedrijven´,¨ Supermacht, 26 januari 2016.
– ¨Radar-tv, 1 febr.: ¨Supermarkten verkopen ondanks afspraak nog steeds vlees zonder Beter Leven Keurmerk,¨ Supermacht, 1 februari 2016.
– ¨Varkens en boeren de klos van beleid supermarkten,¨ Supermacht, 5 november 2016.
– ¨Wakker Dier: promotie kweekzalm door supermarkten ondanks leed en vroegtijdige sterfte,¨ Supermacht, 29 mei 2017.
– ¨´Laat je niet misleiden! Reclamecampagne pluimveesector promoot (weer) plofkip´,¨ Supermacht, 10 juli 2017.
– ¨Rumour op facebook over prijs en herkomst vlees van Aldi,¨ Supermacht, 25 juli 2017.
– ¨Interview: Varkens in Nood reageert op kritiek supermarkten,¨ Supermacht, 3 augustus 2017.

Noten:
[1] Emté is de supermarktketen van Sligro, één van de Superunie-leden.
[2] ¨Beter Leven keurmerk criteria,¨ Dierenbescherming, 2016.

Bron:
– ¨Achtergrond: Hoe kijken supers naar actiegroepen,¨ Distrifood, 27 juli 2017.

(Verkorte weblink: https://www.supermacht.nl/?p=7100)