Ga naar de inhoud

Internationale uitnodiging van de Gele hesjes

Wij zijn de Gele hesjes die de zesde algemene vergadering van de vergaderingen der Gele hesjes uit heel Frankrijk voorbereiden. Sinds 17 november 2018 komen we met duizenden op straat tegen de sociale, fiscale en economische onrechtvaardigheid. We ondergaan allen de ramp van de door de “Covid-19” pandemie uitvergrootte economische crisis.

3 min leestijd

(Door Internationale werkgroep ADA6, Bron: http://barraventopensiero.blogspot.com/ (in het Italiaans, Frans, Spaans, Engels, Grieks) vertaling Geert Carpels. Natuurlijk komt dit vanuit de Franse gele Hesjes, de nederlandse werden meteen gekaapt door extreemrechtse onderbuikers. Hier zijn de Rode Hesjes eerder representatief voor de beweging in Frankrijk)

Aan allen een goede dag gewenst,

Wij zijn de Gele hesjes die de zesde algemene vergadering van de vergaderingen der Gele hesjes uit heel Frankrijk voorbereiden. Sinds 17 november 2018 komen we met duizenden op straat tegen de sociale, fiscale en economische onrechtvaardigheid. We ondergaan allen de ramp van de door de “Covid-19” pandemie uitvergrootte economische crisis.

De prijs die de volkeren betalen is al aanzienlijk, het verlies van naasten, de vermindering van de inkomsten, de onzekerheid en de brutale achteruitgang van de levensomstandigheden van de loontrekkers, van de gepensioneerden en van “de werklozen”. De regeringen maken er gebruik van om al de basisvrijheden aan te vallen, al de sociale verworvenheden en het arbeidsrecht. Nooit eerder hebben de vertegenwoordigers van de heersende klassen, de regeringen en de internationale instellingen de wereld een dergelijk leugenachtig spektakel, dergelijke listen voorgeschoteld die bewijzen dat ze de plagen niet aanpakken, die ze zelf hebben opgeroepen en waarvoor ze de volle verantwoordelijkheid dragen.

Overal ter wereld toont het verzorgend en verplegend personeel het voorbeeld met haar moed en met de verdediging van het hospitaal, van het recht op gezondheid, door het heilige verbond te weigeren met zij die de openbare diensten hebben afgebroken. De Franse pers schrijft “dat het de gele hesjes zijn die de reële economie doen draaien”; inderdaad, het zijn de loopjongens en -meisjes, de vuilnismannen en -vrouwen, de ambtenaren van de openbare diensten, de kleine handelaars en ambachtslui, de chauffeurs, de kassiersters, de landbouwers, de zelfstandigen en de interim werkers, de poetslui en veiligheidsagenten, de technici, iedereen met een onzeker werk, een laag loon en een hard leven die, ondanks de pandemie, naar het werk worden gestuurd, soms zonder mondkapje, zonder bescherming!

Het is onontbeerlijk stil te staan en dit nader te onderzoeken, erover na te denken, informatie, initiatieven en acties uit te wisselen. Er moet dringend worden overgegaan tot collectief werk op internationaal niveau om de nieuwe sociale context te analyseren, de reorganisatie van de economische en financiële krachten van het kapitaal en de wijze om erop te antwoorden, op basis van de ervaringen uit elk land. We richten ons tot de basisgroepen, -organismen en individuen in heel Europa en de andere werelddelen die weerstand bieden, om mekaar te leren kennen en om onderling een hecht vertrouwen op te bouwen.

Laten we ons organiseren, “tijdens en na het coronavirus”, over de grenzen heen, met het doel komaf te maken met het kapitalisme, om de mensheid te redden van de barbarij, om de leegroof van de planeet te beëindigen, opdat al wie leeft van zijn arbeid een nieuwe wereld kan bouwen, een nieuw leven, waardig en met respect voor het milieu. Om overal het hoofd te kunnen bieden, organiseren we ons nu reeds zodat de woede, de haat tegen de uitbuiters omslaat in strijd en actie. Nooit zullen we slaven zijn!

Neem zonder verwijl contact via het volgende adres:
GTinternational.ADA6@protonmail.com
Le Groupe de Travail International ADA 6-Paris, Octobre2020