Ga naar de inhoud

Internationale solidariteit met onderwijspersoneel Turkije

Het zal niemand ontgaan zijn dat in Turkije de politiestaat van Erdogan wild om zich heen slaat. Tegen Koerden wordt een gruwelijke militaire strijd geleverd, die vooral gericht lijkt tegen ongewapende burgers. Maar ook progressieve mensen in de rest van het land worden bij duizenden ontslagen, en soms ook opgesloten. Hieronder een oproep van de vakbond van onderwijzend personeel  EĞITIM-SEN tot internationale solidariteit. (Onder aan het bericht aanvullingen met recente solidariteitsbetuigingen).

4 min leestijd

(Het origineel, van eind november 2016 alweer, is hier te vinden op de website van Education International vertaling: globalinfo.nl foto: demonstratie bond in 2010 door Son Tilki CC/Flickr. Zie hier meer over de bond in Turkije)

Oproep tot actie en internationale solidariteit

Volgens de bij EI aangesloten werden op 29 oktober 2016, 10.131 ambtenaren permanent ontslagen, waaronder 2.219 onderwijzend personeel. Daaronder zaten 616 leden van EĞITIM-SEN,  26 academici en 590 ander onderwijspersoneel. Hot totale aantal onderwijspersoneel dat hun baan heeft verloren bedraagt nu 38.294. Het aantal ontslagen academici 3.613.

Willekeurige ontslagen, onderzoeken, vervolgingen en arrestaties vinden in het hele land dagelijks plaats. Een zorgwekkende 2.829 onderwijspersoneel, waaronder 25 leden van EĞITIM-SEN zijn gearresteerd en worden gevangengehouden zonder proces. Juridische procedures zijn er opgestart tegen 5.247 academici en 1.545 mens administratief personeel in het publieke en private hoger onderwijs. Het aantal geschorste onderwijspersoneel verandert voortdurend.

Volgens EĞITIM-SEN heeft personeel dat geschorst is en onder onderzoek ligt recht op een werkloosheidsuitkering van twee derde van hun loon, terwijl ontslagen onderwijsmedewerkers geen enkel geld van de overheid ontvangen.
EĞITIM-SEN geeft juridische ondersteuning aan alle onderwijsmedewerkers die zijn ontslagen of geschorst, ongeacht of ze lid zijn van de vakbond of niet. Leden van EĞITIM-SEN die getroffen zijn door de golf ontslagen worden financieel ondersteund vanuit een solidariteitsrekening die opgezet werd en gecoördineerd wordt door EĞITIM-SEN. Omdat het aantal ontslagen onderwijspersoneelsleden echter voortdurend groeit, heeft EĞITIM-SEN recentelijk aan EI/ETUCE gevraagd om te helpen met het inzamelen van financiële steun voor hun leden.

EI/ETUCE roept hierbij nadrukkelijk lidorganisaties op om door te gaan met het tonen van solidariteit met  EĞITIM-SEN en de onderwijsgemeenschap in Turkije en het publiek te informeren over de ondemocratische en willekeurige acties van de Turkse autoriteiten. EI/ETUCE oefent druk uit op de Turkse regering opdat die zich houdt aan de wet en zich houdt aan de fundamentele mensenrechten en vakbondsrechten en vrijheden en internationale arbeidsstandaarden en vrouwenrechten, teneinde een betere toekomst te krijgen voor Turkse kinderen doordat die goed onderwijs voor iedereen ontvangen. Wij roepen lokale bonden op om steun te geven aan de inspanningen van  EĞITIM-SEN om juridische bijstand en financiële hulp te geven aan ontslagen onderwijspersoneel en druk uit te blijven oefenen op de Turkse regering om zijn verplichtingen na te komen door een, of alle, van de onderstaande acties:

1. Stuur protestbrieven naar de Turkse regering, de Turkse ambassade in je land, en de ambassade van jouw land in Turkije teneinde te laten zien dat de internationale onderwijsgemeenschap niet de ogen heeft gesloten jegens de vooringenomen, ondemocratische en discriminerende acties van de Turkse autoriteiten en voort zal gaan met het nauw volgen van de ontwikkelingen in het land.

2. Organiseer demonstraties voor de Turkse ambassade in jouw land om bewustzijn te wekken en mensenrechten en vakbondsrechten te bevorderen.

3. Eis van jouw regering dat die alle noodzakelijke inspanningen maakt om een einde te maken aan de onbeperkte willekeurige ontslagen, onderzoeken en arrestaties van onderwijspersoneel in Turkije, en om in herinnering te brengen dat de Turkse regering zich heeft verplicht tot het bevorderen van vrijheid van meningsuiting, en fundamentele mensenrechten en vrijheden.

4. Toon financiële solidariteit met  EĞITIM-SEN door een bijdrage te geven aan het solidariteitsfonds van EI

Naam en adres bank
ING Bank
Avenue Marnix 24,1000 Brussels, Belgium
IBAN: BE05 3101 0061 7075
SWIFT/BIC: BBRUBEBB
Vermeld graag “UAA Egitim Sen” in de communicatie.

Jouw bijdrage zal mogelijk maken dat nooddruftig Turks onderwijspersoneel duurzame juridische bijstand krijgt via EĞITIM-SEN.
EI/ETUCE zal de ontwikkelingen in Turkije nauw blijven volgen en zal EĞITIM-SEN blijven steunen in de inspanningen om mensenrechten en vakbondsrechten en fundamentele vrijheden te behouden in Turkije. Een volgende missie van EI/ETUCE naar Turkije is gepland in februari 2017.

Wij danken je voor je solidariteit en aanhoudende inzet voor de steun aan en verdedigen van de rechten van onze Turkse collega’s.

————————-

Aanvullingen:

Zie ook deze recente solidariteitsbetuiging van academisch personeel aan de Universiteit van Amsterdam