Ga naar de inhoud

Internationale ontmoeting Anarchisme St Imier 2012

Van 8 tot 12 augustus zal in St-Imier (Jura Berne in Zwitserland) een internationale ontmoeting plaats vinden, tussen anarchisten van alle rangen en standen, ook voor iedereen die elkaar wil ontmoeten en of zich wil verdiepen in de verschillende anarchistische bewegingen.

3 min leestijd
stimieraaf

Deze » Wereldwijde bijeenkomst van het Anarchisme » is eigenlijk een herdenking van de eerste internationale anti-autoriteit die is georganiseerd in 1872 als antwoord op de « Internationale van Marx ». Sindsdien is de wereld nogal veranderd, op zijn minst gezien onder bepaalde standpunten, de anarchistische bewegingen hebben zich met de tijd weten te evolueren en deze ontmoeting zal er een bewijs van zijn. Een ding is waar, de tijd heeft de onderdrukking niet verminderd tussen de sterken en de zwakkeren. Deze ontmoeting zal veel verschillende manieren van verzet tonen.

De federatie van het Juramassief

De Internationale Arbeiders Associatie (IAA) werd opgericht in 1864. Snel creëerden zich secties in Gauw De Fonds, in Locale, in St. Imier en in andere gebieden van het Juramassief. Veel van de arbeiders (vrouwen en mannen) die zich aansloten zijn arbeiders die thuis werkten. Zij lazen veel en waren zeer onafhankelijk. Toen in 1869 Bakounine hun regio bezocht, bleef deze ontmoeting niet zonder reacties. De overeenkomst van de ideeën die zij ontdekten zal van de Juramassief federatie de leider van de IAA maken, die dwars tegen de marxistische tendens ingaat.

Gebelgd door deze oppositie doet Marx al het mogelijke om deze beweging buitenspel te zetten. In 1872 denkt hij dat het hem gelukt is. Tijdens het congres in Den Haag, lukt het hem om zoveel mogelijk, aan zijn kant staande, afgevaardigden het congres te laten bijwonen, zelfs van niet bestaande secties….. Door deze vervalste meerderheid wordt voor de uitsluiting van Bakounine en James Guillaume gestemd en het mankeert hem slechts aan enkele stemmen voor Adhémar Schwitzguébel, allen vertegenwoordigers van het Juramassief. Hierdoor geschokt, organiseren de secties van de anti-autoritaire stroming van de IAA, o.a. Spanje, Italië, Frankrijk, België, en Amerika, een congres in St. Imier waar duidelijke anarchistische beslissingen worden gemaakt. De IAA anti-autoritair overleeft de marxistische discipline tot het eind van de eeuw.

140 jaar na het congres van St. Imier, is de exploitatie en de vervreemding van de werknemers nog zo brutaal. De marxistische illusie is uiteengedreven door de communistische dictaturen. Het kapitalisme gaat van crisis tot crisis, sociale crisis, politieke crisis, waarbij gevoegd de ecologische crisis.

En de Anarchistische beweging ?

Deze internationale ontmoeting in augustus 2010 was de gelegenheid om de balans op te maken van de geschiedenis van de anarchistische beweging, de ideeën, de realisaties, de verwachtingen, de nederlagen ; wat er vandaag de dag van overgebleven is ; de strijd die het anarchisme eigen is en de strijd die hij deelt met andere bewegingen : anti-militairen , vreemdelingenhaat, antiseksisme, zelfbestuur, terugdringen van de consumptie , opvoeding, feminisme, geen geweld, enz.

Een bepaalde hoeveelheid van ateliers en manifestaties zijn al voorzien : historische conferenties, conferenties, liggende aan bepaalde thema’s, theater, concerten, tentoonstellingen, films, boeken, radio, libertaire camping, zelfbestuur bazaars en bioprodukten, praktische ateliers, restauratie, enz.

Deze internationale manifestatie is publiekelijk en staat open voor de hele internationale anarchistische beweging maar is ook toegankelijk voor elke burger , zonder discriminatie.

Gratis zones en vrije prijzen worden begunstigd om deelname voor iedereen mogelijk te maken.

Het organisatie comité behoudt het recht voor om participanten te accepteren. De beslissingen worden genomen gerelateerd aan onze ideeën en praktijken volgens de Internationale Anti-Autoriteit. Thema ’s en manifestaties van vreemdelingenhaat, seksisme, xenofobie, homofobie en welke vormen van geweld dan ook, worden niet getolereerd .

Volgens bovenstaande basis, kan ieder persoon, structuur of organisatie zich bij ons voegen en deelnemen aan tentoonstellingen, debatten, conferenties, spektakels, optredende personen, ateliers etc.

Wij zoeken ook vrijwilligers !

Het Organisatie Comité van de Internationale Anarchistisische Ontmoetingen St. Imier 2012

Voor inschrijving, donaties en meer details zie de speciale websit: http://www.anarchisme2012.ch/