Ga naar de inhoud

Internationale Anti-autoritaire Meerdaagse Bijeenkomst 2022

In het Zwitserse St-Imier zal op 28-31 juli 2022 de 150ste verjaardag van het congres in St-Imier in 1872 worden gevierd, het congres waarin de Anti-autoritaire Internationale werd geboren. Het gaat hier om de gebeurtenis die de geboorte markeert van de georganiseerde anarchistische beweging, zo luidt de aankondiging van de bijeenkomst in 2022. Op de site Anarchy 2022 wordt  daar het volgende aan toegevoegd, dat ik hieronder vertaal. [ThH]

2 min leestijd

(Bron: website Libertaire Orde)

“Het evenement beslaat 4 dagen van ontmoetingen, lezingen, concerten, seminars en diverse andere activiteiten. Het zal een uitgelezen kans zijn voor aanhangers van de libertaire gedachte, inwoners van de regio en elders, en het grote publiek om elkaar te ontmoeten, te debatteren, libertaire ideeën en praktijken te delen en te ervaren. Het zal ook een gelegenheid zijn voor degenen die de rijke geschiedenis van deze beweging nog niet hebben ontdekt om kennis te maken met haar bijdragen aan de sociale vooruitgang en haar strijd vanaf vorige eeuwen tot nu.

Wat doen anarchisten vandaag? Wat zijn hun ideeën, hun werken, hun daden? Hoe hebben zij gedurende meer dan 150 jaar bijgedragen aan de wereldgeschiedenis? Wat kunnen we van het anarchie-concept leren, en waarom is anarchie wenselijker dan ooit?

Anarchie is geen chaos en gebrek aan orde, zoals vaak wordt verkondigd door tegenstanders, maar juist het tegenovergestelde: het staat een anti-autoritaire benadering voor en een persoonlijke en sociale organisatie die de emancipatie van alle mensen bevordert. Dit betekent strijden tegen alle vormen van onderdrukking, uitbuiting en opgelegd gezag, en overal streven naar vrijheid (afwezigheid van overheersing), billijkheid (afwezigheid van voorrecht) en wederzijdse hulp (wederkerigheid).

Bij deze gelegenheid willen wij deelnemers uit alle werelddelen welkom heten. Alle belangstellenden worden uitgenodigd bij te dragen tot de organisatie en het welslagen van deze bijeenkomst op de wijze die zij het meest geschikt achten (informatie uitwisselen, ideeën aandragen, meewerken aan kunstprojecten, materiële steun verlenen, enz.).”

Op de site Anarchy 2022 vindt men meer informatie.