Ga naar de inhoud

Info in Nederland over komende ‘Blockupy’ (acties tegen ECB in Frankfurt)

De afgelopen twee jaar is er in Frankfurt massaal protest en directe actie tegen de Europese Centrale Bank (ECB) georganiseerd onder de noemer ‘Blockupy’. Beide keren werd de ECB effectief geblokkeerd en moest een dag dicht, en ook vonden er grote demonstraties en andere acties plaats. In het weekend van 23 november wordt er een internationale conferentie (*1) gehouden in Frankfurt om onder meer te bepalen wanneer en hoe er in 2014 actie gevoerd zal worden.

2 min leestijd

De coalitie die Blockupy organiseert, doet dat met een duidelijke inhoudelijke positiebepaling. Daarin wordt de rol van de ECB bekritiseerd (onder andere als onderdeel van de Trojka die de bezuingingsprogramma’s in de landen als Griekenland, Portugal en Ierland oplegt). Daarnaast wordt benadrukt dat er toegewerkt moet worden naar een ‘democratie zonder kapitalisme’ (in plaats van het kapitalisme zonder Democratie dat de EU nu voorstaat).

Bijzonder aan het initiatief is verder dat er een duidelijke keuze voor directe actie gemaakt wordt, en dat de strijd van ongedocumenteerde migranten tegen ‘Fort Europa’ een van de zaken is die centraal staan.

vanuit Nederland zal zeker weer deelgenomen worden aan de acties en voorbereidingen in Frankfurt. Er staan de komende weken alvast drie informatiebijeenkomsten gepland, uitgevoerd door onder meer mensen die ook actief zijn bij de Vrije Bond (http://www.vrijebond.nl/) of bij het jaarlijkse 2.Dh5-festival. (http://www.2dh5.nl)

Komende zaterdag 16 November zal (om 16:00 in de Bollocks – Bibliotheek bij de Binnenpret, Eerste Schinkelstraat 14-16, tegenover achterkant Vondelpark, Amsterdam) een presentatie van het Blockupy-initiatief gegeven worden. Ook zal er ingegaan worden op de internationale strijd van ongedocumenteerde migranten, die bij Blockupy een voorname plek in het programma heeft, maar ook een dagelijkse lokale voortzetting mogelijk maakt. Deze presentatie is een lokale aanvulling op het programma Global Uprisings dat tegelijkertijd in De Balie plaatsvindt (*2). De voertaal zal daarom Engels zijn

.

Op maandagavond 13 januari zal er een uitgebreidere informatie-bijeenkomst zijn (de plek en het programma worden later nog bevestigd). Dan zal er onder meer verslag gedaan worden van de besluiten die er genomen werden op de conferentie in Frankfurt. De bijeenkomst is ook een gelegenheid voor groepen en personen die aan willen haken.

Op het 2.Dh5-festival (http://www.2dh5(dat van 31januari – 2 februari in Den Haag geschiedt, en werd verplaatst vanwege het plotseling opduiken van het gedeeltelijk overlappende Global Uprisings- programma) zal er ook een workshop over Blockupy gehouden worden.

—————————

*1) https://blockupy-frankfurt.org/2285/blockupy-european-action-conference/

*2) http://www.globaluprisings.org/global-uprisings-conference-full-programme/

Zie voor verslagen van eerdere Blockupy-protesten

https://www.indymedia.nl/node/16377

https://www.globalinfo.nl/Zoek.html?searchphrase=all&searchword=blockupy