Ga naar de inhoud

Illegaal visserijverdrag EU in West-Sahara

Schrijf (voorbeeld)brief aan Tweede Kamerlid of Europarlementarier
(auteur: St. Zelfbeschikking West-Sahara, overgenomen van Indymedia)

2 min leestijd
Placeholder image

Zie ook eerder bericht hierover

Deze maand komt een omstreden visserijverdrag tussen de Europese Unie en Marokko ter discussie in het Europese Parlement en in de Europese Visserijraad (de raad van de ministers van Visserij van alle lidstaten). Als dit verdrag van kracht wordt, krijgen Europese vissers toegang tot de zeer visrijke wateren van West-Sahara, op basis van een verdrag met… Marokko. Marokko heeft echter geen recht te beschikken over de rijkdommen van een gebied dat haar niet toebehoort. Het zou een plundering betekenen van de rijkdommen die toebehoren aan het volk van West-Sahara. De miljoenenvergoeding voor de visserij-licenties die Marokko gaat verlenen, gaan naar de Marokkaanse Staat; die komen niet ten goede aan de Saharaanse bevolking. Het Front Polisario, die namens de bevolking spreekt, verzet zich tegen het verdrag in zijn huidige vorm. Het wijst erop dat door zo’n verdrag met Marokko aan te gaan, de Marokkaanse weigerachtigheid om in te stemmen met een zelfbeschikkingsreferendum, alleen maar wordt aangemoedigd.

Het Europese Parlement kan het verdrag in zijn huidige vorm tegenhouden, en de inhoud ervan zodanig wijzigen dat het verdrag niet van toepassing is op de wateren van West-Sahara. Het Nederlandse Parlement kan er ook stelling tegen nemen en zodoende invloed uitoefenen op het standpunt van de Nederlandse regering (minister van Visserij).
Daarom vragen wij u een brief te schrijven naar een lid van de Tweede Kamer of/en een Nederlands lid van het Europese Parlement. (Voor weblinks van de voorbeeldbrieven en de adressen: zie beneden).

Doet u het nu, dit weekeinde – het is belangrijk dat veel volksvertegenwoordigers komende week horen dat er mensen zijn die verontwaardigd zijn en die opkomen voor de rechten van de Saharaanse bevolking. Bedenk dat niet alleen in Nederland deze campagne wordt gevoerd, maar ook in diverse andere Europese landen. Stichting Zelfbeschikking West-Sahara is actief in een wereldwijd netwerk van organisaties die zich teweer stellen tegen de plundering van de rijkdommen van West-Sahara.

Als u meer informatie wilt, suggesties of vragen over de kwestie hebt, aarzelt u niet contact met ons op te nemen.

Vriendelijke groet,
Liesbeth den Haan
Stichting Zelfbeschikking West-Sahara
tel. 010-2141191

* Voorbeeldbrieven: hier.
* Adressen van Adressen van Tweede-Kamerleden hier (doorklikken op naam)
* en die van Nederlandse Europarlementariers hier (doorklikken op naam).

* Achtergrondinformatie over de campagne “Fish Elsewhere” (geen EU-visserij voor de kust van West-Sahara)

(Dit artikel was oorspronkelijk op GlobalInfo gepubliceerd door zie bericht.)