Ga naar de inhoud

Iers referendum over EU

Op 19 oktober wordt in Ierland gestemd in een referendum over de EU en het verdrag van Nice. Tegenstemmen zou ondemocratisch zijn, volgens de regering…

3 min leestijd
Placeholder image

Op 19 oktober gaan de Ieren stemmen in een referendum over de EU. Ierland is het enige land dat het Vedrag van Nice niet geratificeerd heeft, nadat een eerder referendum daarover een overwinning van de tegenstanders opleverde. Nu dus een tweede poging om de argwanende bevolking over de streep te trekken. Een vergelijkbare zeulpartij geschiedde eerder in Denemarken, waar net zo lang gereferendumd werd tot de gewenste pro EU-uitslag behaald werd (en meerdere demonstranten door de politie neergeschoten werden toen ze hiertegen protesteerden!).

Het referendum over Nice en de campagne om tegen het verdrag te stemmen, gaat niet alleen over de EU, maar minstens zozeer over de omstreden GATS-onderhandelingen over liberalisering van diensten (oftewel het te grabbel gooien van publieke zaken als onderwijs, vervoer, water en electriciteit etc.). In Nice werd immers door de EU-lidstaten besloten tot de uitbreiding van de bevoegdheden van de (EU)-handelscommissie volgens artikel 133, om de GATS-onderhandelingen gezwind en zo min mogelijk gecontroleerd uit te kunnen voeren.

Voor uitputtende achtergrondinformatie hierover zie: http://www.gatswatch.org

De campagne rondom het referendum doet in Ierland de nodige stof opwaaien. Veel informatie hierover is te vinden op de (waar anders) Ierse Indymedia-website Daar valt ook te lezen dat in het geval de Ieren vast blijven houden aan een nee, de EU die hobbel wel weer moeiteloos zal nemen: Op een discussiebijeenkomst van de regerende Fine Gael-partij deed EU-commissaris en voormalig WTO-voorzitter (en topmanager bij Amoco-BP en Goldman Sacks, want zo gaat dat in die kringen) Peter Sutherland zonder te blozen uit de doeken dat the General Agreement on Trade and Services can be ratified post-Nice without ever being debated in, much less subject to the approval of, a National or European parliament or any other form of democratic institution. ()”. Dus eigenlijk maakt het niet uit of je voor of tegenstemt.

Opvallend is ook dat de regerende pro-EU-partij de bevolking onder druk zet met de redenering dat de kiezers het niet kunnen maken om de rest van de EU-landen hun wil op te leggen door als enige tegen het verdrag te stemmen. Dat is nog eens een handige opvatting over democratie. Als antwoord werd er op gewezen dat de opkomst in de meeste EU-landen voor Europese verkiezingen belabberd is; maar dat wordt nooit tot een probleem verheven. In feite leggen in dat proces voortdurend minderheden hun wil aan de rest op.

In de Ierse informatievoorziening op Indymedia wordt ook gewezen op de onthulling van Corporate Europe Observatory (CEO) omtrent de LOTIS-lobby. Zie http://www.gatswatch.org/LOTIS/LOTIS.html CEO ontdekte hoe vanuit de zakenwereld intensief handjeklap gespeeld werd met de regeringen van de EU-landen om de GATS-agenda er zo snel mogelijk doorheen te duwen. Een volstrekt ontoelaatbare vermenging van politieke en zakelijke belangen, die door de Nederlandse media als gebruikelijk genegeerd werd. In Groot Brittannië leidde de onthulling onder meer tot een uitzending van BBC-newsnight

Meer informatie over de Ierse campagne tegen ‘Nice’ is te vinden op http://anarchism.ws/nice/

(Dit artikel was oorspronkelijk op GlobalInfo gepubliceerd door Kees Stad.)