Ga naar de inhoud

Het EU-voorstel voor een Capital Market Union: De geforceerde terugkeer van de bankiers

Terwijl het publieke debat momenteel gedomineerd wordt door de migratie-thematiek en culturele oorlogen, heeft de lobby-machinerie van de financiële sector voortdurend terrein terugveroverd in de EU. De lancering van de Europese Commissie van een Green paper in 2015 voor een Capital Market Union (CMU), toont aan dat de uitgelezen gelegenheid om de financiële sector te her-reguleren nu definitief voorbij is.

3 min leestijd

Het voorstel voor de CMU wordt verkocht onder het voorwendsel van het vergroten van toegang tot krediet voor het Midden- en Kleinbedrijf (MKB), maar is feitelijk een truc om de kapitaalsvereisten te verlagen voor gesecuritiseerde hypotheken en een brede agenda tot uitvoer te brengen om de financiële sector in de EU verder te dereguleren.

Hoewel securitisatie – en schaduwbankieren meer in het algemeen – in het begin gezien werden als onderdeel van het probleem dat de bankensector veel teveel krediet uitgeeft, presenteren beleidsmakers in de EU het in het kielzog van de crisis nu weer als een veilig en efficiënt kanaal voor kredietbemiddeling. Deze aflevering van Real World Economics onderzoekt de ware aard van de voorgestelde CMU: Wat is het? Waar komt dit vandaan en wie profiteert ervan? En welk effect zal het hebben op het landschap van de financialisering in Europa?

Met:

Ewald Engelen, Universiteit van Amsterdam

Caroline Metz, Universiteit van Manchester

Anna Glasmacher, Universiteit van Amsterdam

Rodrigo Fernandez, Universeit van Leuven & SOMO

Datum: Maart 7

Locatie: CREA, Nieuwe Achtergracht 170 Amsterdam

Taal: Engels

———————-

English:

———————–

The EU proposal for a Capital Market Union: The forceful comeback of the bankers

While the public debate is currently dominated by immigration issues and culture wars, the lobby machinery of financial industry has steadily been gaining ground in the EU. The Commission’s launch of a Green Paper in 2015 for a Capital Market Union (CMU) shows that the window of opportunity to re-regulate finance has now definitely been closed. The CMU proposal is sold under the pretext of enhancing the access to credit of Small and Medium Sized Enterprises (SME), but it is actually a ploy to lower capital requirements for securitized mortgages and unroll a broad agenda to (re)deregulate finance further in the EU.

While securitization – and shadow banking more broadly – initially had been widely perceived as a part of the problem of the banking sector extending too much credit, in the aftermath of the crisis, policy makers in the EU once again promote it as a safe and efficient channel for credit intermediation. This session of Real World Economics explores the true nature of the proposed CMU: What is it? Where does it come from and who benefits from it? And how will it impact on the landscape of financialization in Europe?

Speakers

Ewald Engelen, University of Amsterdam

Caroline Metz, University of Manchester

Anna Glasmacher, University of Amsterdam

Rodrigo Fernandez, University of Leuven & SOMO

When: March 7

Location: CREA, Nieuwe Achtergracht 170 Amsterdam

Language: English