Ga naar de inhoud

Help mee CETA tegenhouden!

Vóór mensenrechten en eerlijke economie – Den Haag CETA en TTIP-vrij

De Haagse Mug nodigt uit voor een avond over CETA, een handels- en investeringsverdrag tussen de EU en Canada.

3 min leestijd

Op 27 september (20-22 uur) zal Burghard Ilge (senior beleidsmedewerker bij Both Ends en deskundige op gebied van internationale handel) uitleg geven over dit verdrag en de mogelijke gevolgen ervan. Hij gaat ook in op het politieke proces en het toenemende verzet in Europa.

Lynn van Leerzem (medewerkster bewegingsopbouw bij Milieudefensie en lid van de campagnegroep Den Haag TTIP-vrij) vertelt daarna hoe er in Den Haag en Nederland campagne is gevoerd om CETA (en broertje TTIP) tegen te houden. Ze zal de aanwezigen vragen om mee te doen aan deze campagne. Bijvoorbeeld door te flyeren, zelf een informatieavond te organiseren, een stukje te schrijven voor een buurtkrant of de lokale politiek aan te spreken.

Aan het eind van de avond worden buskaarten verkocht voor de demonstratie op 22 oktober in Amsterdam. Over CETA Dit is de afkorting voor een nieuw handels- en investeringsverdrag tussen EU en Canada dat klaar is om getekend te worden. De Europese Commissie – gesteund door de Nederlandse regering – wil het zo snel mogelijk invoeren. De Commissie weigert om eerst goed onderzoek te laten uitvoeren naar de opbrengsten en effecten en wil de goedkeuring van de nationale parlementen niet afwachten.

Verzet

Tegen het CETA-verdrag is veel verzet gerezen in Europa en in Canada. De critici zeggen dat CETA heel slecht zal uitpakken voor mens, dier, milieu en klimaat. Het geeft multinationals nòg meer macht over de economie dan ze nu al hebben onder het regime van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Invoering van deze verdragen zorgt ervoor dat de economische ´rechten´ van grote bedrijven definitief de overhand krijgen over alle (andere) mensenrechten.

Een belangrijk mechanismen van CETA die dit mogelijk maakt is het het Regulatory Cooperation Forum. Daarmee krijgen multinationals een dikke bedrijfsvinger in de pap bij he opstellen van nieuwe Europese wetsvoorstellen. Een ander mechanisme is het Investment Court System (ICS). Dat gaat de huidige rechtssystemen van overheden ´overrulen´ en het zorgt voor grote ¨schadeclaims¨ door investeerders en voor terughoudendheid bij overheden bij het maken van nieuwe wet- en regelgeving.

Ook bevat het ICS clausules die bepaalde sectoren zouden moeten vrijwaren van investeerdersclaims maar die clausules zijn juridisch onhoudbaar. Achterdeur voor TTIP Daarnaast is CETA de achterdeur voor TTIP. Amerikaanse multinationals kunnen via een kantoorvestiging in Canada aanspraak maken op alle faciliteiten van CETA. Daarom moet CETA nu (en TTIP later) gestopt worden.

Kom dus naar de HaagseMug-avond en doe mee met de campagne van Den Haag TTIP-vrij (facebook) !

Meer lezen: * Bothends publicaties over CETA  * Milieudefensie publicaties over CETA en TTIP