Ga naar de inhoud

Heftige 5 december in Frankrijk op komst

Op 5 december zijn er landelijke werkonderbrekingen en demonstraties in Frankrijk. Naast de belangrijkste vakbonden, linkse groepen en partijen, hebben de Gilets Jaunes en de verschillende antagonistische splinters hier ook tot opgeroepen. De achtergrond is de geplande ‘réforme des retraites’, de herstructurering van het pensioenstelsel.

9 min leestijd

(Door Stéphane Ortega, Rapports de Force, vertaling globalinfo.nl, dol op donateurs)

(Zie ook: Frankrijk op 5 december de straat op, uitpers)

Een heftige of zelfs uitzonderlijke 5 december! De stand van zaken met betrekking tot de mobilisatie per sector

Met nog een week te gaan (was geschreven op 29 november, GI) voor de staking van 5 december, zal de mobilisatie naar verwachting grootschalig zijn en niet beperkt blijven tot sectoren die profiteren van speciale regelingen. Er is een uitzonderlijk aantal stakingen aangemeld, met name in de private sector. De vernieuwing van de beweging, althans voor een paar dagen, lijkt nu al een gegeven in verschillende sectoren. Rapports de force maakt voor u de balans op, per sector.

Al op 20 september riepen de vakbonden van de RATP (openbaar vervoer in en rond Parijs, vert.) op tot een staking die vanaf 5 december kan worden verlengd. Vervolgens volgden verschillende vakbondsfederaties dit voorbeeld voordat het CGT, FO, SUD, FSU en verschillende jongerenorganisaties medio oktober een nationale interprofessionele oproep tot deze datum deden.

Deze verenigde oproep gaf een nieuwe impuls aan de beroepsgroepen om zich vanaf 5 december te mobiliseren. Sindsdien heeft de CFE-CGC opgeroepen tot deelname aan de demonstraties, en de CFDT-Cheminots heeft een bericht van hernieuwde staking ingediend, hoewel dit laatste niet uitsluit dat deze wordt opgeheven als de regering voorstellen doet. Van regeringszijde kondigde Édouard Philippe (premier, GI) aan dat het exacte wetsvoorstel in januari bekend zou zijn en dat de door de hervorming getroffen leeftijdsgroepen zouden worden uitgesteld. Met het risico dat er niets wordt opgelost, dat de mobilisatie in december duidelijk zichtbaar wordt en dat er een zware nederlaag wordt geleden bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2020.

RATP

Vanaf 20 september roepen de vakbonden van de Régie autonome des transports parisiens UNSA, SUD, CFE-CGC, FO, Solidaires RATP op tot een onbeperkte staking vanaf 5 december. Eind oktober heeft het CGT, de op een na grootste vakbondsorganisatie van het bedrijf, zich bij hen gevoegd. Voor 5 december zouden de stakingscijfers volgens vakbondsbronnen vergelijkbaar moeten zijn met 13 september, toen bijna negentig procent van de medewerkers gestopt was met werken. De algemene vergaderingen van de workplaatsen en remises zullen in de ochtend van 5 of 6 december stemmen om de staking al dan niet te verlengen. Na het weekend van 7 en 8 december zal de echte kracht van de beweging gemeten kunnen worden tijdens de dag van maandag 9 december. De atmosfeer zou qua strijdbaarheid echter op een niveau zijn dat zelden wordt waargenomen, veel hoger dan normaal.

Chemie

De federatie van (bonden in) de chemische industrie CGT roept op tot een staking op de 5e en om de beweging in de algemene vergadering te vernieuwen. FO en SUD hebben dezelfde positie. Dit betreft uiteraard raffinaderijen, maar ook veel andere bedrijven. Volgens vakbondsbronnen wordt verwacht dat er op 5 december geen olieproducten de raffinaderijen in het hele land zullen verlaten en zijn er uiteindelijk algemene vergaderingen in de raffinaderijen gepland om te beslissen over de het vervolg van de staking. Vakbondsorganisaties stellen zich op om te strijden voor een beweging die even krachtig is als die rond de pensioenhervorming in 2010.

SNCF (spoorwegen)

kaartje5decSUD-Rail maakte op 24 september de weg vrij door aan te kondigen dat het zich zou aansluiten bij het initiatief van de RATP-bonden om vanaf 5 december een “iedereen samen” te creëren. UNSA, vervolgens CGT en tenslotte CFDT volgde het voorbeeld. De FO, die niet vertegenwoordigd is in de SNCF, roept ook op tot een onbeperkte staking. De dag van 5 december belooft een drukke dag te worden in de spoorwegen. De vice-president van de Hauts-de-France heeft al aangekondigd dat er in zijn regio geen of bijna geen treinen zullen rijden. Hij zegt die informatie te hebben van het management van het bedrijf. De verwachting is dat de staking op veel plaatsen zal worden hervat door de algemene vergaderingen van spoorwegarbeiders. “Er is echte sociale woede en we rekenen op minstens 150 algemene vergaderingen in het hele land op 5 december om te beslissen over het vervolg van de beweging”, zegt een vakbondsman aan de telefoon. De staking zal naar verwachting ook minstens tot maandag 9 december duren, wanneer spoorwegarbeiders zullen kijken hoeveel sectoren er samen met hen onbeperkt in staking zijn gegaan, voordat ze beslissen om al dan niet door te gaan met hun mobilisatie.

Routiers (wegtransport)

In een gezamenlijke verklaring van 14 november hebben het CGT en de FO “alle werknemers in de vervoerssector uitgenodigd om vanaf 5 december alle werknemers in de vervoerssector te mobiliseren voor krachtige acties op het nationale grondgebied”. In een nieuwe unitaire oproep met Solidaires Transports vragen de drie federaties de werknemers om “deel te nemen aan algemene vergaderingen om de mobilisatiegraad en de voorwaarden voor de voortzetting van de beweging te bespreken”. De aankondiging van de stakingen heeft betrekking op vrachtwagenchauffeurs, maar ook op het stads- en personenvervoer over de weg. UNSA Transport roept ook op tot een staking. Anderzijds neemt de CFDTT, de belangrijkste vakbondsorganisatie in de sector, niet deel aan de mobilisatie.

Landelijk onderwijs

Met meer dan een miljoen overheidsmedewerkers is dit een belangrijke sector. In het onderwijs zijn het de vakbondsorganisaties met minderheidspositie die oproepen tot een staking (met mogelijkheid tot verlenging) vanaf 5 december: SUD-educatie, CGT-FERC en FO. De FSU van haar kant blijft vasthouden aan alleen de dag van de 5e, ook al is haar belangrijkste vakbond (SNES) in de secundaire sector bezig haar positie te veranderen en sluit zij de verlenging van de beweging niet volledig uit. Het klimaat in het nationale onderwijs is veranderd met betrekking tot de pensioenhervorming. Hoewel de hervorming misschien nog maar tien dagen geleden nog ver weg leek, geven veel docenten nu aan dat ze bereid zijn om in ieder geval op 5 december te staken. Dit zou belangrijk zijn en veel scholen zullen die dag gesloten zijn.

Jongeren

Op universiteiten roepen de vakbonden UNEF en Solidaires etudiants, die reeds gemobiliseerd zijn tegen de oprecarisering van studenten, op tot mobilisatie vanaf 5 december. Op de middelbare scholen mobiliseren ook de scholieren-organisaties FIDL, MNL en UNL zich voor deze datum. In de regio Parijs of Toulouse hebben zich de afgelopen dagen al enkele blokkades van gebouwen voorgedaan, die zich meer richten op de gevolgen van de hervorming van de middelbare school. In alle gevallen kwam de politie tussenbeide, vaak met traangas en lanceurs de balles de défense (‘verdedigende kogels’). De geringe invloed van jongerenorganisaties maakt het moeilijk om in te schatten welke mogelijkheid tot mobilisatie op middelbare scholen bestaat.

Energie

De Federatie voor Mijnen en Energie van het CGT roept op tot een staking op 5 december en algemene vergaderingen om te beslissen over de follow-up van de beweging en de acties die op dezelfde dag moeten worden uitgevoerd. Verwacht wordt dat de aanvoer zal worden beperkt, zowel in waterkracht- en kerncentrales als bij EDF, waar gerichte productiestops gepland zijn, gericht op bedrijven die plannen voor ontslag hebben of de staat. Zowel FO als SUD roepen ook op tot een onbeperkte staking.

Luchttransport

Elf vakbonden van Air France (Alter, CFE-CGC, CFTC, CGT, FO, SNGAF, SNPNC, SUD aérien, Unac, Unsa aérien en Unsa PNC) vroepen op tot een staking op 5 december. Daarnaast nodigen FO en het CGT het grondpersoneel uit voor een te verlengen staking, terwijl een CGT-melding betrekking heeft op de luchtverkeersleiders tussen 5 en 7 december.

Arbeidsbureaus

Bij interprofessionele mobilisaties staat het arbeidsbureau meestal niet op de voorgrond. Waarschijnlijk wijkt 5 december niet af van de regel, ook al is er op 5 december en de daaropvolgende dagen een nationale oproep tot een staking gedaan door de CGT, FO, FSU en Solidaires. Bovendien zijn de vakbonden van de Pôle emploi net uit een opeenvolging van professionele verkiezingen gekomen die zelden bevorderlijk zijn voor de mobilisatie van de vakbondsteams over een ander onderwerp.

Vuilnisophalers

De ophaling en verwerking van afval moet worden beïnvloed door de staking in verschillende grote steden zoals Parijs, Marseille of Montpellier. Volgens onze informatie kunnen in ieder geval de medewerkers van de stad Parijs, die belast zijn met het ophalen van afval, de staking voor meerdere dagen verlengen.

Ziekenhuizen

Zou er een krusing mogelijk zijn tussen de specifieke eisen van een sector die het al negen maanden strijd levert en de kwestie van de pensioenen? Dat merkt een vakbondsman van het CGT in de sector van de gezondheidszorg in Seine maritime op wanneer hij aankondigt dat op 5 december een aantal afdelingen van het Dieppeziekenhuis in staking zullen gaan. Landelijk werd door een oproep van het CGT, FO en SUD een beroep gedaan op ziekenverzorgers om die dag te stoppen met werken. Een oproep die doorgestuurd werd door strijd-collectieven van het ziekenhuis.

Havens

De CGT havens en dokken roept op tot een “duidelijke” 24-uurs staking. Dit type oproep wordt over het algemeen goed opgevolgd en bereikt een opkomst van 80% in een gebied waar de CGT goed georganiseerd is. Er is echter niets gepland voor 6 december.

————-

Deze lijst is niet volledig. De stakingen “vanaf 5 december” zijn, soms op uniforme wijze, bij alle overheidsinstellingen of openbare bedrijven uitgebracht: lokale overheden, belastingen, La Poste, INRA, de Banque de France. Ook de aankondigingen en oproepen tot stakingen voor de dag van 5 december zelf hebben gevolgen voor de particuliere sector, zoals de metaal of handel/retail. In een persbericht van 28 november kondigde het CGT aan dat er in de particuliere sector duizend aankondigingen waren gedaan, hoewel deze niet onderworpen waren aan de verplichting om werkonderbrekingen vooraf aan te geven.

Tot slot zijn er in verschillende departementen gemeenschappelijk oproepen tot stakingen en algemene vergaderingen voor de voortzetting van stakingen gelanceerd. Om het grote aantal stakingen te illustreren, heeft de Bouches-du-Rhône alleen al door het CGT meer dan 700 stakingsaankondigingen gedeponeerd Zonder te overdrijven verwachten de vakbonden een gigantische dag en hopen dat het de werknemers het vertrouwen zal geven om de dag erna door te gaan.