Ga naar de inhoud

Handel Anders-coalitie: voorstellen voor een alternatief handelsbeleid

Op 12 november lanceerde de Handel Anders!-coalitie haar nieuwe publicatie ´Handel Anders! Een oproep voor eerlijke en duurzame handel´ met voorstellen voor een alternatief handelsbeleid. Het vond plaats in Nieuwspoort in samenwerking met voormalig minister van Ontwikkelingssamenwerking Jan Pronk, medewerkers van FNV, BothENDS, Platform Aarde Boer Consument en woordvoerders Handel van SP, PvdD, PvdA en D´66.

3 min leestijd

(Bron: supermacht)

Persbericht, overgenomen van de Handels Anders-website

Nu CETA dreigt te worden weggestemd in Nederland en er groot verzet is tegen het EU-Mercososur akkoord, heeft een brede coalitie genaamd Handel Anders! (onder andere bestaande uit Both ENDS, FNV, Foodwatch, Milieudefensie, de Nederlandse Akkerbouw Vakbond, Platform Aarde Boer Consument, SOMO en TNI) zich gevonden in voorstellen voor een alternatief handelsbeleid.

Nieuwe multilaterale handelsregels moeten volgens de coalitie het fundament leggen voor een mondialisering waarin de rechten van mens, dier en milieu, werknemers, MKB en gezinsbedrijven in de landbouw, zwaarder wegen dan de belangen van multinationals. Ook moeten ontwikkelingslanden de ruimte krijgen om hun economie naar eigen inzicht te ontwikkelen.

Uit de publicatie van de Handel Anders! coalitie blijkt dat dit mogelijk is wanneer er hervormingen worden doorgevoerd binnen onder meer het EU-handels- en landbouwbeleid, en op gebied van klimaat en diensten.

Zo zou de Europese Unie het voortouw moeten nemen door het gebruik van fossiele brandstoffen te beperken met een pakket aan maatregelen. Dat kan onder meer door het afschaffen van subsidies voor fossiele brandstoffen en het invoeren van CO2-heffingen.

Eerlijke handel moet leiden tot een gelijk speelveld, zodat schendingen van arbeidsrechten niet tot concurrentievoordelen leiden. Wat landbouw betreft worden voorstellen gedaan die leiden tot eerlijke prijzen aan boeren en consumenten, zoals productiebeheersing in de akkerbouw en veehouderij, marktbescherming en het aanpakken van de marktmacht van industrie en (detail)handel.

Ook krijgen landen als het aan Handel Anders! ligt meer rechten om in te grijpen als het gaat om het controleren van kapitaalstromen en het beschermen van publieke diensten.

Daarnaast pleit de coalitie ervoor dat VN-organisaties het voortouw nemen voor een fundamentele hervorming van de WTO (Wereldhandelsorganisatie) tot een internationale organisatie voor eerlijke handel. In dit drastisch hervormde handelssysteem is een prominente rol weggelegd voor de VN-handelsorganisatie UNCTAD, die handel bevordert vanuit een ontwikkelingsperspectief. Ook krijgt de aan de VN verbonden ILO, de internationale arbeidsorganisatie, meer bevoegdheden in de besluitvorming over mondiale handelsregels.

– – – – – – – – – – – – – – – – Tot zover het persbericht – – – – – – – – – – – – – – – –

De publicatie ´Handel Anders! Een oproep voor eerlijke en duurzame handel´ is hier te downloaden.

Naast een voorwoord door Jan Pronk en een inleiding door de coalitie bestaat de publicatie uit vier hoofdstukken en 3 boxen.

Hoofdstuk 1: Principes voor toekomstig handelsbeleid

Hoofdstuk 2: Doelstellingen: Handel in dienst van mens en milieu

Hoofstuk 3: Een nieuwe wereldhandelsorganisatie

Hoofdstuk 4: Maatregelen voor een ander handelsbeleid
4.1 Nieuwe basisregels voor handel
4.2 Milieu, klimaat en duurzaam gebruik van grondstoffen
4.3 Rechtvaardige landbouw en voedselvoorziening
4.4 Het temmen van de financiële sector
4.5 Bescherming van publieke diensten

Box 1: Gendergelijkheid

Box 2: De coronacrisis en het Mondiale Zuid

Box 3: ISDS en andere vormen van arbitrage

De video van de livestream presentatie is hier te vinden

————————–

Meer lezen bij Supermacht over handelsverdragen:

– ¨Boerenorganisaties aan Tweede Kamer: geen ratificatie van CETA!,¨ Supermacht, 9 februari 2020.
– ¨Manifest ´Bescherm boeren, werknemers, consumenten, dieren en planeet tegen huidige vrijhandelsverdragen´,¨ Supermacht, 4 oktober 2019.
– ¨Gezamenlijke boeren- en maatschappelijke organisaties wijzen handelsverdrag EU-Mercosur af,¨ Supermacht, 28 juni 2019.
– ¨Nieuwe EU-handelsverdragen schadelijk voor consumenten, milieu en democratie,¨ Supermacht, 17 februari 2018.
– ¨Vrijhandelsverdragen TTIP en CETA: EU weigert inspraak burgers, Ploumen bespeelt Tweede Kamer, en EU Grondwet wordt herschreven,¨ Supermacht, 17 september 2014.