Ga naar de inhoud

Hamburg G20: Loïc na 16 maanden vrijgelaten

Na 16 maanden voorarrest is de Franse demonstrant Loïc, die werd beschuldigd van geweld tijdens de G20-protesten in Hamburg in juli 2017, eindelijk vrijgelaten. (Deutsche Version unten).

5 min leestijd

(Bron: Rote Hilfe en indymedia-Duitsland vertaling globalinfo.nl (doneren?))

Aan het eind van het jaar was er succes te melden in de strijd tegen de staatsrepressie: Na precies 16 maanden in de gevangenis werd Loic, die tegen de G20 was, uiteindelijk op 18 december 2019 vrijgelaten, zij het onder strikte voorwaarden. Daarmee heeft het Landgericht van Hamburg zijn verzet tegen de herhaalde verzoeken om voorwaardelijke vrijlating uit de gevangenis laten varen.

De Franse activist Loïc was door de Duitse repressieve autoriteiten met een internationaal bevelschrift gezocht voor zijn deelname aan de topconferentie in Hamburg in juli 2017 en werd op 18 augustus 2018 gearresteerd toen hij zijn ouders in Nancy bezocht. Er is geen bewijs van een concrete misdaad; in plaats daarvan wordt hij louter beschuldigd van zijn aanwezigheid in de demonstratie op de Elbchaussee, van waaruit militante acties plaatsvonden. Begin oktober 2018 werd Loïc uitgeleverd aan de Duitse autoriteiten, die hem sindsdien in de Holstenglacis gevangenis hebben vastgehouden.

Het proces dat op 18 december 2018 begon tegen hem en vier G20-tegenstanders uit de regio Frankfurt, probeert – net als de Ronderbarg-processen – alleen deelname aan een bijeenkomst strafbaar te stellen, terwijl het individuele bewijs van het misdrijf op de achtergrond verdwijnt. Bij de vervolging van de G20-protesten worden de ideeën van grondwettelijke burgerrechten of wat daar nog van over is massaal overboord gegooid en het is geen wonder dat het principe van collectieve schuld nu blijkbaar in de rechtspraak verankerd wordt als de nieuwe basis van strafrechtelijke politieke vervolging.

In tegenstelling tot zijn medeverdachten heeft de regionale rechtbank in Loïc’s zaak regelmatig verzoeken om voorwaardelijke vrijlating geweigerd, hoewel hij een gedeelde kamer in Hamburg heeft en bereid was borgtocht te betalen.

“Het is een groot succes voor de solidariteitsbeweging dat Loïc eindelijk vrij is”, aldus Anja Sommerfeld van het federaal bestuur van de Rote Hilfe e.V. “Het werpt echter een angstaanjagend licht op de toestand van een justitieel systeem dat uit de rails is gelopen, dat het zestien maanden in de gevangenis heeft geduurd en een jaar van zware zittingen om het te krijgen. Loïc en de andere verdachten staan in de eerste plaats terecht vanwege hun politieke opvattingen en hun verzet tegen de topconferentie. Het vrijlaten van Loïc kan slechts een eerste stap zijn. Wij eisen de onmiddellijke stopzetting van het Elbchaussee-proces en alle verdere criminaliseringspogingen tegen G20-tegenstanders (m/v), die worden uitgevoerd door duidelijk obsessieve organen van de repressie in weerwil van talrijke fundamentele rechten.”

(Aanvulling globalinfo: tot de voorwaarden voor vrijlating van Loïc behoort dat hij zich twee ker per week bij een politiebureau in Hamburg moet melden)
——————–

Nach 16 Monaten Untersuchungshaft: Gipfelgegner Loïc ist frei!

Zum Jahresende hat der Kampf gegen staatliche Repression einen Erfolg zu verzeichnen: Nach genau 16 Monaten in Haft kam der G20-Gegner Loïc am 18. Dezember 2019 endlich auf freien Fuß, wenn auch unter strengen Meldeauflagen. Damit gab das Hamburger Landgericht seine Blockadehaltung gegen die wiederholten Anträge auf Haftverschonung auf.

 Der französische Aktivist Loïc war von den deutschen Repressionsorganen wegen seiner Beteiligung an den Gipfelprotesten im Juli 2017 in Hamburg mit internationalem Haftbefehl gesucht worden und am 18. August 2018 festgenommen worden, als er seine Eltern in Nancy besuchte. Für eine konkrete Straftat gibt es keine Beweise; stattdessen wird ihm seine bloße Anwesenheit im Demonstrationszug an der Elbchaussee, aus dem heraus es zu militanten Aktionen kam, zur Last gelegt. Anfang Oktober 2018 wurde Loïc an die deutschen Behörden ausgeliefert, die ihn seither im Untersuchungsgefängnis Holstenglacis festhielten.

Der Prozess, der am 18. Dezember 2018 gegen ihn und vier G20-Gegner aus dem Raum Frankfurt begann, versucht – ähnlich wie in den Ronderbarg-Prozessen – die bloße Beteiligung an einer Versammlung zu kriminalisieren, wohingegen der individuelle Tatnachweis in den Hintergrund tritt. Bei der Verfolgung der G20-Proteste werden die verbliebenen Reste rechtsstaatlicher Vorstellungen massenhaft über Bord geworfen, und es ist kein Wunder, dass nun das Kollektivschuldprinzip offenbar in diesem Rahmen als neue Grundlage eines politischen Feindstrafrechts in der Rechtsprechung verankert wird.

Im Gegensatz zu seinen Mitangeklagten verweigerte das Landgericht im Fall von Loïc regelmäßig die Anträge auf Haftverschonung, obwohl er ein WG-Zimmer in Hamburg hat und zu einer Kautionszahlung bereit war.

„Es stellt einen großen Erfolg der Solidaritätsbewegung dar, dass Loïc nun endlich frei ist“, kommentiert Anja Sommerfeld vom Bundesvorstand der Roten Hilfe e.V. die Nachricht. „Allerdings wirft es ein erschreckendes Licht auf den Zustand einer außer Rand und Band geratenen Justiz, dass es dafür sechzehn Monate Haft und ein Jahr zäher Verhandlungstermine gebraucht hat.

Loic und die anderen Angeklagten stehen in erster Linie wegen ihrer politischen Gesinnung und hrerGegnerschaft zum Gipfeltreffen vor Gericht. Die Freilassung von Loïc kann nur ein erster Schritt sein. Wir fordern die sofortige Einstellung des Elbchaussee-Verfahrens und aller weiteren Kriminalisierungsversuche gegen G20-Gegner*innen, die von offensichtlich obsessiven Repressionsorganen unter Missachtung zahlreicher grundlegender Rechte betrieben werden.“