Ga naar de inhoud

Grote woonopstand-demonstratie in Berlijn op 11 september

In Nederland wordt op 17 oktober (Rotterdam) een landelijke woonopstand-demonstratie gehouden. In Duitsland wordt dat al op 11 september, in Berlijn. Een vertaling van de persverklaring van het huurdersplatform Plattform kritischer Immobilienaktionär*innen, en daaronder een vertaling van de oproep voor de demonstratie.

(Correctie: de demonstratie in Rotterdam is een week vervroegd, van 23 naar 17 oktober ivm. de marathon op de 23e)

5 min leestijd

(Door Plattform kritischer Immobilienaktionär*innen, vertaling globalinfo.nl, dat graag donateurs wil)

Persverklaring 26 juli 2021

Mislukking van de fusie van woonbedrijven: nu meer dan ooit demonstreren voor huurplafonds en socialisering, op 11 september!

Het heen en weer geschuif over de overname van Deutsche Wohnen SE door Vonovia SE (de twee grootste commerciele verhuurders in Duitsland, vert.) toont eens te meer aan hoezeer de woningbouw onderhevig is aan de financiële markten. Midden in de grootste crisis op het gebied van betaalbare huisvesting sinds de naoorlogse periode hangt de toekomst van honderdduizenden huurwoningen af van de door hen zelf gemaakte regels van aandelenfondsen en de berekeningen van hedgefondsbeheerders.

Zelfs zonder de inlijving van Deutsche Wohnen: Nooit eerder is er een beursgenoteerde woningbouwonderneming geweest waarin zoveel kapitaal is gebundeld als in Vonovia. De uitbreiding is nog lang niet voltooid. Na overnames in Oostenrijk en Zweden, na eerste ankerpunten in Frankrijk en Nederland, heeft Vonovia dit jaar gesprekken gevoerd met de Ierse regering. Daar biedt zij zich, evenals in Duitsland, aan als ontvanger van overheidssubsidies voor huisvesting. Nog veelbelovender is de intrede in het CO2-gereduceerde beheer van hele woonwijken. Het opkopen van flats om ze snel te kannibaliseren was iets van gisteren. Vandaag is de groep bezig met het overnemen van volledige infrastructuren en het verwerven van politieke invloed.

Op 26 september zijn er niet alleen verkiezingen. In Berlijn zal ook worden gestemd over het voorstel van het initiatief “Onteigen Deutsche Wohnen & Co” om het Berlijnse woningbestand van grote particuliere eigenaren over te dragen aan het gemeenschappelijk bezit van de deelstaat. Daaraan voorafgaand zal de landelijke actie-alliantie tegen de huurgekte bij de huurdemo op 11 september in Berlijn demonstreren voor aftopping van de huren in het hele land, voor een bindend recht voor iedereen op een betaalbare woning en voor de overdracht overal van het onroerend goed van de financiële sector aan de gemeenschappelijke economie, overeenkomstig artikel 15 van de grondwet.

Wij sluiten ons aan bij de volgende doelstelling en de oproep van de Actie Alliantie tegen Verdringing en Huurgekte

ookal zullen er nog veel tussenstappen moeten worden genomen en onderweg veel dikke planken moeten worden gezaagd.

OPROEP:

Ga op 11 september 2021 samen de straat op voor ons grondrecht op huisvesting!

De huren zijn veel te hoog, nieuwe woningen zijn moeilijk te vinden. De huisvestingssituatie van veel huurders is de afgelopen tien jaar dramatisch verslechterd. De run op het betonnen goud bedreigt onze huizen.
In veel steden zijn de huren geëxplodeerd en is er een tekort aan woningen. Steeds meer mensen leven in precaire huisvestingsomstandigheden en geven nog steeds de helft van hun inkomen uit aan huur. Om nog maar te zwijgen van de onmenselijke gedwongen gemeenschappelijke (mass
a) noodhuisvesting voor daklozen en vluchtelingen.

Tijdens de pandemie verergerde de huur- en huisvestingscrisis. De armen werden armer. De rijken werden rijker. De speculatie met grond en huisvesting als handelswaar gaat maar door. Woningcorporaties als Deutsche Wohnen, Vonovia, LEG & Co. konden hun winsten opvoeren. Zij hebben superdividenden uitgekeerd aan aandeelhouders in plaats van solidair te betalen voor de crisis.

In het hele land woont de meerderheid van de mensen in een huurwoning. In de grote steden is het driekwart of meer. Maar de woningmarkt werkt hen tegen en maakt het leven voor velen moeilijk. In het ergste geval worden huurders uit hun huis gezet en verliezen zij hun woning. Berlijners vochten voor een huurplafond als schadebeperking en voor een sprankje hoop.

De stijging van de huurprijzen werd daardoor stopgezet en buitensporige huurprijzen konden zelfs worden verlaagd. Maar CDU- en FDP-afgevaardigden stapten samen met de vastgoedlobby naar de rechter. Het Bundesverfassungsgericht heeft de deelstaten het recht ontzegd om over een dergelijke beperking van de schade te beslissen. Alleen de federale regering kan dat doen. Het huurplafond van Berlijn was dus van de baan. Duizenden huurders betalen nu weer veel te hoge huren.

Al jaren organiseren huurders zich op allerlei manieren en plaatsen tegen de huurwaanzin. Het is tijd om samen en in het openbaar een radicale koerswijziging in het huur- en woonbeleid te eisen. Laten we ons bemoeien met de verkiezingscampagne voor de Bondsdag en landelijk steun verlenen aan de Berlijnse petitie voor een referendum over de socialisatie van Vonovia, Deutsche Wohnen & Co – voor een grondrecht op huisvesting en de totstandbrenging van een solidaire stad!

Seit Jahren organisieren sich Mieter*innen vielfältig und an vielen Orten gegen den Mietenwahnsinn. Es ist an der Zeit, gemeinsam und öffentlich einen radikalen Kurswechsel in der Mieten- und Wohnungspolitik einzufordern. Mischen wir uns ein in den Bundestagswahlkampf und sorgen wir auch für bundesweiten Rückenwind für das Berliner Volksbegehren zur Vergesellschaftung von Vonovia, Deutsche Wohnen & Co. – für ein Grundrecht auf Wohnen und die Gestaltung der solidarische Stadt!

Wij eisen:

* Een landelijk huurplafond

* Onteigening van commerciele woningconcerns

* Huisvesting voor iedereen

Op 11 september willen wij in Berlijn een krachtig signaal afgeven.

Stop het neoliberale huur- en huisvestingsbeleid! Samen met vele huurdersinitiatieven, woningbouwverenigingen, stedelijke beleidsgroepen en de campagne “Deutsche Wohnen und Co onteigenen”, samen met de campagne Mietenstopp, met vakbonden, huurdersverenigingen en sociale verenigingen, vormen wij een brede alliantie.

De landelijke demonstratie moet groots, luid en indrukwekkend zijn.

Wees erbij en vertel het verder!

Huisvesting is een mensenrecht! Huisvesting is geen handelswaar!