Ga naar de inhoud

Grote Amerikaanse vakbondsafdeling verklaart zich solidair met Rojava

Een afdeling van de grote Amerikaanse vakbond AFL-CIO heeft een voorbeeldige resolutie aangenomen over steun aan Rojava, die als voorbeeld kan dienen voor vakbonden op de hele wereld. Daarom een vertaling.

4 min leestijd

Origineel hier vertaling globalinfo.nl. Wilt u de website steunen met een gulle gift? Zie hier meer informatie)

Solidariteit met de strijd in Rojava

Resolution aangenomen door Green Mountain Central Labor Council AFL-CIO

Overwegende dat:

Georganiseerde arbeid solidair moet zijn met werkende mensen in alle delen van de wereld wanneer zij opstaan om hun rechten te verdedigen;

De bevolking van Rojava, Noord-Syrië, is opgestaan om ISIS en de dictatuur te bestrijden;

De mensen in Rojava hebben via hun strijdkrachten, bekend als de People’s Protection Units (YPG) en de Woman’s Protection Units (YPJ) en aanverwante milities, grote delen van Noord-Syrië bevrijd van ISIS en de dictatuur;

De mensen in Rojava verdedigen zichzelf momenteel met alle moed tegen ISIS en Turkse agressie;

De bevolking van Rojava probeert een libertarisch-socialistische, antifascistische, seculiere, multi-etnische samenleving te vestigen, met gelijke rechten voor mannen en vrouwen;

De strijd van de bevolking van Rojava voor ware vrijheid is een baken van licht in het Midden-Oosten en over de hele wereld;

De mensen in Rojava worden politiek beïnvloed door de libertaire en socialistische geschriften van Vermonter Murry Bookchin en streven naar een politiek systeem dat lijkt op onze vorm van stadsvergaderingen-democratie;

Duizenden niet-ingezetenen in Syrië, waaronder burgers van de Verendigde Staten van Amerika, hebben de rechtvaardigheid ingezien van de strijd in Rojava en hebben, net als met de Internationale Brigades gedurende de Spaanse Burgeroorlog, besloten om naar Rojava te reizen om internationale vrijwilligers te worden bij de YPG

Laat daarom besloten zijn dat:

De Green Mountain Central Labour Council van de AFL-CIO in Vermont erkent de strijd in Rojava als DE bevrijdingsstrijd van onze tijd, vergelijkbaar met Spanje in 1936, en de Commune van Parijs in 1871;

De Green Mountain Central Labour Council van de AFL-CIO in Vermont staat in solidariteit met de mensen van Rojava, de People’s Protection Units (YPG) en de Women’s Protection Units (YPJ) in hun historische strijd om een vrije samenleving te vestigen in wat op dit moment heet Noord-Syrië;

De Green Mountain Central Labour Council van de AFL-CIO in Vermont moedigt leden van de Vermont Union aan om de mensen van Rojava, de YPG en de YPJ te ondersteunen;

De Green Mountain Central Labour Council van de AFL-CIO van Vermont (op verzoek van een terugkerende internationale vrijwilliger aan de voorzitter van deze Centrale Arbeidsraad) zal deze drie maanden lang voorzien in huisvesting en voedsel en ondersteunen in het vinden van vakbonds-werk;

De Green Mountain Central Labour Council van de AFL-CIO in Vermont roept de gouverneur van Vermont en de wetgevende macht op om Vermont tot beschermende staat te verklaren voor alle terugkerende internationale vrijwilligers die naast de YPG / YPJ hebben gevochten;

De Green Mountain Central Labour Council van de AFL-CIO in Vermont doet een beroep op de gouverneur van Vermont en de wetgevende macht om te overwegen dat voorzieningen die beschikbaar zou zijn voor de veteranen van Vermont National Guard, ook beschikbaar zullen zijn voor vrijwilligers die gedien hebben bij de YPG/YPJ, die Vermont verkiezien als hun thuisbasis;

De Green Mountain Central Labour Council van de AFL-CIO in Vermont doneert de som van $ 500 aan Hevya Sor (de Koerdische Rode Halve Maan), een organisatie die directe steun verleent aan de bevolking van Rojava, inclusief de schenking van medicijnen en medische uitrusting;

De Green Mountain Central Labour Council van de AFL-CIO van Vermont roept de regering van de Verenigde Staten van Amerika op om toenemende directe militaire hulp te geven aan de YPG/YPJ, om de Turkse agressie te veroordelen, en zich te onthouden van elke actie die zou proberen invloed uit te oefenen of de politieke ontwikkeling en het traject van Rojava te matigen;

De Green Mountain Central Labour Council zal deze resolutie aanbieden aan onze gouverneur, Vice-gouverneur, delegatie van het Congres, gekozen leden van de algemene vergadering, alle 50 staatsarbeidsraden van de AFL-CIO en deze beschikbaar stellen aan de bevolking van Vermont.