Ga naar de inhoud

‘Groene Week EU’ Verstoord door actiegroep

Op woensdag 2 juni hebben activisten die aanwezig waren bij de Groene Week van de Europese Commissie in het Charlemagne gebouw in Brussel, een interventie gepleegd in een onderdeel van de twee dagen durende beleidsconferentie die getiteld is ‘ Pricing the earth: How business can protect and
profit from biodiversity’ (Het Prijzen van de aarde: Hoe het bedrijfsleven de biodiversiteit kan beschermen en ervan kan profiteren). De conferentie wordt georganiseerd door ‘Friends of Europe’, een door het bedrijfsleven betaalde denktank. (Persbericht 2 juni 2010).

2 min leestijd
greenwasheu

 

De actievoerders, die op fluitjes bliezen en leuzen riepen als ‘Stop Greenwashing!’, ontvouwden twee rode spandoeken met de teksten (vertaald) ‘ BP, Coca Cola en andere misdadigers betalen deze bijeenkomst’ en ‘GroeneWeek is net zo groen als dit spandoek’.

Hiermee wijzen ze op het feit dat in de Groene Week enkele van de smerigste bedrijfstakken (chemie, olie, agrobrandstof, kernenergie) verhuld door een ‘denktank’ een efficiënt podium wordt geboden om invloed te krijgen op het ‘milieudebat’ in de EU. “Tot nu toe heeft het bedrijfsleven niets gedaan om biodiversiteit te beschermen, maar alles om het uit te buiten,” verklaarde een van de leden van de actiegroep. “Bij dit programmaonderdeel is Coca Cola uitgenodigd om uit te leggen hoe consumenten overgehaald kunnen worden om de kosten te dragen voor het behoud van biodiversiteit, terwijl dit bedrijf juist winst haalt uit het vernietigen ervan”.

In de lijst van sponsoren van genoemde ‘non profit denktank’, bevinden zich bedrijven met een wanstaltige reputatie wat betreft milieu-misdaden, in de EU en wereldwijd, waaronder BP die de Golf van Mexico en diens biodiversiteit nu al meer dan een maand overgeleverd heeft aan de vraatzucht van tenminste 1000 vaten olie per dag, bedrijven als Coca Cola die schuldig is bevonden aan het leegpompen en vervuilen van de schaarse watervoorraden in ontwikkelingslanden zodat ze hun ‘blijdschap kunnen laten vloeien’, bedrijven als UNICA, die het gebruik van agrobrandstof bepleit voor auto’s in Europa terwijl in Brazilië land afgepakt wordt van kleinschalige boeren en biodiverse ecosystemen om plaats te maken voor monoculturen van suikerriet.

Een van de actievoerders verklaarde dat dit knusse huwelijk tussen de EU en lobbygroepen uit het bedrijfsleven opgebroken moet worden. Ze voegde er aan toe dat als we echt de biodiversiteit willen beschermen, we zouden moeten beginnen met ‘het veranderen van het kapitalistische systeem en een einde maken aan het plunderen van natuurlijke hulpbronnen en menselijk leven in de naam van voortdurende groei.

Foto’s en meer informatie zijn te vinden op www.demarche.org/greenwashingweek

———–
(vertaling globalinfo.nl)

Zie ook artikel David Cronin: Corporate Greenwash at EU meet?