Ga naar de inhoud

Griekenland: de neoliberale droom wordt werkelijkheid

EU en IMF zetten de hakbijl in openbare diensten!

3 min leestijd
Placeholder image

(Deze vertaling verscheen oorspronkelijk op de website van attac-Vlaanderen)

In het raam van het memorandum gesloten met het IMF bereidt de Griekse regering een omvangrijk programma voor van privatisering van openbare diensten. Vandaag gaat het om volgende bedrijven:

  • 1.De staatsspoorwegmaatschappij OSE
  • 2.De watermaatschappijen van Athene en Thessaloniki (EYDAP en EYATH)
  • 3.Het elektriciteitsbedrijf PPC (DEI), de sector van het aardgas (DEPA) en van de raffinage (ELPE)
  • 4.Waarschijnlijk ook wat er overblijft in het kapitaal van het ex-overheidsbedrijf voor telecommunicatie OTE
  • 5.De havens, luchthavens en andere openbare infrastructuren

Om de concurrentie in de energiesector te bevorderen worden al prijsstijgingen aangekondigd van de gezinstarieven, teneinde de “scheeftrekkingen” op de markt uit de weg te ruimen (gekruiste toelagen). Die distorsies beletten PPC de concurrentie aan te gaan met nieuwkomers in het segment van de industriële en commerciële bedrijven (waaronder de energiemultinationals en Griekse privé-bedrijven).
In de sector van het water voorziet men te werk te gaan via delegaties (« concessies»). Hier zullen zeer waarschijnlijk de watermultinationals op de proppen komen (Suez is al aanwezig in het kapitaal van EYATH).

In de sector van de spoorwegen voorziet men de afschaffing van een groot aantal (niet rendabele) verbindingen en concurrentie op de rendabele lijnen.
Publiek-private partnerschappen worden door het IMF-memoradum geprivilegieerd. In alle sectoren worden de netwerken en de dienstverlening uit elkaar getrokken.

Deze maatregelen finaliseren de privatiserings- en liberaliseringsprogramma’s die sedert het einde van de jaren negentig aangevat werden. Men moet onderstrepen dat niettegenstaande het volume van de al doorgevoerde wijzigingen, er nog geen echte compensatiemaatregel genomen werd of in het verschiet ligt zoals een verplichting van openbare dienstverlening of van universele dienstverlening.

Gevolg: de commercialisering van de openbare diensten creëert sociale, economische en territoriale onevenwichten inzake toegang tot en gebruik van deze fundamentele dienstverleningen.
Deze beleidsbeslissingen komen bovenop de drastische loons- en pensioenverlagingen, de radicale hervorming van het systeem van sociale bescherming, het terugschroeven van de openbare bestedingen, de verhoging van de indirecte belastingen, de flexibilisering van de arbeidsmarkt (meer afdankingen, minder tegemoetkomingen) die de economie in de recessie en de werkloosheid storten zoals men voorziet en de koopkracht van de loontrekkenden aantasten. (niettegenstaande de mindere activiteit heerst er kruipende inflatie omwille van de oligopolistische concurrentie).

Intussen kondigt zich een verarming aan van een aanzienlijk deel van de Griekse bevolking want in Griekenland zijn de sociale toelagen ondermaats. De winnaars van de crisis zijn gekend: het multinationale bedrijfsleven en de financiële markten gaan voorlopig met alle prijzen lopen.

———————————

Her artikel dat we ontvingen van Yannis Eustathopoulos (economist) werd vertaald door Jan Blancke, waarvoor dank. Économiste-Chercheur. Athenes / Grece. +210 3709456. (attac-Vlaanderen)