Ga naar de inhoud

globalinfo.nl zoekt dringend steun voor mediawerk

Misschien heb je het gemerkt, maar sinds begin december wordt er min of meer fulltime aan gewerkt om de website globalinfo.nl een volwaardige informatiebron te maken. Het idee is om nuttige informatie te bieden over neoliberale economie, wat de effecten daarvan zijn, en bewegingen die daar wat tegenover zetten. Om daar mee door te kunnen gaan wordt nu dringend om steun gevraagd. Meer informatie hieronder.

3 min leestijd

(Foto jisakiel cc/flickr)

Eind 2017 werd een eerste oproep gedaan om deze poging tot ‘fulltime actiejournalistiek’ te steunen. Daarbij  werd ook uitgelegd wat de plannen nu zijn. Maar vooral is getoond hoe het er in de praktijk uit zou zien, door het alvast gewoon te doen.

Kort samengevat is het idee om dagelijks een paar goeie stukken te publiceren. Gemiddeld zijn dat tenminste drie artikelen per (werk)dag. Die zijn dan afkomstig uit drie categorieën: een deel wordt overgenomen van andere websites (altijd met toestemming). Een ander deel betreft door ons vertaalde teksten. En een derde zijn ‘eigen producties’.

Het resultaat is de afgelopen drie maanden te zien geweest. Er zijn tientallen artikelen en oproepen vertaald die anders nooit in het Nederlands beschikbaar waren geweest. Er is verder aandacht gevestigd op een paar brandhaarden waar niemand anders in het Nederlands taalgebied aandacht voor had (zoals de aanhoudende crisis in Honduras, en Afrin/Rojava, de inspirerende revolte van boeren en anderen in Frankrijk, de acties van de Deliveroo-koeriers, of de komende schuldenbelcrisis). En daarnaast kreeg je overzicht over wat er elders aan interessante informatie is verschenen. Ook andere delen van de website worden goed actueel gehouden, zoals de agenda en links.

De extra inspanning op de website leverden ook meteen sterk stijgende bezoekerscijfers op. Er zaten zelfs ‘ouderwetse’ dagen – van voordat facebook alles ging overnemen, remember? – van meer dan 1000 individuele bezoekers op een dag, en gemiddeld waren er dagelijks een paar honderd bezoekers meer dan voorheen. Ook werden stukken overgenomen op allerlei andere websites.

De eerdere oproep tot steun leverde een heel stel donaties op. In totaal is er in twee maanden tijd zo’n 800 euro binnengekomen. De gulle gevers worden hartelijk bedankt (en zij zijn natuurlijk niet degenen waar deze oproep nu op gericht is, you all know who you are). Er zijn ook enkele vaste donateurs bijgekomen, die een tientje of zelfs 50,- per maand geven. Dat is helemaal handig, want dat levert een stabiele inkomstenbasis op. Als er daarvan genoeg zijn, voorkomt dat uiteindelijk dat je de hele tijd lastiggevallen moet worden met dit soort bedelberichten.

Dus vooral dat is het doel van deze oproep. 800 Euro is prachtig maar – uitgesmeerd over meer dan twee maanden – nog steeds niet genoeg om van te leven, waardoor we onze tijd teveel moeten besteden aan hele andere zaken dan een goeie website om brood op de plank te krijgen…

Wil je dat er zo’n website bestaat, die dagelijks inhoudelijke berichten aflevert, goed opgemaakt en geredigeerd en zonder ongefundeerd conspiracy-gedoe, als noodzakelijk munitie voor linkse politiek en activisme, overweeg dan om je steun te geven:

*) Doe een gift, of wordt maandelijks donateur, op bankrekening NL06 INGB 0005 146635, van globalinfo.nl in Amsterdam (En ja klopt, ING stinks, maar het is bij die leukere banken voor ons niet niet mogelijk om een zakelijke rekening te openen, wordt aan gewerkt…)

*) Laat ook weten (op info@globalinfo.nl) als je andere instellingen of mensen kent die eventueel benaderd kunnen worden voor dergelijke steun.

*) Of als je betaalde klussen te doen hebt in de categorie notuleren, redigeren, schrijven etc.

*) Ook hulp bij andere werkzaamheden zijn welkom: vertalen, schrijven, tippen van informatie of stukken elders die de moeite waard zijn.

*) En niet in het laatst: gebruik de website, en laat anderen weten dat die bestaat.

Meer informatie op de website.