Ga naar de inhoud

globalinfo.nl nieuwe fase

Zoals u vast gemerkt heeft, is op 1 april een sterk vernieuwde versie van de website globalinfo.nl online gegaan. Niet alleen de opmaak is danig opgefrist, ook de structuur is aangepast en nog wat nieuwigheden zijn er in gestopt. Maar vooral: de website is nu ook zoals dat heet ‘responsive’. Dat wil zeggen dat die nu ook goed leesbaar is op smartphones en tablets.

5 min leestijd

De aanpassing kostte nogal wat werk (* zie onderaan voor meer details). Maar als het goed is kunnen we nu weer jaren vooruit. En dat is wat we graag willen.

Sinds februari 2002 (dat is inmiddels ruim 13 jaar geleden) wordt de website gebruikt voor achtergrondinformatie en nieuws over economie en politiek/bewegingen. De website werd toentertijd opgezet om de ook in Nederland opbloeiende beweging rond economische globalisering van informatie te voorzien. Sinds 2002 is de website bijna dagelijks van nieuwe artikelen en informatie voorzien. De website vormt zo onder meer een nuttig archief over de globaliseringsbeweging.

Globalinfo website mobile

Met de nieuwe versie treedt ook een nieuw tijdperk voor de website in werking (** zie uitgebreider over nieuwe plannen onderaan) We hopen daarvoor steun te krijgen. We willen een actieve rol kunnen spelen in de informatievoorziening, zowel in het algemeen als meer specifiek voor activistisch/links Nederland (en misschien ook daarbuiten). Dat kan alleen als de website ook genoeg gebruikt en gesteund wordt. Vandaar dit appel aan lezers:

  • In de eerste plaats willen we natuurlijk veel lezers/gebruikers. Dus bezoek de website en vertel het voort en link ons op uw pagina en sociale media.
  • Stuur tips of artikelen, of vertalingen van artikelen die elders zijn verschenen, op voor plaatsing op de website. In de rubriek ‘aan vertaling toe’ zijn bovendien artikelen te vinden die we graag vertaald zouden willen zien.
  • Financiële steun is zeer welkom, zodat we tijd vrij kunnen maken om een goede dagelijks bijgewerkte website te werken (en met name: om onderzoek te doen en stukken te schrijven of te vertalen, daar gaat de meeste tijd inzitten). Zie hier meer details over giften en donaties: https://www.globalinfo.nl/Algemeen/steun-globalinfonl.html
  • Heb je tips voor fondsen of andere bronnen waar we geld zouden kunnen vragen, of klussen zouden kunnen doen om inkomsten te verkrijgen voor de website, laat het dan ook weten.
  • Voor de duidelijkheid over het politieke spectrum dat globalinfo.nl wil bedienen: dat is het best te omschrijven als ‘ondogmatisch links’. Dat wil zeggen: van heel radicaal tot nogal hervormingsgezind: als de informatie maar nieuw en zinnig is voor discussie of kennis over bepaalde thematiek. Maar we hebben natuurlijk zelf wel een voorkeur voor de wat radicalere en ingrijpende en vooral systeemkritische benadering…

Daarnaast beperken we ons ook niet tot alleen economische thematiek en globalisering en crisis, maar belichten we graag ook andere zaken die belangrijk zijn voor de ontwikkelingen van onze bewegingen, of die te maken hebben met de manier waarop onze omgeving ingericht is. Zoals bijvoorbeeld het hele moorddadige gedoe rond migratiebeperking en fort Europa, ecologie en klimaatverandering, of militaire geopolitieke strategieën. En vooral: bewegingsstrategieën die daar een eind aan proberen te maken.

* Details over technische aanpassingen

Toen we in 2002 met de website begonnen, zag de wereld en vooral internet en de beschikbare technologie er heel anders uit dan nu. Ondertussen hebben veel verschillende mensen aan de ‘achterkant’ van de website geknutseld, wat tot een ingewikkelde wirwar van zelfgevonden oplossingen heeft geleid. Bovendien maakten we ooit de keuze voor software van een systeem (joomla) dat toen ‘open source’ en gratis was, maar dat inmiddels allang niet meer is maar waar we niet goed meer vanaf komen zonder dat bijvoorbeeld alle oude links niet meer zouden werken, of andere kleine rampen. Daar komt bij dat er in de tussentijd onnoemelijk veel verschillende browsers en platforms in gebruik zijn gekomen (met ook nog de vermaledijde smartphones en tablets) die allemaal anders omgaan met een website. We moesten dus maanden (eigenlijk zelfs jaren) knutselen en bugs oplossen, alvorens een definitieve versie te hebben. Er zitten vast nog fouten en bugs in. Mocht je die tegenkomen, meld ze dan even (bij info@globalinfo.nl, vermeld erbij welke browser je gebruikte (dat kun je oa. hier vinden: http://www.whatsmybrowser.org/), en/of stuur een screenshot erbij).

Plannen toekomst

Op globalinfo.nl tref je drie ‘soorten’ artikelen (met daarin vaak filmpjes, foto’s en/of audio-files). Ten eerste wordt er veel geleend van andere websites; ongeveer een derde van de inhoud is afkomstig van andere bronnen, die daarvoor toestemming geven. Daarnaast wordt er regelmatig wat uit het buitenland vertaald. En ten slotte worden er stukken en recensies geplaatst die speciaal voor globalinfo.nl geschreven zijn. Van alle drie categorieën willen we in de toekomst liefst dagelijks tenminste een stuk plaatsen. Daarnaast zijn er nog rubrieken als de agenda en ‘gespot’ voor korte signaleringen die actieve dagelijkse actualisering vergen.

De vaste indeling in drie rubrieken van de oude website (nieuws, achtergrond en recensie enzo) is losgelaten. Nu krijgt elk artikel een of meer ’tags’, waarvan er een stuk of zes aanklikbaar op de voorpagina staan. Dit maakt het mogelijk om artikelen bij elkaar te houden rond elk gewenst thema (bijvoorbeeld: blockupy: https://www.globalinfo.nl/tag/422-blockupy)

Voor de inhoudelijke discussie en input over de website, plannen we in de toekomst onder andere een aantal bijeenkomsten onder de titel ‘medialabs’ in de Utrechtse boekhandel de Rooie Rat. Daarover binnenkort meer.

Voor contact: info@globalinfo.nl
financiële steun: bankrekening NL06 INGB 0005 1466 35 (tnv. Globalinfo in Amsterdam)