Ga naar de inhoud

Gelekt: Landbouwindustrie valt duurzame voedseldoelen EU aan (Farm-to-Fork)

Grote landbouwbedrijven en de agroindustrie voeren op dit moment een desinformatiecampagne tegen de Europese doelen voor duurzaam voedsel van de Farm-to-Fork strategie. Zij richten tegen bovengrenzen voor ongezonde voedselingrediënten, productetikettering, aansprakelijkheid van de industriële veehouderij voor zoönosen en reductie van pesticide-, antibiotica- en kunstmestgebruik.

7 min leestijd

(door Rob Bleijerveld, oorspronkelijk verschenen op supermacht)

De lobbyorganisaties van grote landbouwbedrijven en landbouwtechnische, chemische en vlees-industrieën hebben een gecoördineerde aanval ingezet op de Europese doelen voor duurzame voedselvoorziening die zijn neergelegd in de Farm-to-Fork strategie [1] van de Europese Commissie.

Dat schreven het European Environmental Bureau [2] en Corporate Europe Observatory [3] op 12 oktober. Zij deden deze uitspraak op basis van pas uitgelekte documenten van Copa-Cogeca [4], de lobbyorganisatie van grote landbouwbedrijven en coöperaties (waarvan de Nederlandse Land- en Tuinbouworganisatie en Nationale Coöperatieve Raad lid zijn).

Desinformatie

De aanval blijkt te zijn gericht op het creëren van een zogenaamde echokamer, het in korte tijd veelvuldig naar buiten brengen en herhalen van misleidende berichten gericht tegen de Farm-to-Fork strategie van de Europese Commissie. Het gaat daarbij om berichten die grotendeels zijn gebaseerd op effectrapportages waarvan de meesten zijn betaald door de landbouwbedrijven en agroindustrie [5].

Europarlement

Bij de aanval gaat het met name om het beïnvloeden van de Europarlementariërs. Zij zijn degenen die op 19 of 21 oktober zullen stemmen over de Farm-to-Fork-strategie en zij nemen ook deel aan de topconferentie die de Commissie vandaag en morgen (14 en 15 oktober) organiseert over haar stategische plannen. Eerder werden Europarlementariërs al door Copa-Cogeca onder druk gezet om de parlementaire stemming met twee weken uit te stellen zodat er meer tijd zou zijn voor het ´publieke debat´ (lees: de fakenews-lawine).

Medeplichtigen

European Environmental Bureau en Corporate Europe Observatory gingen in hun artikel uitgebreid in op hoe de samenzweerders te werk gaan en welke belangrijke aspecten uit de Farm-to-Fork strategie ze negeren in hun PR.

Ze gaven ook aan met wie Copa-Cogeca samenwerkt in deze aanval. Een van die organisaties is Euractiv [6], een online Brussels medium dat pretendeert een onafhankelijk pan-Europees netwerk te zijn dat debatten uitlokt over Europese kwesties, maar zich nu leent om de lobbyaanval te ondersteunen.

Ook bepaalde Wageningse wetenschappers spelen het spelletje mee; zij hebben zich laten betalen door CropLife Europe om een belangrijke ¨effectenrapportage¨ en een beleidsstuk te schrijven en traden en treden op als ´deskundige gasten´ tijdens vergaderingen van de Commissie en bijeenkomsten van Euractiv.
Copa-Cogeca werkt verder nauw samen met de Agri-Food Chain Coalition en European Livestock Voice [7].

Kritiek NGO´s

Volgens Célia Nyssens van het European Environmental Bureau uit Brussel tonen de gelekte documenten aan dat ¨de industriele landbouw/voedsel lobby een massale desinformatiecampagne heeft opgezet om de Europese duurzame voedseldoelen te ondermijnen¨.

Nyssens: ¨Zonder enige schaamte selecteren ze bepaalde onderzoeken en binnen die onderzoeken weer bepaalde uitkomsten die in hun eigen agenda passen en die ze inzetten om de Europarlementariërs ervan te overtuigen dat die de doelen uit de Farm-to-Fork strategie moeten afwijzen, doelen die juist broodnodig zijn om de landbouw op het duurzame pad te zetten

Waar gaat het om?

De Europarlementariërs wordt gevraagd om bepaalde compromis-amendementen af te wijzen zoals voorstellen die bovengrenzen stellen aan de hoeveelheid suiker, vet en zout in verwerkt voedsel.

Ook wordt hen gevraagd om etiketteringsmaatregelen af te wijzen die de consument moeten informeren over de voedingswaarde van voedselproducten, hun herkomst, de duurzaamheid en toegepaste productiemethoden en de gevolgen voor dierenwelzijn.

Ook wil Copa-Cogeca de verwijdering van alle verwijzingen naar de risiko´s van opkomende zoönosen (overdraagbare ziekten van dier op mens) die het gevolg zijn van industriële veehouderij (en die nu onderdeel zijn van de Commissie-strategie).

Maar het belangrijkste doel van de aanval is om de Europarlementariërs zo ver te krijgen dat zij de bindende reductiedoelstellingen voor het gebruik van pesticiden en antibiotica (50% vóór 2030) en kunstmest (20% vóór 2030) afwijzen.

Voorlopige overeenstemming

In september, tijdens de voorbereidende fase, bereikte het Europese Parlement voorlopige overeenstemming over de ruim 2200 amendementen in deze kwestie [8]. Daarbij werd opgemerkt dat de overeengekomen doelen ¨goed binnen bereik liggen¨ maar dat ze pas in werking treden als ze met wettelijke status krijgen en in de strategische landbouwplanning van de lidstaten worden opgenomen.

Nawoord

European Environmental Bureau en Corporate Europe Observatory schrijven ¨we leven in een tijd waarin klimaatverandering en de afname van biodiversiteit ons confronteren met de grootste wereldwijde en existentiële bedreiging. Terwijl de landbouwsector een belangrijke rol te spelen heeft in deze crisis, bewijst deze opzettelijke verkeerde voorstelling van de gevolgen van de Farm-to-Fork strategie de maatschappij een zeer slechte dienst.
Bovendien is het schadelijk voor de boeren die Copa-Cogeca zegt te vertegenwooordigen want het stelt hen bloot aan de gevolgen van klimaatverandering en ineenstorting van de biodiversiteit en omdat het hen verhindert om meer duurzame landbouwmethodes over te nemen die hun bedrijfsvoering op de lange termijn kan waarborgen. De vraag is of deze taktiek in staat zal zijn om veel mensen te misleiden want maar liefst 1.2 miljoen Europese burgers hebben gekozen voor de uitfasering van synthetische pesticides


Meer lezen:
– ¨Internal documents reveal agribusiness lobby to keep status quo CAP and derail ´Farm to Fork´ ,¨ Corporate Europe Observatory, 12 oktober 2020.
– ¨CAP vs Farm to Fork – Will we pay billions to destroy, or to support biodiversity, climate, and farmers?,¨ Corporate Europe Obervatory, 12 oktober 2020.
– ¨Billions for CAP as an “extinction machine” – Farm to Fork Derailed,¨ Holland, Pigeon, van Scharen, 14 oktober 2020.
– ¨Civil society organisations urge EU governments to end corporate sponsorship deals during Council presidencies,¨ Corporate Europe Observatory, 3 maart 2021.
– ¨MEPs call for binding targets on cutting pesticides,¨ EUObserver, 13 september 2021.

– ¨EU Agri Commissioner dangles promise of ‘comprehensive’ Farm to Fork impact assessment,¨ Euractiv, 23 september 2021 (update: 5 oktober).
– ¨Commission sat on Farm to Fork report for months, published quietly in August,¨ Euractiv, 6 oktober 2021 (update 12 oktober).
– ¨Hield Timmermans studie over effecten Farm to Fork maanden achter?,¨ Vilt, 7 oktober 2021.

– ¨The EU finally has the makings of a sustainable food policy – why is it under attack?,¨ Perrins, Jacobs, Holland (ARC2020), 7 oktober 2021.
– ¨MEPs slam Commission for delaying release of Farm to Fork report,¨ Euractiv, 12 oktober 2021.

Meer lezen van Supermacht:
– ¨VoedselAnders webinar 9 juli: hoe kan de EU voedselstrategie effectiever worden?,¨ Supermacht, 3 juli 2020 (update 200727).
– ¨Europese organisaties roepen landbouwministers op: GLB moet op de schop,¨ Supermacht, 31 augustus 2020.
– ¨Landbouwindustrie lobbyt voor behoud vette subsidies en tegen eerlijker en duurzamer Farm-to-Fork beleid,¨ Supermacht, 12 oktober 2020.
– ¨Grote Europese discounters, bio-supers en groothandels willen geen markttoelating van ´nieuwe gentechproducten´,¨ Supermacht, 5 juni 2021.
– ¨Europese wetgeving nodig voor verantwoorde praktijken van voedselhandel en marketing,¨ Supermacht, 16 juli 2021.

Noten:
[1] ¨Farm to Fork strategy for a fair, healthy and environmentally-friendly food system¨.
Deze strategie [afgekort met F2F] is onderdeel van de European Green Deal (´Striving to be the first climate-neutral continent´).
[2] Het standpunt van het European Environmental Bureau over de Europese landbouw.
[3] ¨Leak: industrial farm lobbies’ coordinated attack on Farm to Fork targets,¨ Corporate Europe Observatory, 12 oktober 2021.
[4] Copa-Cogeca pretendeert er voor te zorgen dat de Europese landbouw duurzaam, innovatief en concurrerend is en dat zij garant staan voor de voedselzekerheid van 500 miljoen mensen in heel Europa. De Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO) is lid van de Copa en de Nationale Coöperatieve Raad is lid van de Cogeca.
[5] Het gaat om deze documenten (downloadbaar):
* Copa Cogeca lobby strategy presentation.pdf
* Copa Cogeca speaking points.pdf
* Split vote CAs Copa Cogeca proposal of modifications.pdf
* Summary of the studies on the F2F targets impact.pdf
[6] Bijvoorbeeld de samenwerking met CropLife, Livestock Voice en Corteva over pesticiden. In de week van 18-22 oktober zal Euractiv een aantal artikelen publiceren die ¨uitleg geven aan de gemeenschappelijke elementen van de verschillende effectenrapportages¨.
[7] Agri-Food Chain Coalition en de European Livestock Voice
[8] ¨MEPs call for binding targets on cutting pesticides,¨ EUObserver, 13 september 2021.

Bronnen:
– ¨Leaked: How farm lobby waged war on EU food reform,¨ EUObserver, 13 oktober 2021.
– ¨Leak: industrial farm lobbies’ coordinated attack on Farm to Fork targets,¨ Corporate Europe Observatory, 12 oktober 2021.