Ga naar de inhoud

G8/G20 2011 in Nice Frankrijk

Oproep voor internationale voorbereidingsvergadering. Ondanks onze aanhoudende pogingen om ze te verhinderen, zullen de regeringsleiders van de machtigste staten weer bijeenkomen voor de G8 en G20-topconferentie, in 2011 in Frankrijk. Met de huidige economische en politieke en milieu-omstandigheden wemelt het van de redenen om ons ongenoegen en alternatieven te betuigen.

3 min leestijd
g20france

(origineel)

Weer een tegenconferentie?

We zijn ons bewust dat er een uitputting is opgetreden in de anti-globaliseringsbeweging, mede omdat we er niet in geslaagd zijn ons te ontwikkelen en te vernieuwen. In een poging om gezamenlijke antwoorden te vinden en vanuit de bereidheid om invulling te geven aan deze praktische politiek hebben wat mensen uit het spectrum van dissent afgelopen jaar een rode discussies georganiseerd in Frankrijk en Duitsland.

Gedurende deze ‘reflexie-tour’ hebben we veel geleerd over over de interne tegenstellingen van de tegentop-beweging (zie het verslag “on rentre a la maison”). Voor ons zou het een misser zijn om af te stappen van het idee van brede internationale mobilisatie, die op een zelfbeheerde manier activisten uit het linkse spectrum zou ontvangen, niet-activisten, mensen uit allerlei Europese landen. Samenscholend om gezamenlijk luid en duidelijk verzet te bieden tegen de botsende belangen van internationale instellingen.

Het concept van tegentoppen heeft waarlijk “loden vleugels” gekregen, maar we zullen samen andere wegen vinden voor het oplossen van de behoeftes die er zijn om aan te vallen en alternatieven te vinden, van radicaliteit en openheid – want dat zijn onze politieke doelen.

Gebaseerd op de conclusies van deze ronde discussies, roepen we op tot een internationale bijeenkomst om de toekomstige mobilisatie voor te bereiden voor 2011 tegen de G8, de G20 en andere vormen van mondiale dominantie. Ons korte termijn-doel is te proberen te ontsnappen aan de gebruikelijke vallen van de tegentopvoorbereidingen: de scheiding van het politieke spectrum, voortdurende haast en tijdsdruk, een select groepje ‘leuke organiseerders’ te vormen… We willen een ruimte openmaken voor voorbereidingen, die na de conferentie ook voort zouden gaan en een dynamische uitwisseling van activistische kennis zou opstarten.

Wij hopen bruggen te bouwen tussen politieke kringen rond concrete politieke praktijken van verzet en schepping. In dat perspectief willen we (onder andere) het idee voorstellen van een duurzaam kamp die niet beperkt zou blijven tot een paar dagen tijdens een conferentie. Ons idee is om uit de situatie van voortdurende nood te geraken, en de middelen te scheppen om langere tijd te experimenteren met voorstellen voor een emancipatoire samenleving die niet hiërarchisch en zelfbeheerd is.

Daarom stellen we voor om onze verhalen, ervaringen en politieke visies, onze thematische zorgen, onze actiesoorten, om samen te denken over nieuwe vormen van verzet. Onze diversiteit is onze kracht. Deze bijeenkomst zal in Frankrijk plaatsvinden van 26 –  28 november, in Dijon. We zullen per mail meer info sturen, schrijf ons via dissent_fr@riseup.net (op de website is pgp-sleutel te vinden)

Dissent! Parijs
website:  dissent-fr.eu