Ga naar de inhoud

G8-nieuws

Een overzicht van laatste ontwikkelingen en informatie over de protesten tegen de G8-top die in juli in Schotland gepland is.

6 min leestijd
Placeholder image

Politie in Schotland heeft eindelijk bekend gemaakt waar de verboden zones ingesteld zullen worden tijdens de G8-top. Een overzicht van de de afgesloten wegen is te vinden op de website van de BBC: link. Op het eerste gezicht lijkt het mee te vallen en zal de ‘rode zone’ van relatief beperkte omvang zijn. Alleen de wegen direct rondom het golfoord Gleneagles zullen permanent afgesloten worden. Het naburige dorpje Auchterrarder zal dus niet in verboden gebied komen te liggen. Volgens de BBC zijn demonstranten desondanks verontwaardigd omdat ze nu niet meer voor de poort van het hotel zullen kunnen demonstreren.

Ander niet zo vrolijk stemmend nieuws is dat de politie tijdens de G8-top voor het eerst uitgerust zal worden met taser-pistolen (link). Deze pistolen schieten draden af waardoor een sterke stroomstoot gaat, die het slachtoffer tijdelijk verlamt (en in de VS en Canada al voor tenminste 104 doden heeft gezorgd volgens de krant The Scotsman). Maar kenners weten te melden dat de in Schotland heersende insectenplagen (midgies) nog veel erger zijn dan schoten met elektradraden.

Ondertussen gaan de voorbereidingen van activisten uiteraard lekker door. Vanuit het Dissent!-netwerk wordt gewerkt aan de ingewikkelde infrastructuur die voor dit soort acties nodig is: tentenkampen, vergaderplaatsen, voedselvoorziening, actiespullen, eerste hulp en legale hulp, plattegronden en gidsen, noem maar op. Zie website dissent! voor alle details.

Dissent! ziet zichzelf als een netwerk dat protest ondersteunt. De acties zelf – en de uitleg ervan – moeten mensen zelf voor hun rekening nemen. Dissent! Heeft dan ook geen woordvoerders. Nadeel van deze aanpak is dat ze bergen werk verzetten maar in de media nagenoeg onzichtbaar zijn, in tegenstelling tot een ander platform (g8-alternatives) dat voor zover bekend alleen een alternatieve conferentie en een demonstratie organiseert (zie website g8alternatives).

Een ander platform, van ontwikkelingsorganisaties, organiseert op 2 juli een demonstratie in Edinburgh onder de leus ‘make poverty history’ (zie: website). en stelt zich tamelijk gematigd op. Verwacht wordt dat deze demonstratie heel massaal zal worden. In de dagen daarna organiseren vredesorganisaties op maandag 4 juli een geweldloze blokkade van atoomduikbotenbasis Faslane (website). In Edinburgh organiseren de precariteit/arbeidsactivisten een straatfeest. En In Glasgow is dan als het goed is Cre8 al lang van start gegaan (over Cre8). Het is een poging om activisten te laten samenwerken met buurtbewoners. De betreffende buurt is zwaar verwaarloosd en wordt bedreigd door de aanleg van een snelweg.

En op 5 juli wordt actie gevoerd bij illegalenbajes Dungavel. Dissent!-acties richting de blokkades van de volgende dag zullen dan ook al begonnen zijn, zoals tochten door de Ochil Hills, die des avonds moeten uitmonden in de Beacons of Dissent! (vuur op de omringende heuvels). Dan moet op de 6e de top beginnen en is opgeroepen om dat met blokkades te proberen te verhinderen (zie: oproep blokkade)

Woensdag 6 juli is ook – zoals zo langzamerhand traditie is – door het PGA-netwerk uitgeroepen tot internationale actiedag. Dus voor degenen die geen kans zien om naar Schotland te gaan en toch deel willen nemen: dat is het moment om lokaal iets te plannen!

Vervolgens duurt de top 3 dagen, of misschien ook niet, en is het programma natuurlijk enigszins aan imporvisatie onderhevig. Al heeft de People’s Golfing Association aangekondigd op donderdag 7 haar toernooi te zullen organiseren op het Gleneagles-terrein (onder de leus: No Caddies! No Masters!, eigen tas dragen dus, website)
Zie ook time scedule.

Vrijdag 8 juli is de dag voor acties over klimaatverandering (website) omdat de G8 beweert op de top daar wat aan te gaan doen.

Dit is maar een grof overzicht, er zijn veel meer groepen bezig dingen te plannen, (neem bijvoorbeeld dit leger. Zie verder de dissent!-website voor meer info.

Vanuit Nederland/Belgie

Voor mensen van buiten Schotland wordt er geprobeerd transport en opvang te regelen, oa. vanuit Londen. Daar komen ook aanlooppunten en wordt een speciale trein ingehuurd die nog steeds 50 euro kost. Er gaan ook verschillende fietstochten (zie oa. deze website). Vanuit Nederland kun je daar onder andere bij aansluiten als je de veerboot IJmuiden-Newcastle neemt, waar het goedkoopste retourticket echter 130 euro kost (inclusief fiets).

Vanuit Nederland zal in ieder geval een collectieve bus gaan (en misschien meer), waarvoor een kaartje 100 euro gaat kosten. Deze vertrekt al op donderdag 30 juni, om op tijd aan te komen om ook deel te kunnen nemen aan de demonstratie van 2 juli. De bus blijft vervolgens de hele week om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de dissent!-activiteiten, en rijdt in het weekend (9-10 juli) weer terug. Details over kaartverkoop volgt binnenkort. Er gaan ook bussen vanuit Belgie, en er zijn natuurlijk veel mensen die hun eigen vervoer regelen of kleinere busjes huren.

Dissent-nl/belgie zullen proberen in Schotland in ieder geval een minimaal noodzakelijke ‘Nederlandse/Belgische’ structuur te regelen, zodat mensen elkaar daar terug kunnen vinden en kunnen ondersteunen. Meer details over waar en hoe worden later bekend gemaakt.

Dissent-Nl organiseert nog tenminste een informatie-avond/benefiet, en wel op vrijdag 17 juni in Vrankrijk, Spuistraat 216 Amsterdam). Naast dat de laatste informatie daar verkondigd zal worden, wordt er opgetreden door de muzikanten van Riotfolk uit de VS (zie: website riotfolk)

Geld!

Geld is hard nodig, vooral om te helpen de kosten in Schotland te dekken. Om geld op te halen en de conditie op te krikken is er onder meer een voetbaltournooi in het Amsterdamse Bos op zondag 12 juni (zie aankondiging) waar iedereen aan mee kan doen, zelfs mensen die niet van voetballen houden.
Ook andere donaties zijn meer dan welkom, je kunt ze storten op het gironummer van XminY Solidariteitsfonds (giro 609060 ovv. G8) die het dan doorstuurt naar Dissent!

Dissent-nl (en in Belgie) houden regelmatig voorbereidingsvergaderingen waar mensen welkom zijn die basisdemocratische acties willen helpen voorbereiden. De volgende in Nederland is op donderdag 9 juni, om 19.00 uur op Plantage Doklaan 8-10 in Amsterdam.
In Belgie op zondag 5 juni, plaats en tijd nog te bepalen (zie website voor meer info)

Er is een Nederlandstalige work-in-progres brochure gemaakt met allerlei nuttige informatie voor mensen die aan de acties mee gaan doen (hier te vinden als pdf-file).

Netgedoe voor meer informatie
Algemeen (Brits): website dissent!
Nederland: website.
Belgie: website.

Mailinglijst voor Nederland: hier te vinden
Contactemail:

In Belgie: Mailinglijst:
Contact:

(Dit artikel was oorspronkelijk op GlobalInfo gepubliceerd door Dissent!-NL.)