Ga naar de inhoud

G8 Italië: Oproepen tot ‘wijdverspreide’ acties

Oproep van "L’Aquila en de anderen" om overal acties te voeren tegen de
‘verantwoordelijken voor de crisis’ in de week van de G8-top.

6 min leestijd
Placeholder image

Na het plotselinge besluit van Berlusconi om de G8-conferentie niet op een militaire basis op een afgelegen eilandje te houden, maar midden in Italië (zie eerder bericht), kwam de Italiaanse tegenbeweging wat aarzelend op gang. In afwachting van een landelijke vergadering op 21 juni in L’aquila, zijn de eerste oproepen om aan het verzet deel te nemen nu gelanceerd.

Landelijk Overleg in L’Aquila

de G8-top zelf zal geschieden in de marechaussee-kazerne van Coppito, net noordelijk van L’Aquila (een stad van zo’n 70.000 inwoners op zo’n 100 kilometer oostelijk van Rome). Het gebied is op 6 april getroffen door een zware aardbeving die driehonderd mensen het leven kostte en duizenden dakloos heeft gemaakt. Er zijn nog steeds omvangrijke tentenkampen, onder ander in Coppito zelf.

Berlusconi had gehoopt zich extra populair te maken door de top daarheen te halen en daarmee volgens hem een kapitaalsinjectie voor het gebied. Ook verklaarde hij ervan overtuigd te zijn dat demonstranten het niet zouden wagen naar zo’n rampgebied te komen om daar een rel te schoppen. Maar een deel van de getroffen bewoners heeft zich tegen de regering gekeerd, en er zijn geluiden die aanduiden dat het aantal nu snel groeit. (parool)

Op Sardinië, waar de top eerst bij gehouden zou worden, waren eerder al actie-vergaderingen geweest en werd een tegentop gepland (die nog steeds door zal gaan). Na de verplaatsing naar L’Aquila, werd daar op 1 juni een bijeenkomst gehouden van tegenstanders van de G8. Daarbij werd onder andere de verklaring van "L’Aquila en de rest" overeengekomen, waarin verklaard werd dat men tegen de G8 is en tegen de instrumentalisering door Berlusconi van de slachtoffers van de aardbeving. Ook wordt gewezen op de nefaste gevolgen van het economische beleid van Berlusconi en de G8 dat lokaal voert tot armoede, milieuschade en onzekerheid(Zie hier de originele tekst   en een Duitse vertaling). De verklaring roept op tot "breed verspreide mobilisaties in alle steden, gericht tegen de verantwoordelijken voor de crisis." "Alle sociale werkelijkheden en die in bewegingen worden uitgenodigd  dit voorstel over te nemen waarin wijd verspreidde teleurstelling en radicaliteit tot uitdrukking gebracht worden, zoals al in de komende dagen bij lokale initiatieven te zien zal zijn". De tekst doelt op protesten tegen thematische bijeenkomsten zoals rond de G8-ministers van onderwijs in Turijn te zien was, en bij andere G8-ministers-bijeenkomsten. Ook verwijst de tekst naar de reeds geplande demonstratie tegen de militaire basis in Vicenza op 4 juli.

Welke acties in het aardbevingsgebied en in L’Aquila zelf plaats zullen vinden (volgens de oproep "broedplaats voor een nieuw model van militarisering van de rampenbestrijding") zal later door bewoners bepaald worden. Maar de nationale en internationale mobilisering tegen de G8 wordt in ieder geval vanuit L’Aquila gesteund. Meer details zullen op de algemene vergadering van 21 juni besloten worden.

Besluit NoG8-netwerk Rome

(vertaling van delen van de tekst)
Het NoG8 netwerk van de stad Rome ondersteunt de oproep "L’Aquila en de rest tegen de G8", die  overeengekomen werd bij een landelijke vergadering op 1 juni in L’Aquila.

Het netwerk in Rome ondersteunt de oproep om de ‘mobilisaties te verspreiden’ gedurende de eerste week van juli tot aan de dagen dat de topconferentie van de regeringsleiders, die in Coppito gehouden zal worden en de mondiale economische crisis zal bespreken. Deze ‘verspreide mobilisatie’ zal ook de landelijke demonstratie beslaan, die al gepland was op 4 juli in Vicenza tegen uitbreiding van de Amerikaanse militaire basis ‘Dal Molin’.

Het NoG8 netwerk van Rome roept op tot een "dag van welkom aan de machtigen der aarde" op 7 juli, als de internationale delegaties door Rome zullen rijden op weg naar Coppito. Zo’n ‘welkomdag’ zal de vorm krijgen van verspreide initiatieven en ‘sociale anti-crisis pleinen’ onder de leus "we zullen niet voor jullie crisis betalen, we zullen jullie crisis zijn".

Ten slotte, vooropgesteld dat besluiten genomen zullen worden op het volgende landelijke overleg van 21 juni in L’Aquila over initiatieven die daar in dat gebied gedurende die dagen, roept het netwerk van Rome op om een ‘kaart van de crisis’ in te vullen die plekken aangeeft in heel Italië, in Europa en binnen de ‘Club van de Grote Jongens, met kleuren en daden van bevrijding gedurende de dagen van de topconferentie van de machtigen der aarde, dus van 8 tot 10 juli.

Coppito

Coppito is een dorpje net buiten ten noordwesten van L’Aquila, waar de grootste politieacademie van het land ligt, tevens kazerne voor de verfoeide ‘belasting en grenspolitie’. Op het terrein van 48 hectare (waar al 1500 videocameras hangen) zal de G8-top zijn. Er kunnen helikopters en kleinere straalvliegtuigen landen. Voor de g8-top wordt gerekend op 3000 afgevaardigden (en hun assistenten) en nog eens 3000 journalisten, terwijl er 16.000 politieagenten ingezet zullen worden. (meer details )

Wat staat er op de agenda? Officieel dit.
Crisis (of zoals ze het noemen "opportunities to rethink the global economy’s ground rules", Afrika, het milieu. etc.) In werkelijkheid; hoe voortgaan met business as usual. Ze maken zich daarbij wel zorgen over hun imago en positie, gezien dat als eerste punt genoemd wordt "Making the G8 More Representative and More Efficient". Dat zullen ze ook wel moeten, want ze worden aan alle kanten voorbij gelopen door de G20 en de BRIC (opkomende economieën Brazilië, India, Rusland en China) die net ook een eerste onafhankelijke top hebben gehad.

ImageBRIC en Lecce
Het interessante van de BRIC-top was onder meer dat die enkele dagen na de top van de G8-ministers van Financiën plaatsvond. De financiële pers merkte op dat die ook veel belangrijker was dan de G8-top
Mo* over de Bric-top.

De G8-ministers van Financiën kwamen afgelopen weekend  bijeen in Lecce, een stad helemaal in  de hak van de Italiaanse laars. Daar waren ook protesten met een paar duizend demonstranten terwijl de stad in een spookstad was veranderd omdat alle winkels dicht waren gegaan en veel straten door de politie afgesloten waren.

De ministers wilden de bijeenkomst vooral gebruiken om leuk nieuws over de economie naar buiten te brengen, zoals dat de crisis binnenkort voorbij zou zijn en ze alles onder controle zouden hebben. Maar dat werd door weinigen serieus genomen en de beurskoersen reageerden in ieder geval niet positief.

Officiële verklaring .

Guardian Over G8 in Lecce

Over internationale mobilisaties om aan te sluiten bij de G8-protesten in Italië, is nog weinig bekend. Wel is er in Berlijn op 4 juli een demonstratie gepland.
In Nederland voorlopig slechts hier en daar een info-bijeenkomst, zoals volgende week woensdag 24 juni in het Target Café in Amsterdam (Overtoom 301, 20.00 uur)

Meer info in Italië: http://www.globalproject.info/
http://abruzzo.indymedia.org/